Právo na informace

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.


Archiv odpovědí na dotazy dle z.č.106/1999 Sb. v jednotlivých letech

rok 2023

rok 2021