Gynekologicko-porodnická klinika

Naše klinika se nachází v areálu jednoho z největších zdravotnických zařízení v České republice. Klientkám poskytujeme špičkovou komplexní péči jak v oblasti gynekologie, tak i porodnictví. Ve spolupráci s intermediárním centrem novorozeneckého oddělení zajišťujeme péči ženám v období vysoce rizikového těhotenství i předčasného porodu. Věříme, že budete s naší individuální péčí velice spokojeni.

Tešíme se na Vás.

Tým kliniky

Lékaři:

MUDr. Bolehovská Petra MUDr. Sýkorová Kateřina
MUDr. Mikysková Iva MUDr. Kraf Jekaťerina
MUDr. Dvořák Martin MUDr. Menzlová Erika, Ph.D.
MUDr. Nipčová Monika MUDr. Mojhová Martina
MUDr. Holý Petr MUDr. Mullerová Monika
MUDr. Homolková Eva MUDr. Neumannová Helena
MUDr. Chaloupecký Jiří MUDr. Tomeček Jiří
MUDr. Kolářová Zuzana MUDr. Rauš Karel
MUDr. Dubová Olga MUDr. Racková Jana
MUDr. Jarolímková Anna MUDr. Hurt Karel, DrSc.
MUDr. Turská Zuzana MUDr. Sehnal Borek, Ph.D.
MUDr. Pojarová Martina MUDr. Lincová Marcela
MUDr. Procházková Lenka prof. MUDr. Halaška Michael, DrSc.
MUDr. Tisančínová Jitka

 

Z důvodu pravidelné uzavírky je porodní sál a oddělení šestinedělí uzavřeno od 27.5.2019 do 2.6.2019 a také od 25.11.2019 do 9.12.2019.


Úvod

Centrum porodní asistence


Centrum porodní asistence

První Centrum porodní asistence (CPA) v České republice vzniklo při Gynekologicko-porodnické klinice 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce a Neonatologickém oddělení Nemocnice Na Bulovce. Založeno bylo v únoru 2019 s podporou Ministerstva zdravotnictví ČR.

CPA nabízí respekt k přání těhotné a rodící ženy, podporu přirozeného porodu, individuální přístup a příjemné prostředí při zachování vysoké odbornosti a bezpečí. Předporodní péče a porod v CPA probíhá pod vedením porodní asistentky. CPA má zároveň jasně definována kritéria pro situace u porodu, k nimž je volán trvale dostupný lékař. Díky umístění CPA přímo v prostorách porodního sálu je pro matku i novorozence zajištěna možnost okamžitého řešení případných komplikací a kdykoliv je k dispozici konzultace lékaře. Naším cílem je spokojená maminka a zdravé dítě. Více informací naleznete v kapitole Centrum porodní asistence.

Alternativní porody a porodní plány
Porod v Nemocnici Na Bulovce volí čím dál více žen, které přicházejí s porodními plány. Chtějí mít porod podle svých představ a mají konkrétní požadavky týkající se některých porodnických a neonatologických postupů. Pokud to situace dovolí, snažíme se je respektovat. Většina porodních plánů obsahuje přání a požadavky, které lze splnit, ale některým můžeme vyjít vstříc jen v případě normálně probíhajících porodů. Občas se setkáváme s požadavky, které z technických nebo bezpečnostních důvodů splnit nelze. Doporučujeme všem těhotným ženám, které mají porodní plány, aby je zkonzultovaly předem v rámci vyšetření v těhotenské poradně. Naše stanovisko k nejčastějším bodům porodních plánů naleznete zde.

Těhotenská ambulance

Těhotenské poradny

Vedoucí poraden: MUDr. Iva Mikysková

Ambulance pro fyziologické těhotné

Kontakt: +420 266 083 291
Sestra ambulance: Bulová Jana

Ambulance se nachází v ambulantním traktu prvního patra kliniky.
Klientky se do ambulance telefonicky objednávají v 35. týdnu gravidity po – pá v době od 8,00 – 11,00 hod.

Ambulance pro riziková těhotenství

Ambulance pro rizikové těhotné

Kontakt: +420 266 084 020
Sestra ambulance: Šímová Renáta

Ambulance pro rizikové těhotné se nachází v druhém patře, hned vedle porodního sálu.

Spektrum klientek:

 • klientka je odeslaná od svého obvodního gynekologa, který shledal jistá rizika těhotenských komplikací
 • klientka je odeslaná z naší těhotenské poradny
 • klientka byla hospitalizována na naší klinice a riziko komplikací přetrvává
 • klientka je odeslána od jiného ošetřujícího lékaře – jedná se o ženy se základním negynekologickým onemocněním, které přetrvává v těhotenství a případně jej komplikuje

Rozpis práce ambulance pro rizikové těhotné:

Pondělí 8:00- 10:30 Dr. Mojhová – klientky s rizikovou graviditou
10:45 – 12:00 hod. Dr. Mojhová – Infekční a venerologická poradna (i pro netěhotné)
Úterý 8:00 – 12:30 hod. Dr. Dvořák – klientky s rizikovou graviditou
Středa 8:00 – 12:00 hod. Dr. Dvořák – klientky s rizikovou graviditou
13:00 – 14:30 hod. Dr. Dvořák – klientky s rizikovou graviditou
Čtvrtek 8:00 – 12:00 hod. Dr. Mikysková – klientky s rizikovou graviditou

Do rizikové poradny se objednává telefonicky na čísle +420 266 084 020 v pracovní době. Sestra v poradně určí termín kontroly a zařadí klientku k příslušnému lékaři. Výběr lékaře samotnou klientkou není hrazen z veřejného pojištění.

Klientky, které by měly rodit plánovaným císařským řezem, který indikoval lékař mimo naší kliniku, musí projít schválením, které provede kterýkoliv lékař z ambulance pro rizikové těhotné. Císařské řezy na přání rodiček, které k operaci nemají žádný medicínský důvod, se na naší klinice neprovádějí.

Infekční a venerologická poradna pracuje v úzké spolupráci s ambulancí Infekční kliniky a s ambulancí Dermatovenerologické kliniky. Jsou zde vedeny těhotné s chronickým infekčním onemocněním, které může komplikovat průběh těhotenství.

Ultrazvuková ambulance

Ultrazvuk

Umístnění: 3. patro
Vedoucí ambulance: MUDr. Martin Dvořák
Lékaři: Dle denního rozpisu
Objednání k 4D: +420 266 083 250
Objednání k vyšetření: +420 266 083 298

Od 3/2010 funguje na naší klinice nové UZ pracoviště vybavené přistrojem Voluson 8 firmy GE. Přistroj je vybaven třemi sondami k transabdominálnímu vyšetření a jednou sondou vaginální, včetně 3D zobrazení. Přistroj je vybaven softwarem k postprocesingovému hodnocení, které využíváme k diagnostice vývojových vad plodu v graviditě, vývojových vad dělohy při sterilitách, hodnocení pánevního dna u pacientek s inkontinencí i při další diagnozách.

Klientky se hlásí na ambulanci ve 2. patře kliniky.

 • I. trimestrální screening provádíme včetně odběrů biochemických markerů ve spolupráci s certifikovanou laboratoří PREVEDIG. Každé pondělí a středu od 7:00 – 10:00 hod., po telefonickém objednání na tel:266083250., od 13,00 – 15,00 hod. Odběry krve provádíme při velikosti těhotenství 10+0 až 11+5. Při odběru krve Vás objednáme na UZ. Cena UZ vyšetření dle sazebníku GPK.
 • Screening v prvním a druhém trimestru provádí lékaři s licencí FMF .Dále provádíme superkonsiliární onkogynekologický UZ – každý čtvrtek . UZ pracoviště je v provozu denně 8:00 -15:00 hod.
 • Všechna vyšetření jsou na objednání.
 • V odpoledních hodinách provádíme UZ vyšetření 4D – baby facing na žádost pacientky.

Toto vyžádané vyšetření hradí pacientka 500,- Kč. Dále si pacientka sama volí o co má zájem. DVD záznam 500,- Kč, foto na CD – 200,- Kč, tištěné foto 150,- Kč.

Oddělení rizikového těhotenství

Oddělení šestinedělí

Neonatologické oddělení


Informace o registraci k porodu

Vážené maminky,

děkujeme vám, že jste si pro svůj porod vybraly porodnickou kliniku Nemocnice Na Bulovce.
K porodu se můžete zaregistrovat on-line ve 14. týdnu těhotenství (registr je zpřístupněn od 13+3).
Po vyplnění několika údajů v jednoduchém formuláři obdržíte e-mail, ve kterém bude vaše registrace potvrzena. Poté se dostavíte ve vámi vybraný den do registrační kanceláře kliniky, která je umístěna v budově č. 15, ve druhém podlaží (pracovní doba: po–pá 10:00–14:00 hod.). Zde obdržíte registrační razítko do těhotenské průkazky a telefonní čísla do prenatálních poraden. Zároveň vám zde zodpovíme případné dotazy a/nebo vám zprostředkujeme kontakt s porodní asistentkou.

V době plánované uzávěry porodního sálu a oddělení šestinedělí v termínech 27. 5. až 2. 6. 2019 a 25. 11. až 9. 12. 2019 bude pro akutní případy zajištěn náhradní porodní box, péči o ostatní rodičky převezmou pražské porodnice. Těhotenské poradny budou v době uzávěrů ve standardním provozu.

Děkujeme za registraci na naší klinice a těšíme se na setkání.

https://overeno.bulovka.cz/registr-rodicek/


Porodní plány


Kardiotokografické monitorování plodu během porodu – CTG
Sledování stavu plodu pomocí CTG považujeme za nezbytnou součást bezpečného porodu. CTG provádíme při příjmu na porodní sál a dále dle aktuální situace. Pokud porod probíhá fyziologicky, omezujeme monitorování na nezbytné minimum.

Vaginální vyšetření
Pomocí vaginálního vyšetření se hodnotí průběh porodu. V případě nekomplikovaného průběhu porodu je počet vaginálních vyšetření omezen na nezbytné minimum.

Předčasný odtok plodové vody
Při odtoku plodové vody postupujeme dle doporučeného postupu pro porodnictví. Po 18 hodinách od odtoku plodové vody obvykle zahajujeme preventivní podání antibiotik. Pokud do 24 hodin od odtoku plodové vody nedojde ke spontánnímu nástupu kontrakcí, zahajujeme vyvolávání porodu.

GBS pozitivita
Přítomnost Streptokoka skupiny B (GBS) v pochvě je běžný a nezávažný nález. V průběhu porodu však může ohrozit novorozence vznikem infekce, což je vzácná, ale potenciálně závažná komplikace. Pokud kultivační vyšetření prokázalo, že GBS máte, podáme vám preventivně k porodu antibiotika dle doporučeného postupu pro porodnictví.

Protržení vaku blan
Dirupci – protržení vaku blan, rutinně neprovádíme. Správně načasovaná dirupce však může urychlit porod, což může být v některých případech prospěšné.

Přenášení
Pokud neporodíte do stanoveného termínu porodu, doporučíme vám častější sledování v těhotenské poradně (2x týdně). Deset dnů po termínu porodu (týden 41+3) doporučujeme naplánovat vyvolání porodu. Preferujeme vyvolávání porodu mechanickými metodami, nikoliv léky. Vyvolávání porodu probíhá za hospitalizace.

Klystýr
S prováděním klystýru před porodem máme dobré zkušenosti. Není však nezbytnou součástí porodní péče.

Holení
Holení hráze před porodem nevyžadujeme, ale doporučujeme. Neoholená kůže může komplikovat proces hojení, pokud dojde k jejímu poranění během porodu.

Poloha ženy během porodu
Polohu, v níž chcete rodit, si můžete zvolit samy. Nejčastější a nejoblíbenější je poloha v polosedě. Na porodním sále jsou k dispozici porodní lůžka, která umožňují modifikace porodních poloh.

Jídlo a pití během porodu
Během porodu doporučujeme jíst a pít omezeně a v malých dávkách, přednost dáváme lehké stravě bohaté na rychlé cukry. Porod je náročný fyzický výkon a nadměrný příjem potravy při něm způsobuje pocity na zvracení nebo zvracení. Pokud se porod zkomplikuje a je nutná anestezie, je vhodné být nalačno, významně se tak snižuje riziko komplikací spojených s anestezií.

Epiziotomie – nástřih hráze
Epiziotomii provádíme pouze v případě, že ji považujeme za vhodnou v dané konkrétní situaci. Odhadnout předem, zda bude epiziotomie nutná, je obtížné. V minulém roce jsme provedli epiziotomii u 50% porodů prvorodiček a u 13% všech ostatních porodů. Správně indikovaná epiziotomie je prevencí závažných poranění hráze.

Podávání oxytocinu
Oxytocin je přirozený hormon, který způsobuje děložní kontrakce, čímž umožňuje porod. Podání oxytocinu v infúzi má svá indikační kritéria, jimiž se řídíme. Patří sem například nepostupující porod, slabé kontrakce, krátké kontrakce, krvácení po porodu apod. Oxytocin je možné podávat až po odtoku plodové vody. Při podávání oxytocinu je nutné plod více sledovat pomocí CTG. Pokud jsou kontrakce podpořené oxytocinem bolestivé, nabízíme analgezii.

Epidurální analgezie
Epidurální analgezie je jedna z nejoblíbenějších metod tišení bolesti při porodu. Je dobře účinná a málo riziková pro rodičku i pro plod. Máme s ní dobré zkušenosti. V naší porodnici je její podání kdykoliv dostupné a je zdarma.

Bonding
Bonding představuje úzkou vzájemnou interakci matky a dítěte bezprostředně po porodu. Dítě je ještě neoblečené položeno na břicho matky (tzv. kontakt kůže na kůži). Pokud je všechno v pořádku, bonding podporujeme a umožňujeme, aby bylo dítě od okamžiku porodu stále s matkou. Během dvou hodin po porodu, kdy rodička zůstává na porodním sále, monitorujeme dech dítěte pomocí malého čidla.

Podvaz pupečníku
Novorozence, který je těsně po porodu v pořádku, ponecháváme na pupečníku a přikládáme na břicho matky. Z výzkumů vyplývá, že děti s odloženým podvazem pupečníku mají nižší výskyt anémie v kojeneckém věku, pokud jsou ponechány s nepřerušeným pupečníkem 1-3 minuty po porodu, což odpovídá době, kdy pupečník dotepává. Pupečník může přestřihnout otec dítěte.

Ošetření novorozence po porodu
Novorozence zkontroluje po porodu pediatr. Jestliže je novorozenec v pořádku, není nikam odnášen a jeho ošetření probíhá v přítomnosti matky. Pokud je třeba podpora poporodní adaptace (týká se asi 10% dětí a zahrnuje například odsátí tekutiny z nosu a úst, prodýchnutí maskou s kyslíkem apod.), probíhá ve vedlejší místnosti, která je k tomu vybavená. Většina dětí potřebuje jen minimální pomoc a vrací se po stabilizaci zpět k matce.

Císařský řez
V případech, kdy je nutné ukončit těhotenství císařským řezem, dáváme přednost svodné anestezii před celkovou. V celkové anestezii operujeme, pokud je nutné provést císařský řez okamžitě nebo pokud je svodná anestezie ze zdravotních důvodů nevhodná. Doprovázející osoba může být s rodičkou na operačním sále a po vybavení novorozence může být přítomná při jeho ošetření. Dítě matce ihned po ošetření ukážeme, a pokud o to má zájem, přikládáme jí ho k prsu, aby se správně nastartoval proces kojení. Bonding – položení nahého dítěte na kůži matky může být u císařského řezu technicky obtížný. V situacích, kdy není možný, umožňujeme bonding v případě zájmu otci. Po porodu císařským řezem je rodička obvykle jeden den na oddělení JIP. Dítě zůstává v péči neonatologů a je jí pravidelně donášeno ke kojení.

Ambulantní porod
Ambulantní porod je v naší porodnici možný. Pokud si přejete odejít domů i s miminkem dříve, než je doporučená doba pobytu na oddělení šestinedělí, je třeba se na podrobnostech (týkajících se například dalšího sledování dítěte) domluvit s přítomným gynekologem a pediatrem. Je vhodné být předem domluvena s vaším ošetřujícím pediatrem ohledně převzetí novorozeného dítěte do péče.

Odmítnutí doporučené péče
Pokud něco z toho, co vám nabízíme, nechcete, poučíme vás o výhodách a alternativách navrženého postupu a o potenciálních rizicích spojených s jeho odmítnutím. Požádáme vás poté o podpis tzv. negativního reverzu, v němž podepisujete, že jste si rizik vědoma, byla jste poučena a přijímáte za své rozhodnutí zodpovědnost. V posledních letech se setkáváme s rodičkami, které mají mylné nebo zkreslené informace týkající se některých aspektů porodnické péče, většinou získané z neodborných zdrojů na internetu. Doporučujeme proto věnovat poučení velkou pozornost. Komunikaci s rodičkou věnujeme péči. Z naší zkušenosti se většina nejasností v průběhu prenatální péče nebo při porodu vysvětlí a vzájemná spolupráce rodičky, porodní asistentky a lékaře probíhá dobře.

Prohlídka porodního sálu

 • je organizována každý čtvrtek ve 13:00 hodin. Budoucí rodičky a jejich doprovod se setkávají s provázející porodní asistentkou před vstupem do traktu porodního sálu
 • je vhodné zavolat si přibližně 1 hodinu před plánovaným zahájením prohlídky. Jsou-li porodní boxy plně obsazeny, není možné prohlídku uskutečnit
 • prohlídku porodnické části kliniky je možné absolvovat také jako součást předporodních kurzů
 • prohlídku porodního sálu poskytujeme pouze pro registrované klientky. Prohlídka je zpoplatněna čáskou 200,-Kč za osobu.

Předporodní kurzy a cvičení těhotných

Informace o kurzích, cvičeních a registrace: +420 774 976 062
porodní asistentka Hana Šimánková
Objednání pouze telefonicky v úterý a středu 9:00-12:00 hod.

Těhotenské kurzy

Kurz přípravy k porodu se koná v příjemném prostředí seminární a cvičební místnosti v těsném sousedství s porodními sály ve 2.podlaží naší kliniky (pavilon 15, Nemocnice Na Bulovce).

Kurz je organizován a odborně garantován porodní asistentkou Hanou Šimánkovou. Na jeho vedení se podílí také porodníci a novorozenečtí lékaři.

Přihlášení do předporodních kurzů je doporučováno od 20. týdne těhotenství. Pro vstup do kurzu je pak nejvhodnější 26.-28. týden těhotenství.

Obsah kurzu je rozdělen do 6 bloků, z nichž každý se skládá z přednášky (přibližně 90 minut) a diskuze (asi 30 minut). Přednášky jsou doplněny o videoukázky a nácvik praktických dovedností.

 1. kdy jet do porodnice; co si vzít k porodu s sebou; porod včasný, předčasný, opožděný
 2. průběh fyziologického porodu; jak si rodička může pomoci v průběhu porodu; role doprovázejícího otce u porodu
 3. operační porod, exkurze na porodnici
 4. opožděný porod, indukce porodu; medikace při porodu, epidurální analgézie – tato část je vedena porodníkem
 5. šestinedělí, nástup kojení, správná technika kojení
 6. péče o novorozence na porodním sále a na oddělení šestinedělí; průběh pobytu na novorozeneckém oddělení – tato část je vedena novorozeneckými lékaři

Doba konání kurzu je upravována podle aktuálního naplnění kapacity kurzu a podle časových možností rodiček a jejích blízkých. Obvykle se konají každé úterý 14:00 – 16:00 a 18:00 – 20:00 a ve čtvrtek 10:30 – 12:30 a 13:00 – 15:00.

Cena kurzu je 1000,- Kč a je vhodné jej absolvovat jako celek. Je však možné navštívit také samostatný blok za poplatek 200,- Kč. Z důvodu velkého zájmu o naše předporodní kurzy jsme nuceni omezit účast v kurzech pouze na ženy, které jsou registrovány k porodu v naší porodnici.

Při nachlazení nebo jiné infekční nemoci není účast na kurzu možná.

Cvičení pro těhotné ženy

Cvičení těhotných žen probíhá v tělocvičně naší kliniky, která se nachází v těsném sousedství porodního sálu (pavilon 15, Nemocnice Na Bulovce).

Podmínkou účasti na hodinách je písemný souhlas se cvičením od vašeho ošetřujícího porodníka. Zahájení cvičení je možné nejdříve mezi 16. a 17. týdnem těhotenství.

Cvičení probíhá v úterý 16:30 – 17:30 a ve čtvrtek 9:00 – 10:00.

Cena za jednu hodinu cvičení je 50,- Kč. Z důvodu velkého zájmu o cvičení těhotných žen kurzy jsme nuceni omezit účast na cvičení pouze na ženy, které jsou registrovány k porodu v naší porodnici.

Co s sebou do porodnice

Blíží-li se Váš termín porodu, měla byste mít připraveno zavazadlo se všemi nezbytnostmi, které budete v průběhu porodu a těsně po něm potřebovat:

 • těhotenskou legitimaci
 • rodné číslo otce dítěte
 • oddací list
 • váš občanský průkaz
 • směrovací číslo
 • toaletní potřeby
 • těhotenské podprsenky
 • spodní kalhotky, ručník, mýdlo, přezutí a další věci osobní potřeby
 • igelitový sáček, toaletní papír
 • malou příruční tašku, kam tyto věci uložíte

Měli byste mít také připraveno jméno (nebo jména) pro své dítě.

Noční košili a župan dostanete v nemocnici.

Doprovod k porodu


V naší porodnici uvítáme, pokud rodičku při porodu doprovodí otec dítěte, případně jiná blízká osoba. Přibližně dvě třetiny porodů u nás probíhají za přítomnosti doprovodu.

Z důvodu hygienických důvodů provozu porodního sálu je dovoleno, aby ženu doprovázel nejvýše jeden další člověk starší 18 let. Podmínkou účasti doprovázející osoby je bezproblémová spolupráce rodičky s personálem.

Manipulační poplatek za účast blízké osoby při porodu se neúčtuje.

Porodní sál

Porodní sál

Umístnění: 2. patro
Vedoucí por. sálu: MUDr. Iva Mikysková
Lékaři: Dle denního rozpisu
Staniční sestra: Alena Wernerová
Kontakt: +420 266 083 281
+420 266 083 283

Porodní sál prošel částečnou rekonstrukcí. Porodní sál obsahuje 4 oddělené porodní boxy, které zaručují soukromí rodiček, jeden sekční sál a 6 lůžek na čekatelských pokojích.

Ceník porodnické péče a porodnické balíčkyÚvod

JIP


Zdravotnická péče na oddělení JIP je pacientkám poskytována kvalifikovaným personálem 24 hodin denně. Většina sesterského personálu má atestaci v oboru anestezie, resuscitace a intenzivní péče.
Délka pobytu na JIP je po nekomplikovaných výkonech (laparoskopické operace, císařské řezy apod.) obvykle 1 den a poté je pacientka předána na některé ze standardních oddělení. Po závažnějších operacích (onkologické operace apod.) a při vzniklých komplikacích je pobyt na JIP delší – podle vývoje stavu pacientky.
Návštěvy na JIP nejsou z provozních a hygienických důvodů možné. Ve výjimečných případech pouze po individuální dohodě s personálem JIP.

Umístění: 3. patro

Kontakt: 266 083 213

Lékař poskytuje informace denně od 7:00 do 7:45 hod., o víkendu od 8:30 do 10:00 hod.

Počet lůžek: 8

Pooperační oddělení

Pooperační oddělení (G3)

Umístnění: 3. patro
Vedoucí oddělení: prim. MUDr. Borek Sehnal
Staniční sestra: Bc. Gabriela Werthaimová
Kontakt: +420 266 083 211
Počet lůžek: 20
Návštěvní hodiny: 15,00 – 18,00 hod

Pooperační oddělení se specializuje na péči o klientky po klasických, endoskopických, onkologických, senologických a urogynekologických operacích.

Klientky jsou přes všeobecnou ambulanci přijaty jeden den před operací z důvodů následné předoperační přípravy. Z operačního sálu jsou klientky převezny na jednotku intenzivní péče, odkud se vrací zpět na oddělení. Délka pobytu na jednotce intenzivní péče závisí na povaze, radikalitě výkonu a pooperační adaptaci. Následně je klientka přeložena zpět na pooperační oddělení.

Pro všechny klientky nabízíme možnost zajištění nadstandartní stravy.

Oddělení je tvořeno

 • 2 nadstandardními jednolůžkovými pokoji, které jsou vybaveny vlastním WC, připojením na internet, TV, lednicí a rychlovarnou konvicí, cena je 1000,- Kč na den
 • 6 standardními třílůžkovými pokoji

Nadstandardní pokoje je možno předem telefonicky zarezervovat.

Oddělení konzervativní gynekologie

Oddělení rizikového těhotenství a konzervativní gynekologie (G5)

Umístnění: 5. patro
Vedoucí oddělení: MUDr. Zuzana Kolářová
Staniční sestra: Libuše Jirkovská
Kontakt: +420 266 083 217
Počet lůžek: 25
Návštěvní hodiny: 15,00 – 18,00 hod

 

Oddělení se skládá ze dvou subjednotek:

 1. rizikové těhotenství
 2. konzervativní gynekologie

Část rizikového těhotenství zahrnuje vysoce specializovanou péči o klientky s jakýmkoli rizikem týkající se těhotenství. Ve spolupráci s jednotkou intermediární péče nenonatologického oddělení kozultujeme veškeré patologie v těhotenství vedoucí k předčasnému porodu. V rámci péče o klientky s infekční problematikou hospitalizujeme těhotné po konzultaci s infekční klinikou na našem oddělení, pokud povaha infekčního onemocnění neumožňuje hospitalizaci na naší klinice, klientky jsou přijaty na infekční kliniku, kam pravidelně docházíme.

Druhá část se zabývá konzervativní gynekologií včetně péče o klientky se záněty a nádory ženského traktu. K řešení různých druhů onemocnění využíváme přítomnost dalších specializovaných pracovišť na mimořádné odborné úrovni, které jsou soustředěny v areálu Nemocnice Na Bulovce zejména kliniku onkologickou, chirurgickou, ortopedickou, urologickou, infekční a kliniku plastické chirurgie.

Pro všechny klientky nabízíme možnost zajištění nadstandartní stravy.

Oddělení je tvořeno

 • 5 nadstandardních jednolůžkových pokojů, které jsou vybaveny vlastním WC, připojením na internet, TV a lednicí. Z těchto pokojů je přístup na terasy, odkud je jedinečný výhled na Prahu, cena je 1000,- Kč na den
 • 2 nadstandardních jednolůžkových pokojů, které jsou vybaveny vlastním WC, připojením na internet, TV a lednicí. Z těchto pokojů je jedinečný výhled na Prahu, cena je 1000,- Kč na den
 • 6 třílůžkových pokojů, jsou vybaveny vlastním WC (společné pro 6 klientek)

  Nadstandardní pokoje je možno předem telefonicky zarezervovat.

Operační sály

Operační sál

Umístnění: 2. patro
Počet oper. sálů: 3
Vedoucí oper. sálu: prim. MUDr. Borek Sehnal
Lékaři: Dle denního rozpisu
Staniční sestra: Štěpánka Slanařová
Kontakt: +420 266 083 260

 

Velký operační sál je umístěn v traktu operačních sálů společně s operačním sálem kliniky plastické chirurgie. Zde se provádí tzv. velká gynekologická operativa, urogynekologické a složitější laparoskopické operace a také zákroky na prsech. Sál je kromě standardního zázemí také vybaven samostatnou jednotkou sterilizace a novou moderní laparoskopickou věží.

Na malém operačním sále se provádí jednodušší laparoskopické operace a výkony jednodenní chirurgie. Sál je kromě standardního zázemí také vybaven laparoskopickou věží.

Třetí operační sál se nachází v traktu porodnice. Slouží především k vedení porodu tzv. císařským řezem. Je standartně vybaven.

Na všech operačních sálech používáme jednorázové rouškování, atraumatické šití a většina pomůcek je jednorázových.

Centrum onkologické prevence


Centrum onkologické prevence (COP) je specializovaná ambulance zabývající se primární a sekundární prevencí gynekologických nádorových onemocnění. Vyšetřujeme a léčíme přednádorové stavy ženského pohlavního ústrojí a provádíme pravidelné kontroly po onkogynekologické léčbě. Součástí vyšetření je i expertní kolposkopie, což znamená vyšetření děložního hrdla, pochvy nebo zevního genitálu expertem – držitelem certifikátu pro expertní kolposkopii. Po domluvě je zde možnost cytologického odběru do tekutého média (Liquid Base Cytology, LBC) a zpracování preparátu metodou ThinPrep, která výrazně zvyšuje kvalitu a přesnost výsledku.
Cena tohoto vyšetření je 500 Kč, platit lze i kartou.
Ambulance COP pracuje v rámci tzv. Onkogynekologického centra (statut přidělený Ministerstvem zdravotnictví), které je součástí Komplexního onkologického centra (KOC) při Nemocnici Na Bulovce. Díky tomu úzce spolupracujeme s dalšími diagnostickými a terapeutickými obory.

Umístění: 1. patro, vpravo od hlavního vchodu

Kontakt: 266 083 289, objednání 266 083 284, 266 083 230 (na těchto číslech se můžete objednávat každý všední den mezi 10:00 a 14:00 hod.)

Ordinační hodiny: úterý a čtvrtek 9:00–15:00 hod.

Lékaři: as. MUDr. Borek Sehnal, PhD., MUDr. Táňa Glosová

Ultrazvuk

Ultrazvuk

Umístnění: 3. patro
Vedoucí ambulance: MUDr. Martin Dvořák
Lékaři: Dle denního rozpisu
Objednání k 4D: +420 266 083 250
Objednání k vyšetření: +420 266 083 298

Od 3/2010 funguje na naší klinice nové UZ pracoviště vybavené přistrojem Voluson 8 firmy GE. Přistroj je vybaven třemi sondami k transabdominálnímu vyšetření a jednou sondou vaginální, včetně 3D zobrazení. Přistroj je vybaven softwarem k postprocesingovému hodnocení, které využíváme k diagnostice vývojových vad plodu v graviditě, vývojových vad dělohy při sterilitách, hodnocení pánevního dna u pacientek s inkontinencí i při další diagnozách.

Klientky se hlásí na ambulanci ve 2. patře kliniky.

 • I. trimestrální screening provádíme včetně odběrů biochemických markerů ve spolupráci s certifikovanou laboratoří PREVEDIG. Každé pondělí a středu od 7:00 – 10:00 hod., po telefonickém objednání na tel:266083250., od 13,00 – 15,00 hod. Odběry krve provádíme při velikosti těhotenství 10+0 až 11+5. Při odběru krve Vás objednáme na UZ. Cena UZ vyšetření dle sazebníku GPK.
 • Screening v prvním a druhém trimestru provádí lékaři s licencí FMF .Dále provádíme superkonsiliární onkogynekologický UZ – každý čtvrtek . UZ pracoviště je v provozu denně 8:00 -15:00 hod.
 • Všechna vyšetření jsou na objednání.
 • V odpoledních hodinách provádíme UZ vyšetření 4D – baby facing na žádost pacientky.

Toto vyžádané vyšetření hradí pacientka 500,- Kč. Dále si pacientka sama volí o co má zájem. DVD záznam 500,- Kč, foto na CD – 200,- Kč, tištěné foto 150,- Kč.

Genetická poradna

Genetická poradna

Umístnění: 1. patro
Lékaři: MUDr. Gregor
MUDr. Šípek
Kontakt: +420 266 083 293

Ordinační hodiny:

Pátek 8:00 – 10:00 hod.
 • telefonický kontakt v době ordinačních hodin
 • spolupráce s genetickým oddělením Thomayerovy nemocnice Krč

Centrum pro ženy s dědičnou dispozicí ke vzniku zhoubných nádorů


Zabýváme se dispenzarizací, sledováním žen s genetickou mutací, která je predisponuje ke vzniku gynekologických zhoubných nádorů, především rakoviny prsu a vaječníku a žen se zvýšených rizikem vzniku těchto nádorů vzhledem k zatížené rodinné anamnéze. Poskytujeme jim komplexní péči včetně edukace, expertního onkogynekologického ultrazvuku a spolupráce s jinými specialisty (genetik, radiodiagnostik, dermatolog, gastroenterolog, oftalmolog, plastický chirurg…). Následně pacientkám nabízíme profylaktické (preventivní) operační výkony na našem oddělení. Při operacích na prsou spolupracujeme také s oddělením plastické chirurgie NNB.

Ordinační hodiny: pondělí 10-14 hod
Objednání: 266 08 3230, 266 08 3284
Lékaři: prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.; MUDr. Olga DubováVšeobecná gynekologická ambulance


Všeobecná gynekologická ambulance poskytuje v nepřetržitém provozu péči o akutní gynekologické pacientky a těhotné do 24. týdne těhotenství. Přijímáme pacientky k plánované i neodkladné hospitalizaci. Provádíme konziliární vyšetření pro registrující gynekology a lékaře jiných odborností. Plánujeme a objednáváme hospitalizace a malé gynekologické operace. Mezi „malé“ gynekologické operace patří kyretáž, hysteroskopie, přerušení těhotenství, konizace apod. Provádíme farmakologická i chirurgická ukončení těhotenství. Pokud jsou splněna zdravotní kritéria, nabízíme řešení mimoděložního těhotenství aplikací metotrexátu.
Všeobecná ambulance neposkytuje běžnou preventivní a gynekologicko-porodnickou péči spadající do kompetencí registrujících gynekologů. Vyšetření na všeobecné ambulanci probíhají bez objednání.
K příjmu k „velké“ gynekologické operaci (laparoskopie a břišní operace) se dostavte den před plánovanou operací v čase 08:00–10:00 hod. S sebou si vezměte předoperační vyšetření a související zdravotnickou dokumentaci, pravidelně užívané léky, injekce na ředění krve (pokud jste dostaly předem recept na jejich vyzvednutí v lékárně), hygienické potřeby.
K příjmu k „malé“ gynekologické operaci se dostavte nalačno v den výkonu mezi 06:30 a 07:30 hod.
S sebou si vezměte předoperační vyšetření, související zdravotnickou dokumentaci, pravidelně užívané léky, hygienické potřeby. V případě nekomplikovaného výkonu budete týž den propuštěna. Pokud jde o výkon v celkové anestezii nebo analgosedaci, je potřeba, aby vás při propuštění někdo vyzvedl.

Umístění: 2. patro

Kontakt: 266 083 250

Ordinační hodiny: 07:00–15:00, pohotovost 15:00–07:00 hod.

Indikační ambulance k onkogynekologickým operacím / onkogynekologické péči


GPK poskytuje široké spektrum onkogynekologické péče. Provádíme jak běžné onkogynekologické výkony, tak výkony nejobtížnější, vyžadující pokročilou erudici a zkušenost s onkochirurgií. Spolupracujeme s odborníky z ostatních oborů, např. s urology a chirurgy. Pacientkám vyžadujícím neoadjuvantní nebo následnou léčbu po onkogynekologických operacích zajišťujeme návaznou péči ve spolupráci s Onkologickým oddělením a Ústavem radiační onkologie.
Naší předností jsou krátké čekací doby na vyšetření a naplánování léčby. Během vstupního vyšetření provádíme zároveň expertní onkogynekologické ultrazvukové vyšetření, v případě potřeby i tru-cut biopsie.

Umístění: Všeobecná ambulance, 2. patro

Kontakt: 266 083 250

Ordinační hodiny: úterý od 09:00 do 15:30 hod. – bez objednání

Lékaři: prof. MUDr. Michal Zikán, MUDr. Olga Dubová

Indikační ambulance k laparoskopickým a ostatním velkým gynekologickým operacím


GPK nabízí širokou škálu gynekologických operací se zaměřením na minimálně invazivní techniky. V rámci indikační poradny s vámi zkonzultujeme navrhovanou operaci i alternativní možnosti. Na větší gynekologické operace máme krátké čekací doby, okolo tří týdnů. Kromě běžných zákroků operujeme i nálezy vyžadující pokročilou erudici a zkušenosti, např. těžké formy endometriózy, laparoskopické lymfadenektomie apod. Zaměřujeme se i na transsexuální pacienty podstupující chirurgickou přeměnu pohlaví z ženy na muže. U těchto pacientů provádíme kromě odstranění dělohy a vaječníků v některých případech i odstranění prsů.
Urogynekologické výkony a operace v dětské gynekologii konzultujeme a plánujeme v rámci odborných ambulancí – viz Urogynekologická ambulance a ambulance dětské gynekologie.
Onkogynekologické výkony v rámci indikační poradny v úterý – viz Indikační ambulance k onkogynekologickým operacím a onkogynekologické péči.

Umístění: Všeobecná ambulance, 2. patro

Kontakt: 266 083 250, objednání 266 083 284, 266 083 230 (na těchto číslech se můžete objednávat každý všední den mezi 10:00 a 14:00 hod.)

Ordinační hodiny: středa od 13:00 do 15:00 hod. – po předchozím objednání

Lékaři: prim. MUDr. Peter Koliba

Urogynekologická ambulance (Lincová)

Urogynekologická ambulance

Umístnění: 1. patro
Vedoucí ambulance: prof. MUDr. Michael Halaška , DrSc.
Lékaři: MUDr. Lincová Marcela
MUDr. Jiří Chaloupecký
Sestra: Lucie Štichová
Kontakt a objednání k návštěvě: +420 266 083 294

 

Tradiční doménou Gynekologicko porodnické kliniky Na Bulovce je urogynekologie.

Urogynekologická poradna nabízí kompletní diagnostiku a léčbu sestupu pánevních orgánů a inkontinence moči; pracoviště poskytuje konziliární činnost na celostátní úrovni. Urogynekologický tým je hlavním řešitelem několika grantových projektů, které umožňují rozšíření nejmodernějších léčebných postupů do české praxe. Prof. Halaška jako hlavní řešitel koordinoval multicentrický projekt, v jehož rámci bylo zavedeno několik set nejmodernějších sítí určených k řešení sestupu pánevních orgánů. Další probíhající projekt se věnuje starším, povětšinou opomíjeným, pacientkám a nabízí i jim přístup k modernímu řešení stresové inkontinence moči pomocí volné poševní pásky. Pracoviště je rovněž významným průkopníkem na poli nových tzv. minipásek nabízejících ještě menší invazivitu v řešení ženské stresové inkontinence moči. Mimo klinicky orientované projekty je v rámci mezinárodního projektu řešena i otázka patofyziologie prolapsu a inkontinence moči.

 

Ambulance dětské gynekologie (Neumannová)

Ambulance dětské gynekologie

Umístnění: 1. patro
Vedoucí ambulance: MUDr. Helena Neumannová
Lékaři: MUDr. Pojarová Martina
Staniční sestra: Šeligová Hana, Mgr.
Kontakt: +420 266 083 250

Ordinační hodiny:

Ambulance funguje pouze na objednání.

+420 266 083 250

Ambulance se nachází ve 2. patře kliniky v traktu všeobecné ambulance.

V roce 2008 získala klinika akreditaci 2st. pro obor dětské gynekologie (1 atestovaný lékař a 2 v přípravě na atestaci).

Vybavení vaginoskop, světelný zdroj Medipo 2000, UZ logiq P6

V ambulanci poskytujeme péči děvčatům od narození až do období zahájení sexuálního života. Zabýváme se problematikou zánětů zevních a vnitřních rodidel, vývojových vad, poruch puberty, ošetřujeme poranění. V případě vážnějších stavů vyžadujících hospitalizaci spolupracujeme s dětským oddělení, které se nachází ve stejné budově. Provádíme i forenzní vyšetření pro policii.

Ambulance pro léčbu endometriózy a endokrinologická ambulance (Koliba, Sýkorová)

Ambulance pro endokrinologii

Umístnění: 2. patro (v traktu všeobecné ambulance)
Vedoucí ambulance: MUDr. Jana Sýkorová
Staniční sestra: Vladimíra Zdráhalová, Bc
Kontakt: +420 266 083 250

 

Ordinační hodiny: po předchozí telefonické domluvě

Čtvrtek 13:00 – 14:30 hod. Dr. Sýkorová
 • Informace pro pacientky: +420 266 083 250

 

Specializovaná ambulance se věnuje péči o pacientky s endometriózou. Součástí je pohovor s pacientkou, komplexní vyšetření a mezioborová spolupráce. K dispozici je expertní ultrazvukové vyšetření, v případě potřeby také spolupráce s Radiodiagnostickou klinikou.

Je stanoven terapeutický plán a pokud je pacientka indikována k operačnímu řešení, je naší prioritou laparoskopický výkon s maximální snahou o zachování fertility. Pacientky jsou zvány na pravidelné kontroly, při dlouhodobé hormonální terapii je možností stanovení kostní denzity.

Při poruchách plodnosti spolupracujeme s IVF centry celé České republice. Pokud si pacientka přeje, může být sledována v naší těhotenské poradně až do porodu.

V budově pracoviště je také možnost konzultace s klinickým psychologem.

Ambulance pro chronickou bolest je v areálu nemocnice.

Ambulance pro senologii

Ambulance pro senologii

Umístnění: 2. patro (v traktu všeobecné ambulance)
Vedoucí ambulance: MUDr. Karel Rauš
Staniční sestra: Vladimíra Zdráhalová, Bc
Kontakt: +420 266 083 251

Ordinační hodiny:

Středa 16:30 – 18:00 hod. Dr. Rauš
 • Nutné telefonické objednání pacientek: +420 266 083 230

Ambulance se zabývá kompletní diagnostikou a terapií gynekologických endokrinopatií včetně managementu relativních kontraindikací hormonální léčby u pacientek všech věkových kategorií.

Kompletní diagnostická a terapeutická péče u všech onemocnění prsu ve spolupráci s Chirurgickou klinikou, Klinikou plastické chirurgie, Radiodiagnostickou klinikou, Ústavem radiační onkologie Nemocnice Na Bulovce, Mediconen Praha a.s.. Senologický tým pracuje v rozšířeném složení: radiodiagnostik, gynekolog, patolog, klinický onkolog, plastický chirurg, radioterapeut.Zástupce přednosty pro výuku: as. MUDr. Karel Hurt, DrSc.

Pregraduální výuka
Na Gynekologicko-porodnické klinice (GPK) Nemocnice Na Bulovce probíhá výuka pregraduálních studentů lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Organizována je formou dvoutýdenního bloku v pátém ročníku. Zahrnuje praktickou výuku na jednotlivých pracovištích kliniky, semináře a přednášky. Na klinice probíhá výuka české i anglické paralelky. Přijímáme zahraniční studenty na krátkodobé i dlouhodobé stáže – např. v rámci programu Socrates/Erasmus.

Organizace studijního pobytu na klinice
• studenti se shromáždí v posluchárně Gynekologicko-porodnické kliniky, Nemocnice Na Bulovce, Budínova 2, Praha 8, a to v pondělí v 08:00 hod. (v týdnu, kdy stáž začíná)
• je potřeba s sebou nosit bílý plášť, obuv na přezutí, visací zámek k šatní skříni a psací potřeby
• praktická výuka formou stáže probíhá na jednotlivých odděleních kliniky od 8:00 do 10:30 hod., přednášky v posluchárně v přízemí kliniky od 10:30 do 12:00 hod.
• podmínkou udělení zápočtu je 90% účast na stážích a přednáškách a prokázání znalostí z oblastí, se kterými byli studenti v průběhu svého pobytu na klinice seznámeni

Postgraduální výuka
GPK je školícím pracovištěm nejvyššího typu pro školení lékařů aspirujících na získání specializované způsobilosti v oboru Gynekologie a porodnictví. Pracoviště je akreditováno Evropskou společností porodnictví a gynekologie (European Board and College of Obstetrics and Gynaecology – EBCOG) a nabízí stáže pro lékaře v přípravě na atestaci z gynekologie a porodnictví.
GPK je rovněž akreditována Evropskou urogynekologickou společností (European Urogynecologic Association – EUGA) a MZ ČR pro obor Urogynekologie a nabízí postgraduální školení v tomto oboru. Je školícím pracovištěm nejvyššího typu pro specialisty aspirující na získání nástavbové atestace v oboru Urogynekologie.
GPK byla dále udělena MZ ČR akreditace I. stupně pro obor Dětská gynekologie. Je školícím pracovištěm nejvyššího typu pro specialisty aspirující na získání nástavbové atestace v oboru Dětská gynekologie.
Zájemce o stáže na GPK prosíme, aby kontaktovali sekretariát přednosty (tel. 266 083 229), kde dostanou podrobné informace týkající se stáží.
Zástupce přednosty pro výuku: as. MUDr. Karel Hurt, DrSc.

Pregraduální výuka
Na Gynekologicko-porodnické klinice (GPK) Nemocnice Na Bulovce probíhá výuka pregraduálních studentů lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Organizována je formou dvoutýdenního bloku v pátém ročníku. Zahrnuje praktickou výuku na jednotlivých pracovištích kliniky, semináře a přednášky. Na klinice probíhá výuka české i anglické paralelky. Přijímáme zahraniční studenty na krátkodobé i dlouhodobé stáže – např. v rámci programu Socrates/Erasmus.

Organizace studijního pobytu na klinice
• studenti se shromáždí v posluchárně Gynekologicko-porodnické kliniky, Nemocnice Na Bulovce, Budínova 2, Praha 8, a to v pondělí v 08:00 hod. (v týdnu, kdy stáž začíná)
• je potřeba s sebou nosit bílý plášť, obuv na přezutí, visací zámek k šatní skříni a psací potřeby
• praktická výuka formou stáže probíhá na jednotlivých odděleních kliniky od 8:00 do 10:30 hod., přednášky v posluchárně v přízemí kliniky od 10:30 do 12:00 hod.
• podmínkou udělení zápočtu je 90% účast na stážích a přednáškách a prokázání znalostí z oblastí, se kterými byli studenti v průběhu svého pobytu na klinice seznámeni

Postgraduální výuka
GPK je školícím pracovištěm nejvyššího typu pro školení lékařů aspirujících na získání specializované způsobilosti v oboru Gynekologie a porodnictví. Pracoviště je akreditováno Evropskou společností porodnictví a gynekologie (European Board and College of Obstetrics and Gynaecology – EBCOG) a nabízí stáže pro lékaře v přípravě na atestaci z gynekologie a porodnictví.
GPK je rovněž akreditována Evropskou urogynekologickou společností (European Urogynecologic Association – EUGA) a MZ ČR pro obor Urogynekologie a nabízí postgraduální školení v tomto oboru. Je školícím pracovištěm nejvyššího typu pro specialisty aspirující na získání nástavbové atestace v oboru Urogynekologie.
GPK byla dále udělena MZ ČR akreditace I. stupně pro obor Dětská gynekologie. Je školícím pracovištěm nejvyššího typu pro specialisty aspirující na získání nástavbové atestace v oboru Dětská gynekologie.
Zájemce o stáže na GPK prosíme, aby kontaktovali sekretariát přednosty (tel. 266 083 229), kde dostanou podrobné informace týkající se stáží.

Klinika gynekologie se v areálu nemocnice nachází v budově číslo 15.

Areál Nemocnice na Bulovce