Gynekologicko-porodnická klinika

Lékaři:

MUDr. Bolehovská Petra MUDr. Sýkorová Kateřina
MUDr. Mikysková Iva MUDr. Kraf Jekaťerina
MUDr. Dvořák Martin MUDr. Menzlová Erika, Ph.D.
MUDr. Nipčová Monika MUDr. Mojhová Martina
MUDr. Holý Petr MUDr. Mullerová Monika
MUDr. Homolková Eva MUDr. Neumannová Helena
MUDr. Chaloupecký Jiří MUDr. Tomeček Jiří
MUDr. Kolářová Zuzana MUDr. Rauš Karel
MUDr. Dubová Olga MUDr. Racková Jana
MUDr. Jarolímková Anna MUDr. Hurt Karel, DrSc.
MUDr. Turská Zuzana MUDr. Sehnal Borek, Ph.D.
MUDr. Pojarová Martina MUDr. Lincová Marcela
MUDr. Procházková Lenka prof. MUDr. Halaška Michael, DrSc.
MUDr. Tisančínová Jitka

 

Upozorňujeme na zkrácení doby uzávěry porodního sálu a oddělení šestinedělí. Uzávěra porodního sálu i oddělení šestinedělí bude z důvodu rekonstrukce od 19.11. 2018  0:00 hod. do 26.11.2018 7:00 hod.

Z důvodu pravidelné uzavírky je porodní sál a oddělení šestinedělí uzavřeno od 27.5.2019 do 2.6.2019 a také od 25.11.2019 do 9.12.2019.

Naše klinika se nachází v areálu jednoho z největších zdravotnických zařízení v České republice. Klientkám poskytujeme špičkovou komplexní péči jak v oblasti gynekologie, tak i porodnictví. Ve spolupráci s intermediárním centrem novorozeneckého oddělení zajišťujeme péči ženám v období vysoce rizikového těhotenství i předčasného porodu. Věříme, že budete s naší individuální péčí velice spokojeni.

Tešíme se na Vás.

Tým kliniky

Ambulantní provoz

Všeobecná ambulance

Všeobecná ambulance

Umístnění: 2. patro
Vedoucí ambulance: MUDr. Phdr. CSc. Čepický Pavel
Lékaři: Dle denního rozpisu
Staniční sestra: Šeligová Hana, Mgr.
Kontakt: +420 266 083 250

 

Ordinační hodiny:

Každý všední den 8:00 – 14:30 hod. Standardní provoz
12:00 – 12:30 hod. Polední pauza
7:00 – 8:00 hod. Příjmy k výkonům jednodenní chirurgie
8:00 – 15:00 hod. Objednávání pacientek k operacím a malým výkonům (vždy osobně, nelze telefonicky)
Středa 12:30 hod. Indikace pro operované pacientky; +420 266 083 251

 

Od 15:00 do 7:00 hod. ráno funguje pohotovostní služba pro pacientky s akutními obtížemi .
Konsiliární Vyšetření z jiných oddělení se provádí nepřetržitě 24 hodin včetně dnů pracovního volna a klidu.
Ambulance jsou vybaveny polohovatelnými stoly zn. Golem, UZ přístroji a kolposkopy.

Urogynekologická ambulance

Urogynekologická ambulance

Umístnění: 1. patro
Vedoucí ambulance: prof. MUDr. Michael Halaška , DrSc.
Lékaři: MUDr. Lincová Marcela
MUDr. Jiří Chaloupecký
Sestra: Lucie Štichová
Kontakt a objednání k návštěvě: +420 266 083 294

 

Tradiční doménou Gynekologicko porodnické kliniky Na Bulovce je urogynekologie.

Urogynekologická poradna nabízí kompletní diagnostiku a léčbu sestupu pánevních orgánů a inkontinence moči; pracoviště poskytuje konziliární činnost na celostátní úrovni. Urogynekologický tým je hlavním řešitelem několika grantových projektů, které umožňují rozšíření nejmodernějších léčebných postupů do české praxe. Prof. Halaška jako hlavní řešitel koordinoval multicentrický projekt, v jehož rámci bylo zavedeno několik set nejmodernějších sítí určených k řešení sestupu pánevních orgánů. Další probíhající projekt se věnuje starším, povětšinou opomíjeným, pacientkám a nabízí i jim přístup k modernímu řešení stresové inkontinence moči pomocí volné poševní pásky. Pracoviště je rovněž významným průkopníkem na poli nových tzv. minipásek nabízejících ještě menší invazivitu v řešení ženské stresové inkontinence moči. Mimo klinicky orientované projekty je v rámci mezinárodního projektu řešena i otázka patofyziologie prolapsu a inkontinence moči.

 

Ambulance pro endokrinologii

Ambulance pro endokrinologii

Umístnění: 2. patro (v traktu všeobecné ambulance)
Vedoucí ambulance: MUDr. Jana Sýkorová
Staniční sestra: Vladimíra Zdráhalová, Bc
Kontakt: +420 266 083 250

 

Ordinační hodiny: po předchozí telefonické domluvě

Čtvrtek 13:00 – 14:30 hod. Dr. Sýkorová
 • Informace pro pacientky: +420 266 083 250

 

Specializovaná ambulance se věnuje péči o pacientky s endometriózou. Součástí je pohovor s pacientkou, komplexní vyšetření a mezioborová spolupráce. K dispozici je expertní ultrazvukové vyšetření, v případě potřeby také spolupráce s Radiodiagnostickou klinikou.

Je stanoven terapeutický plán a pokud je pacientka indikována k operačnímu řešení, je naší prioritou laparoskopický výkon s maximální snahou o zachování fertility. Pacientky jsou zvány na pravidelné kontroly, při dlouhodobé hormonální terapii je možností stanovení kostní denzity.

Při poruchách plodnosti spolupracujeme s IVF centry celé České republice. Pokud si pacientka přeje, může být sledována v naší těhotenské poradně až do porodu.

V budově pracoviště je také možnost konzultace s klinickým psychologem.

Ambulance pro chronickou bolest je v areálu nemocnice.

Ambulance pro senologii

Ambulance pro senologii

Umístnění: 2. patro (v traktu všeobecné ambulance)
Vedoucí ambulance: MUDr. Karel Rauš
Staniční sestra: Vladimíra Zdráhalová, Bc
Kontakt: +420 266 083 251

Ordinační hodiny:

Středa 16:30 – 18:00 hod. Dr. Rauš
 • Nutné telefonické objednání pacientek: +420 266 083 230

Ambulance se zabývá kompletní diagnostikou a terapií gynekologických endokrinopatií včetně managementu relativních kontraindikací hormonální léčby u pacientek všech věkových kategorií.

Kompletní diagnostická a terapeutická péče u všech onemocnění prsu ve spolupráci s Chirurgickou klinikou, Klinikou plastické chirurgie, Radiodiagnostickou klinikou, Ústavem radiační onkologie Nemocnice Na Bulovce, Mediconen Praha a.s.. Senologický tým pracuje v rozšířeném složení: radiodiagnostik, gynekolog, patolog, klinický onkolog, plastický chirurg, radioterapeut.

Ambulance dětské gynekologie

Ambulance dětské gynekologie

Umístnění: 1. patro
Vedoucí ambulance: MUDr. Helena Neumannová
Lékaři: MUDr. Pojarová Martina
Staniční sestra: Šeligová Hana, Mgr.
Kontakt: +420 266 083 250

Ordinační hodiny:

Ambulance funguje pouze na objednání.

+420 266 083 250

Ambulance se nachází ve 2. patře kliniky v traktu všeobecné ambulance.

V roce 2008 získala klinika akreditaci 2st. pro obor dětské gynekologie (1 atestovaný lékař a 2 v přípravě na atestaci).

Vybavení vaginoskop, světelný zdroj Medipo 2000, UZ logiq P6

V ambulanci poskytujeme péči děvčatům od narození až do období zahájení sexuálního života. Zabýváme se problematikou zánětů zevních a vnitřních rodidel, vývojových vad, poruch puberty, ošetřujeme poranění. V případě vážnějších stavů vyžadujících hospitalizaci spolupracujeme s dětským oddělení, které se nachází ve stejné budově. Provádíme i forenzní vyšetření pro policii.

Centrum onkologické prevence a kolposkopie

Centrum onkologické prevence a kolposkopie

Umístnění: 1. patro
Vedoucí ambulance: Prim. MUDr. Borek Sehnal
Lékaři: MUDr. Daniel Driák, Ph.D
Sestra ambulance: Eva Zapletalová
Telefon: +420 266 083 289

Provoz ambulance: Nutné telefonické objednání +420 266 083 230

Úterý 9:00 – 12,00, 13:00 – 15:00 hod. prim MUDr. Sehnal
Čtvrtek 8:30 – 12:00, 13:00 – 15:00 hod. MUDr. Driák

 

Ambulance COP (Centrum Onkologické Prevence) se nachází ve 1. patře kliniky (v traktu s urogynekologickou ambulancí a těhotenskou poradnou).

Ambulance COP pracuje v rámci tzv. Onkogynekologického centra (statut přidělený Ministerstvem zdravotnictví), které je součástí Komplexního onkologického centra (KOC) při Nemocnici Na Bulovce. Proto úzce spolupracujeme s dalšími diagnostickými i terapeutickými obory včetně Ústavu radiační onkologie.

Ambulance COP se zabývá diagnostikou a terapií přednádorových změn a nádorů ženského pohlavního ústrojí. Součástí vyšetření je i expertní kolposkopie, což znamená vyšetření děložního hrdla, pochvy nebo zevního genitálu expertem – držitelem certifikátu pro expertní kolposkopii. Cytologické vzorky (stěr z děložního hrdla) se vyšetřují v akreditované cytologické laboratoři v Plzni (Bioptická laboratoř Plzeň s.r.o.), která zpracovává nejvíce cytologických vzorků v celé České republice. Po domluvě je možnost cytologického odběru do tekutého média (Liquid Base Cytology, LBC) a zpracování preparátu metodou ThinPrep, která výrazně zvyšuje kvalitu a přesnost výsledku.

Těhotenské poradny

Těhotenské poradny

Vedoucí poraden: MUDr. Iva Mikysková

Ambulance pro fyziologické těhotné

Kontakt: +420 266 083 291
Sestra ambulance: Bulová Jana

Ambulance se nachází v ambulantním traktu prvního patra kliniky.
Klientky se do ambulance telefonicky objednávají v 35. týdnu gravidity po – pá v době od 8,00 – 11,00 hod.

Ambulance pro rizikové těhotné

Kontakt: +420 266 084 020
Sestra ambulance: Šímová Renáta

Ambulance pro rizikové těhotné se nachází v druhém patře, hned vedle porodního sálu.

Spektrum klientek:

 • klientka je odeslaná od svého obvodního gynekologa, který shledal jistá rizika těhotenských komplikací
 • klientka je odeslaná z naší těhotenské poradny
 • klientka byla hospitalizována na naší klinice a riziko komplikací přetrvává
 • klientka je odeslána od jiného ošetřujícího lékaře – jedná se o ženy se základním negynekologickým onemocněním, které přetrvává v těhotenství a případně jej komplikuje

Rozpis práce ambulance pro rizikové těhotné:

Pondělí 8:00- 10:30 Dr. Mojhová – klientky s rizikovou graviditou
10:45 – 12:00 hod. Dr. Mojhová – Infekční a venerologická poradna (i pro netěhotné)
Úterý 8:00 – 12:30 hod. Dr. Dvořák – klientky s rizikovou graviditou
Středa 8:00 – 12:00 hod. Dr. Dvořák – klientky s rizikovou graviditou
13:00 – 14:30 hod. Dr. Dvořák – klientky s rizikovou graviditou
Čtvrtek 8:00 – 12:00 hod. Dr. Mikysková – klientky s rizikovou graviditou

Do rizikové poradny se objednává telefonicky na čísle  +420 266 084 020 v pracovní době. Sestra v poradně určí termín kontroly a zařadí klientku k příslušnému lékaři. Výběr lékaře samotnou klientkou není hrazen z veřejného pojištění.

Klientky, které by měly rodit plánovaným císařským řezem, který indikoval lékař mimo naší kliniku, musí projít schválením, které provede kterýkoliv lékař z ambulance pro rizikové těhotné. Císařské řezy na přání rodiček, které k operaci nemají žádný medicínský důvod, se na naší klinice neprovádějí.

Infekční a venerologická poradna pracuje v úzké spolupráci s ambulancí Infekční kliniky a s ambulancí Dermatovenerologické kliniky. Jsou zde vedeny těhotné s chronickým infekčním onemocněním, které může komplikovat průběh těhotenství.

Informace o předporodních kurzech

 
Informace o kurzích, cvičeních a registrace:  +420 774 976 062
porodní asistentka Hana Šimánková
Objednání pouze telefonicky v úterý a středu 9:00-12:00 hod.

Těhotenské kurzy

Kurz přípravy k porodu se koná v příjemném prostředí seminární a cvičební místnosti v těsném sousedství s porodními sály ve 2.podlaží naší kliniky (pavilon 15, Nemocnice Na Bulovce).

Kurz je organizován a odborně garantován porodní asistentkou Hanou Šimánkovou. Na jeho vedení se podílí také porodníci a novorozenečtí lékaři.

Přihlášení do předporodních kurzů je doporučováno od 20. týdne těhotenství. Pro vstup do kurzu je pak nejvhodnější 26.-28. týden těhotenství.

Obsah kurzu je rozdělen do 6 bloků, z nichž každý se skládá z přednášky (přibližně 90 minut) a diskuze (asi 30 minut). Přednášky jsou doplněny o videoukázky a nácvik praktických dovedností.

 1. kdy jet do porodnice; co si vzít k porodu s sebou; porod včasný, předčasný, opožděný
 2. průběh fyziologického porodu; jak si rodička může pomoci v průběhu porodu; role doprovázejícího otce u porodu
 3. operační porod, exkurze na porodnici
 4. opožděný porod, indukce porodu; medikace při porodu, epidurální analgézie – tato část je vedena porodníkem
 5. šestinedělí, nástup kojení, správná technika kojení
 6. péče o novorozence na porodním sále a na oddělení šestinedělí; průběh pobytu na novorozeneckém oddělení – tato část je vedena novorozeneckými lékaři

Doba konání kurzu je upravována podle aktuálního naplnění kapacity kurzu a podle časových možností rodiček a jejích blízkých. Obvykle se konají každé úterý 14:00 – 16:00 a 18:00 – 20:00 a ve čtvrtek 10:30 – 12:30 a 13:00 – 15:00.

Nově jsme připravili a od 4.12.2017 zařadili kurz Životospráva v těhotenství, vhodný zejména pro těhotné mezi 13.-20. týdnem těhotenství.
Zájemkyně o tento kurz se rovněž mohou přihlásit telefonicky, jak je uvedeno výše.

Cena kurzu je 1000,- Kč a je vhodné jej absolvovat jako celek. Je však možné navštívit také samostatný blok za poplatek 200,- Kč. Z důvodu velkého zájmu o naše předporodní kurzy jsme nuceni omezit účast v kurzech pouze na ženy, které jsou registrovány k porodu v naší porodnici.

Při nachlazení nebo jiné infekční nemoci není účast na kurzu možná.

Cvičení pro těhotné ženy

Cvičení těhotných žen probíhá v tělocvičně naší kliniky, která se nachází v těsném sousedství porodního sálu (pavilon 15, Nemocnice Na Bulovce).

Podmínkou účasti na hodinách je písemný souhlas se cvičením od vašeho ošetřujícího porodníka. Zahájení cvičení je možné nejdříve mezi 16. a 17. týdnem těhotenství.

Cvičení probíhá v úterý 16:30 – 17:30 a ve čtvrtek 9:00 – 10:00.

Cena za jednu hodinu cvičení je 100,- Kč. Z důvodu velkého zájmu o cvičení těhotných žen kurzy jsme nuceni omezit účast na cvičení pouze na ženy, které jsou registrovány k porodu v naší porodnici.

Informace o registraci k porodu

JE NUTNÉ, ABY SE VŠECHNY ŽENY SE ZÁJMEM O POROD ZAREGISTROVALY, a to ve 14. týdnu těhotenství (od 13+3 je přístupný registr). Registr funguje 24 hodin denně. V níže uvedeném odkazu vyplňte prosím formulář, následně budete kontaktováni potvrzovacím e-mailem.

Pro úplné dokončení registrace je nutné přečíst příchozí e-mail, jsou v něm důležité informace k dokončení registrace! Zkontrolujte si všechny složky, mail občas může spadnout do spamu.
Bez on-line registrace není možné žádné maminky registrovat osobně.
POZOR! Kdo se nestihl registrovat včas, druhé kolo registrací můžete využít po překročení 19. týdne těhotenství opět v tomto formuláři stejně jako ve 14.týdnu. Pro dotazy k volným místům v registru můžete volat 26608 3284 nebo 3230.

Upozornění: Pokud si nejste jisté, že registr Vaší přihlášku přijal, místo opakovaných pokusů se raději optejte na výše uvedených telefonních číslech. Opětovnými registracemi zabíráte místo ostatním maminkám. Děkujeme za pochopení.

Uzávěra porodního sálu a oddělení šestinedělí je z důvodu rekonstrukce prodloužena od 19.11.2018 0:00 hod. do 3.12.2018 7:00 hod. Za vzniklé komplikace se předem omlouváme.

Z důvodu pravidelné uzavírky je porodní sál a oddělení šestinedělí uzavřeno od 27.5.2019 do 2.6.2019 a také od 25.11.2019 do 9.12.2019.

Neregistrovaným rodičkám nemůžeme garantovat, že budou k porodu v naší porodnici přijaty! Rodičku můžeme zaregistrovat pouze tehdy, není-li překročen předem stanovený limit pro počet registrací v daném období.

https://overeno.bulovka.cz/registr-rodicek/

Co si s sebou vzít do porodnice

Blíží-li se Váš termín porodu, měla byste mít připraveno zavazadlo se všemi nezbytnostmi, které budete v průběhu porodu a těsně po něm potřebovat:
 • těhotenskou legitimaci
 • rodné číslo otce dítěte
 • oddací list
 • váš občanský průkaz
 • směrovací číslo
 • toaletní potřeby
 • těhotenské podprsenky
 • spodní kalhotky, ručník, mýdlo, přezutí a další věci osobní potřeby
 • igelitový sáček, toaletní papír
 • malou příruční tašku, kam tyto věci uložíte

Měli byste mít také připraveno jméno (nebo jména) pro své dítě.

Noční košili a župan dostanete v nemocnici.

Doprovod k porodu

V naší porodnici uvítáme, pokud rodičku při porodu doprovodí otec dítěte, případně jiná blízká osoba. Přibližně dvě třetiny porodů u nás probíhají za přítomnosti doprovodu.

Z důvodu hygienických důvodů provozu porodního sálu je dovoleno, aby ženu doprovázel nejvýše jeden další člověk starší 18 let. Podmínkou účasti doprovázející osoby je bezproblémová spolupráce rodičky s personálem.

Manipulační poplatek za účast blízké osoby při porodu se neúčtuje.

Prohlídka porodních sálů

 • je organizována každý čtvrtek ve 13:00 hodin. Budoucí rodičky a jejich doprovod se setkávají s provázející porodní asistentkou před vstupem do traktu porodního sálu
 • je vhodné zavolat si přibližně 1 hodinu před plánovaným zahájením prohlídky. Jsou-li porodní boxy plně obsazeny, není možné prohlídku uskutečnit
 • prohlídku porodnické části kliniky je možné absolvovat také jako součást předporodních kurzů
 • prohlídku porodního sálu poskytujeme pouze pro registrované klientky. Prohlídka je zpoplatněna čáskou 200,-Kč za osobu.

Další upozornění

Po obdržení rodného listu (po porodu dítěte) je matka povinna ihned přihlásit dítě k některé zdravotní pojišťovně. Dítě není automaticky pojištěno u pojišťovny matky.

Nemá-li matka a otec stejné příjmení, je dítěti automaticky přiřazeno příjmení matky. Chcete-li v případě rozdílných příjmení obou rodičů dát dítěti příjmení po otci, je nutné s sebou do porodnice přinést potvrzení vystavené na místní matrice.

Genetická poradna

Genetická poradna

Umístnění: 1. patro
Lékaři: MUDr. Gregor
MUDr. Šípek
Kontakt: +420 266 083 293

Ordinační hodiny:

Pátek 8:00 – 10:00 hod.
 • telefonický kontakt v době ordinačních hodin
 • spolupráce s genetickým oddělením Thomayerovy nemocnice Krč

Ultrazvuk

Ultrazvuk

Umístnění: 3. patro
Vedoucí ambulance: MUDr. Martin Dvořák
Lékaři: Dle denního rozpisu
Objednání k 4D: +420 266 083 250
Objednání k vyšetření: +420 266 083 298

Od 3/2010 funguje na naší klinice nové UZ pracoviště vybavené přistrojem Voluson 8 firmy GE. Přistroj je vybaven třemi sondami k transabdominálnímu vyšetření a jednou sondou vaginální, včetně 3D zobrazení. Přistroj je vybaven softwarem k postprocesingovému hodnocení, které využíváme k diagnostice vývojových vad plodu v graviditě, vývojových vad dělohy při sterilitách, hodnocení pánevního dna u pacientek s inkontinencí i při další diagnozách.

Klientky se hlásí na ambulanci ve 2. patře kliniky.

 • I. trimestrální screening provádíme včetně odběrů biochemických markerů ve spolupráci s certifikovanou laboratoří PREVEDIG. Každé pondělí a středu od 7:00 – 10:00 hod., po telefonickém objednání na tel:266083250., od 13,00 – 15,00 hod. Odběry krve provádíme při velikosti těhotenství 10+0 až 11+5. Při odběru krve Vás objednáme na UZ. Cena UZ vyšetření dle sazebníku GPK.
 • Screening v prvním a druhém trimestru provádí lékaři s licencí FMF .Dále provádíme superkonsiliární onkogynekologický UZ – každý čtvrtek . UZ pracoviště je v provozu denně 8:00 -15:00 hod.
 • Všechna vyšetření jsou na objednání.
 • V odpoledních hodinách provádíme UZ vyšetření 4D – baby facing na žádost pacientky.

Toto vyžádané vyšetření hradí pacientka 500,- Kč. Dále si pacientka sama volí o co má zájem. DVD záznam 500,- Kč, foto na CD – 200,- Kč, tištěné foto 150,- Kč.

Lůžkový provoz

Jednotka intenzivní péče

Jednotka intenzivní péče (JIP)

Umístnění: 3. patro
Vedoucí oddělení: MUDr. Daniel Driák, Ph.D
Staniční sestra: Doubravka Báňová
Kontakt: +420 266 083 213
Počet lůžek: 9

Ošetřovatelská péče na JIP je pacientkám poskytována 24 hodin denně kvalifikovaným personálem pro intenzivní péči. Většina sesterského personálu má atestaci v oboru anestezie, resuscitace a intenzivní péče.

Délka pobytu na JIP je po nekomplikovaných výkonech (laparoskopické operace, císařské řezy apod.) obvykle 1 den a poté je pacientka předávána na některé ze standardních oddělení. Po závažnějších operacích (onkologické operace apod.) a při vzniklých komplikacích je pobyt na JIP delší dle vývoje stavu pacientky.

Oddělení JIP je vybaveno nejmodernějšími přístroji pro monitorování životních funkcí zn. Philips

Oddělení šestinedělí

Oddělení šestinedělí (P3)

Umístnění: 3. patro
Vedoucí oddělení: MUDr. Martina Mojhová
Staniční sestra: por. as. Ivana Kleisnerová
Kontakt: +420 266 083 201
Počet lůžek: 24
Návštěvní hodiny: 15,00 – 18,00 hod

Oddělení šestinedělí se specializuje na péči o klientky po spontáních a operačních porodech. O klientky pečují vyjma lékařů porodní asistentky společně s dětskými sestrami z neonatologického oddělení.

Délka pobytu závísí na zdravotním stavu nedělky a dítěte. Po spontáních porodech je průměrná doba hospitalizace 3 – 4 dny, po operačních porodech většinou 4 dny. Dlouhodobě vykazuje naše pracoviště jednu z nejkratších poporodních hospitalizací v celostátním průměru.

Oddělení šestinedělí prošlo v nedávné době rekonstrukcí.

Pro všechny klientky nabízíme možnost zajištění nadstandardní stravy.

Oddělení je tvořeno

 • 4 zcela novými jednolůžkovými pokoji, které jsou vybaveny vlastním WC, připojením na internet, TV a lednicí, cena je 1500,- Kč na den
 • 4 zcela novými dvojlůžkovými pokoji, které jsou vybaveny vlastním WC (společné pro 4 klientky), připojením na internet, TV a lednicí, cena je 450,- Kč na den
 • 4 třílůžkovými pokoji, které jsou vybaveny vlastním WC (společné pro 6 klientek)

Nadstandardní pokoje je možno zarezervovat při příjmu na porodní sál.

Pooperační oddělení

Pooperační oddělení (G3)

Umístnění: 3. patro
Vedoucí oddělení: prim. MUDr. Borek Sehnal
Staniční sestra: Bc. Gabriela Werthaimová
Kontakt: +420 266 083 211
Počet lůžek: 20
Návštěvní hodiny: 15,00 – 18,00 hod

Pooperační oddělení se specializuje na péči o klientky po klasických, endoskopických, onkologických, senologických a urogynekologických operacích.

Klientky jsou přes všeobecnou ambulanci přijaty jeden den před operací z důvodů následné předoperační přípravy. Z operačního sálu jsou klientky převezny na jednotku intenzivní péče, odkud se vrací zpět na oddělení. Délka pobytu na jednotce intenzivní péče závisí na povaze, radikalitě výkonu a pooperační adaptaci. Následně je klientka přeložena zpět na pooperační oddělení.

Pro všechny klientky nabízíme možnost zajištění nadstandartní stravy.

Oddělení je tvořeno

 • 2 nadstandardními jednolůžkovými pokoji, které jsou vybaveny vlastním WC, připojením na internet, TV, lednicí a rychlovarnou konvicí, cena je 1000,- Kč na den
 • 6 standardními třílůžkovými pokoji

Nadstandardní pokoje je možno předem telefonicky zarezervovat.

Oddělení rizikového těhotenství a konzervativní gynekologie

Oddělení rizikového těhotenství a konzervativní gynekologie (G5)

Umístnění: 5. patro
Vedoucí oddělení: MUDr. Zuzana Kolářová
Staniční sestra: Libuše Jirkovská
Kontakt: +420 266 083 217
Počet lůžek: 25
Návštěvní hodiny: 15,00 – 18,00 hod

 

Oddělení se skládá ze dvou subjednotek:

 1. rizikové těhotenství
 2. konzervativní gynekologie

Část rizikového těhotenství zahrnuje vysoce specializovanou péči o klientky s jakýmkoli rizikem týkající se těhotenství. Ve spolupráci s jednotkou intermediární péče nenonatologického oddělení kozultujeme veškeré patologie v těhotenství vedoucí k předčasnému porodu. V rámci péče o klientky s infekční problematikou hospitalizujeme těhotné po konzultaci s infekční klinikou na našem oddělení, pokud povaha infekčního onemocnění neumožňuje hospitalizaci na naší klinice, klientky jsou přijaty na infekční kliniku, kam pravidelně docházíme.

Druhá část se zabývá konzervativní gynekologií včetně péče o klientky se záněty a nádory ženského traktu. K řešení různých druhů onemocnění využíváme přítomnost dalších specializovaných pracovišť na mimořádné odborné úrovni, které jsou soustředěny v areálu Nemocnice Na Bulovce zejména kliniku onkologickou, chirurgickou, ortopedickou, urologickou, infekční a kliniku plastické chirurgie.

Pro všechny klientky nabízíme možnost zajištění nadstandartní stravy.

Oddělení je tvořeno

 • 5 nadstandardních jednolůžkových pokojů, které jsou vybaveny vlastním WC, připojením na internet, TV a lednicí. Z těchto pokojů je přístup na terasy, odkud je jedinečný výhled na Prahu, cena je 1000,- Kč na den
 • 2 nadstandardních jednolůžkových pokojů, které jsou vybaveny vlastním WC, připojením na internet, TV a lednicí. Z těchto pokojů je jedinečný výhled na Prahu, cena je 1000,- Kč na den
 • 6 třílůžkových pokojů, jsou vybaveny vlastním WC (společné pro 6 klientek)

  Nadstandardní pokoje je možno předem telefonicky zarezervovat.

Operační sál

Operační sál

Umístnění: 2. patro
Počet oper. sálů: 3
Vedoucí oper. sálu: prim. MUDr. Borek Sehnal
Lékaři: Dle denního rozpisu
Staniční sestra: Štěpánka Slanařová
Kontakt: +420 266 083 260

 

Velký operační sál je umístěn v traktu operačních sálů společně s operačním sálem kliniky plastické chirurgie. Zde se provádí tzv. velká gynekologická operativa, urogynekologické a složitější laparoskopické operace a také zákroky na prsech. Sál je kromě standardního zázemí také vybaven samostatnou jednotkou sterilizace a novou moderní laparoskopickou věží.

Na malém operačním sále se provádí jednodušší laparoskopické operace a výkony jednodenní chirurgie. Sál je kromě standardního zázemí také vybaven laparoskopickou věží.

Třetí operační sál se nachází v traktu porodnice. Slouží především k vedení porodu tzv. císařským řezem. Je standartně vybaven.

Na všech operačních sálech používáme jednorázové rouškování, atraumatické šití a většina pomůcek je jednorázových.

Porodní sál

Porodní sál

Umístnění: 2. patro
Vedoucí por. sálu: MUDr. Iva Mikysková
Lékaři: Dle denního rozpisu
Staniční sestra: Alena Wernerová
Kontakt: +420 266 083 281
+420 266 083 283

Porodní sál prošel částečnou rekonstrukcí. Porodní sál obsahuje 4 oddělené porodní boxy, které zaručují soukromí rodiček, jeden sekční sál a 6 lůžek na čekatelských pokojích.

Informace o předporodních kurzech

 
Informace o kurzích, cvičeních a registrace:  +420 774 976 062
porodní asistentka Hana Šimánková
Objednání pouze telefonicky v úterý a středu 9:00-12:00 hod.

Těhotenské kurzy

Kurz přípravy k porodu se koná v příjemném prostředí seminární a cvičební místnosti v těsném sousedství s porodními sály ve 2.podlaží naší kliniky (pavilon 15, Nemocnice Na Bulovce).

Kurz je organizován a odborně garantován porodní asistentkou Hanou Šimánkovou. Na jeho vedení se podílí také porodníci a novorozenečtí lékaři.

Přihlášení do předporodních kurzů je doporučováno od 20. týdne těhotenství. Pro vstup do kurzu je pak nejvhodnější 26.-28. týden těhotenství.

Obsah kurzu je rozdělen do 6 bloků, z nichž každý se skládá z přednášky (přibližně 90 minut) a diskuze (asi 30 minut). Přednášky jsou doplněny o videoukázky a nácvik praktických dovedností.

 1. kdy jet do porodnice; co si vzít k porodu s sebou; porod včasný, předčasný, opožděný
 2. průběh fyziologického porodu; jak si rodička může pomoci v průběhu porodu; role doprovázejícího otce u porodu
 3. operační porod, exkurze na porodnici
 4. opožděný porod, indukce porodu; medikace při porodu, epidurální analgézie – tato část je vedena porodníkem
 5. šestinedělí, nástup kojení, správná technika kojení
 6. péče o novorozence na porodním sále a na oddělení šestinedělí; průběh pobytu na novorozeneckém oddělení – tato část je vedena novorozeneckými lékaři

Doba konání kurzu je upravována podle aktuálního naplnění kapacity kurzu a podle časových možností rodiček a jejích blízkých. Obvykle se konají každé úterý 14:00 – 16:00 a 18:00 – 20:00 a ve čtvrtek 10:30 – 12:30 a 13:00 – 15:00.

Cena kurzu je 1000,- Kč a je vhodné jej absolvovat jako celek. Je však možné navštívit také samostatný blok za poplatek 200,- Kč. Z důvodu velkého zájmu o naše předporodní kurzy jsme nuceni omezit účast v kurzech pouze na ženy, které jsou registrovány k porodu v naší porodnici.

Při nachlazení nebo jiné infekční nemoci není účast na kurzu možná.

Cvičení pro těhotné ženy

Cvičení těhotných žen probíhá v tělocvičně naší kliniky, která se nachází v těsném sousedství porodního sálu (pavilon 15, Nemocnice Na Bulovce).

Podmínkou účasti na hodinách je písemný souhlas se cvičením od vašeho ošetřujícího porodníka. Zahájení cvičení je možné nejdříve mezi 16. a 17. týdnem těhotenství.

Cvičení probíhá v úterý 16:30 – 17:30 a ve čtvrtek 9:00 – 10:00.

Cena za jednu hodinu cvičení je 50,- Kč. Z důvodu velkého zájmu o cvičení těhotných žen kurzy jsme nuceni omezit účast na cvičení pouze na ženy, které jsou registrovány k porodu v naší porodnici.

Co si s sebou vzít do porodnice

Blíží-li se Váš termín porodu, měla byste mít připraveno zavazadlo se všemi nezbytnostmi, které budete v průběhu porodu a těsně po něm potřebovat:
 • těhotenskou legitimaci
 • rodné číslo otce dítěte
 • oddací list
 • váš občanský průkaz
 • směrovací číslo
 • toaletní potřeby
 • těhotenské podprsenky
 • spodní kalhotky, ručník, mýdlo, přezutí a další věci osobní potřeby
 • igelitový sáček, toaletní papír
 • malou příruční tašku, kam tyto věci uložíte

Měli byste mít také připraveno jméno (nebo jména) pro své dítě.

Noční košili a župan dostanete v nemocnici.

Doprovod k porodu

V naší porodnici uvítáme, pokud rodičku při porodu doprovodí otec dítěte, případně jiná blízká osoba. Přibližně dvě třetiny porodů u nás probíhají za přítomnosti doprovodu.

Z důvodu hygienických důvodů provozu porodního sálu je dovoleno, aby ženu doprovázel nejvýše jeden další člověk starší 18 let. Podmínkou účasti doprovázející osoby je bezproblémová spolupráce rodičky s personálem.

Manipulační poplatek za účast blízké osoby při porodu se neúčtuje.

Prohlídka porodních sálů

 • je organizována každý čtvrtek ve 13:00 hodin. Budoucí rodičky a jejich doprovod se setkávají s provázející porodní asistentkou před vstupem do traktu porodního sálu
 • je vhodné zavolat si přibližně 1 hodinu před plánovaným zahájením prohlídky. Jsou-li porodní boxy plně obsazeny, není možné prohlídku uskutečnit
 • prohlídku porodnické části kliniky je možné absolvovat také jako součást předporodních kurzů
 • prohlídku porodního sálu poskytujeme pouze pro registrované klientky. Prohlídka je zpoplatněna čáskou 200,-Kč za osobu.

Další upozornění

Po obdržení rodného listu (po porodu dítěte) je matka povinna ihned přihlásit dítě k některé zdravotní pojišťovně. Dítě není automaticky pojištěno u pojišťovny matky.

Nemá-li matka a otec stejné příjmení, je dítěti automaticky přiřazeno příjmení matky. Chcete-li v případě rozdílných příjmení obou rodičů dát dítěti příjmení po otci, je nutné s sebou do porodnice přinést potvrzení vystavené na místní matrice.

Ceník

Informace o registraci k porodu

JE NUTNÉ, ABY SE VŠECHNY ŽENY SE ZÁJMEM O POROD ZAREGISTROVALY, a to ve 14. týdnu těhotenství (od 13+3 je přístupný registr). Registr funguje 24 hodin denně. V níže uvedeném odkazu vyplňte prosím formulář, následně budete kontaktováni potvrzovacím e-mailem.

Pro úplné dokončení registrace je nutné přečíst příchozí e-mail, jsou v něm důležité informace k dokončení registrace! Zkontrolujte si všechny složky, mail občas může spadnout do spamu.
Bez on-line registrace není možné žádné maminky registrovat osobně.
POZOR! Kdo se nestihl registrovat včas, druhé kolo registrací můžete využít po překročení 19. týdne těhotenství opět v tomto formuláři stejně jako ve 14.týdnu. Pro dotazy k volným místům v registru můžete volat 26608 3284 nebo 3230.

Upozornění: Pokud si nejste jisté, že registr Vaší přihlášku přijal, místo opakovaných pokusů se raději optejte na výše uvedených telefonních číslech. Opětovnými registracemi zabíráte místo ostatním maminkám. Děkujeme za pochopení.

Uzávěra porodního sálu a oddělení šestinedělí je z důvodu rekonstrukce prodloužena od 19.11.2018 0:00 hod. do 3.12.2018 7:00 hod. Za vzniklé komplikace se předem omlouváme.

Z důvodu pravidelné uzavírky je porodní sál a oddělení šestinedělí uzavřeno od 27.5.2019 do 2.6.2019 a také od 25.11.2019 do 9.12.2019.

Neregistrovaným rodičkám nemůžeme garantovat, že budou k porodu v naší porodnici přijaty! Rodičku můžeme zaregistrovat pouze tehdy, není-li překročen předem stanovený limit pro počet registrací v daném období.

https://overeno.bulovka.cz/registr-rodicek/

Výuka na Gynekologicko porodnické klinice 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a Nemocnice Na Bulovce

Zástupce přednosty pro výuku: as. MUDr. Karel Hurt, DrSc.

Pregraduální výuka

Na Gynekologicko porodnické klinice Nemocnice Na Bulovce probíhá výuka všech pregraduálních studentů lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Organizována je formou dvoutýdenního bloku v pátém ročníku zahrnujícího praktickou výuku na jednotlivých pracovištích kliniky, přednášky. Na klinice probíhá výuka české i anglické paralelky. Dále přijímáme zahraniční studenty na krátkodobé i dlouhodobé stáže – např. v rámci programu Socrates/Erasmus.

Každodenní výuka

08:00 – 10:30 přednášky

Organizace studijního pobytu na klinice

Zahájení stáží: pondělí prvního týdne výuky – v 8:00
Ukončení stáží, udělení zápočtu: pátek posledního týdne výuky

 • podmínkou udělení zápočtu je 90% účast na stážích a přednáškách a prokázání znalostí z oblastí, se kterými byli studenti v průběhu svého pobytu na klinice seznámeni
 • pro účast je nutno nosit s sebou bílý plášť, obuv na přezutí a visací zámek k šatní skříni a psací potřeby
 • studenti se shromáždí v posluchárně gynekologicko-porodnické kliniky, Nemocnice Na Bulovce, Budínova 2, Praha 8
 • praktická výuka formou stáže probíhá na jednotlivých odděleních kliniky od 8:00 do 10:30, přednášky v posluchárně v přízemí kliniky od 10:30 do 12:00

Postgraduální výuka

Pracoviště je od roku 2006 akreditováno Evropskou společností porodnictví a gynekologie (European Board and College of Obstetrics and Gynaecology – EBCOG) a nabízí stáže pro lékaře v přípravě na atestaci z porodnictví a gynekologie. Od roku 2008 je klinika rovněž akreditována Evropskou urogynekologickou společností (European Urygynecologic Association – EUGA) pro obor urogynekologie a nabízí i postgraduální školení v urogynekologii.

V roce 2010 byla Gynekologicko porodnické klinice 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce Ministerstvem zdravotnictví ČR udělena nejvyšší možná akreditace II. stupně pro obor „Urogynekologie“, což bylo umožněno – mimo jiné – již dříve získanými akreditacemi evropskými (Akreditace EBCOG – „Evropská společnost porodnictví a gynekologie“ a akreditace EUGA – „Evropská urogynekologická společnost“).
Naše klinika je nyní školícím pracovištěm nejvyššího typu pro školení lékařů aspirujících na získání specializované způsobilosti pro obor „Gynekologie a porodnictví“, jakož i školícím pracovištěm nejvyššího typu pro specialisty aspirující na získání certifikovaného kurzu (nástavby) v oboru „Urogynekologie“. Mimo zmíněné akreditace disponuje naše klinika i akreditací Ministerstva zdravotnictví České republiky pro obor „Dětská gynekologie“ I. stupně.

Certifikovaný kurz Urogynekologie

Specializační odborná stáž

Odborná stáž je realizována formou celodenní průpravy v rozsahu odpovídajícím týdenní pracovní době. Obsahem stáže je komplexní praktická příprava v oblasti diagnostiky, konservativní a operační léčby inkontinence moči a poruch statiky pánevního dna ve smyslu vzdělávacího programu oboru urogynekologie.
Nemocnice Na Bulovce je členem konsorcia pro realizaci vzdělávacího programu certifikovaného kurzu urogynekologie.
Financování stáže z prostředků ESF je možné pouze pro lékaře zaměstnané mimo Prahu.

 • Doba trvání stáže je v rozsahu 3 – 12 měsíců.
 • Odborný vedoucí stáže: Prof. MUDr. Michael Halaška, DrSc.
 • Kontaktní osoba: MUDr. Oldřich Šottner, sottner@volny.cz,  +420 266 083 288, +420 266 083 229

Odborná náplň stáže odpovídá vzdělávacímu programu certifikovaného kurzu. Zahrnuje zejména výcvik diagnostických modalit v urogynekologii – zobrazovací metody a jejich interpretace, urodynamické vyšetřovací metody. Indikace, praktický výcvik, interpretace, výstupy pro určení terapeutických postupů. Aktivní výcvik chirurgických výkonů v léčbě poruch statiky pánevního dna a inkontinence moči. Řešení peroperačních a pooperačních komplikací. Hodnocení efektivity chirurgických léčebných postupů.

 

Historie a součastnost

Ženské oddělení Všeobecné veřejné nemocnice (dnešní Nemocnice Na Bulovce) vzniklo jako součást nově založeného léčebného zařízení, které bylo předáno veřejnosti dne 21. června 1931 primátorem hlavního města Prahy JUDr. Karlem Baxou.

Nemocnice měla v té době 900 lůžek a bylo v ní celkem 14 oddělení, včetně Oddělení pro nemoci ženské.

V době doznívajícího boomu konce 70. let bylo rozhodnuto o výstavbě nového Gynekologicko-porodnického pavilonu. Základní kámen byl položen v roce 1981 na místě vodní protipožární nádrže. Stavbu prováděla firma Pozemní stavby Prešov a předání budovy se uskutečnilo dne 8. 3. 1986 za účasti nejvyšších politických špiček.

V roce 1987 byla na toto pracoviště převedena katedra gynekologie a porodnictví Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů z ÚPMD v Podolí a zařízení získalo statut kliniky. V roce 1990 byla katedra převedena zpět a klinika se stala oddělením.

V roce 2001 s příchodem Prof. MUDr. Michaela Halašky se oddělení mění na kliniku 1. LF UK, která se stává výukovou základnou pro studenty 1. LF UK.

V součastné době je klinika pracovištěm poskytujícím komplexní zdravotnické služby v oblasti s velkými sídlišti a příměstskými aglomeracemi. Zajišťuje špičkovou péči o ženu a dítě pro sever Prahy, přilehlé okresy a slouží také jako superkonziliární centrum pro sever Čech a v některých oborech i pro celou ČR.

Klinika disponuje 80 lůžky pro dospělé a ve spolupráci s novorozeneckým oddělením 24 lůžky pro fyziologické novorozence a 16 lůžky intermediárními.

Rozšířené zaměření kliniky na výuku a výzkum umožňuje nárůst objemu péče při zachování stávající lůžkové kapacity. Rostoucí specializace výkonů a snižování jejich invazivity umožňuje zkracování hospitalizace a tím také zvyšování efektivity práce. Součastná odborná činnost kliniky představuje průřez celým oborem gynekologie a porodnictví.

Výhodné zázemí kliniky je vytvářeno hlavně přítomností dalších specializovaných pracovišť na mimořádné odborné úrovni, které jsou soustředěny v areálu Nemocnice Na Bulovce. Spolupráce s ostatními klinikami (onkologickou, chirurgickou, ortopedickou, klinikou plastické chirurgie, urologie a infekční klinikou) dává Gynekologicko-porodnické klinice Na Bulovce možnosti, které nemají všechny podobné ústavy v ČR.

Pracoviště je od roku 2006 akreditováno Evropskou společností porodnictví a gynekologie (European Board and College of Obstetrics and Gynaecology – EBCOG) a od roku 2008 je klinika rovněž akreditována Evropskou urogynekologickou společností (European Urygynecologic Association – EUGA) pro obor urogynekologie.

V roce 2010 byla Gynekologicko porodnické klinice 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce Ministerstvem zdravotnictví ČR udělena nejvyšší možná akreditace II. stupně pro obor „Urogynekologie“, což bylo umožněno – mimo jiné – již dříve získanými akreditacemi evropskými (Akreditace EBCOG – „Evropská společnost porodnictví a gynekologie“ a akreditace EUGA – „Evropská urogynekologická společnost“).

Naše klinika je nyní školícím pracovištěm nejvyššího typu pro školení lékařů aspirujících na získání specializované způsobilosti pro obor „Gynekologie a porodnictví“, jakož i školícím pracovištěm nejvyššího typu pro specialisty aspirující na získání certifikovaného kurzu (nástavby) v oboru „Urogynekologie“. Mimo zmíněné akreditace disponuje naše klinika i akreditací Ministerstva zdravotnictví České republiky pro obor „Dětská gynekologie“ I. stupně.

Klinika gynekologie se v areálu nemocnice nachází v budově číslo 15.

Areál Nemocnice na Bulovce