Plná moc – zdravotní služba nezletilému

Podle § 35 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách je od 1.dubna 2012 nutné u nezletilého pacienta (tzn. u dítěte do dovršení 18 let věku), jehož zákonnými zástupci jsou rodiče, aby s poskytnutím zdravotních služeb, které mohou podstatným způsobem negativně ovlivnit další zdravotní stav dítěte nebo kvalitu jeho života, vyslovili souhlas s takovým zdravotním zákrokem OBA RODIČE.

Pro případ, že se jeden z rodičů nemůže dostavit do nemocnice k vydání tohoto souhlasu osobně, lze tuto situaci vyřešit písemným zmocněním druhého rodiče. K tomuto účelu rodič doprovázející dítě do nemocnice předloží vyplněnou plnou moc, odepsanou druhým rodičem, jehož podpis nemusí být úředně ověřen. Pro vystavení plné moci doporučujeme formulář nemocnice.

Plná moc – zdravotní služba nezletilému