Lůžková část

Lůžková část Urologického oddělení se nachází ve 3. patře pavilonu 3.

Na oddělení jsou k dispozici jedno nebo dvoulůžkové pokoje s dobře dosažitelným příslušenstvím.

Pacienti po větších výkonech jsou dočasně sledováni a ošetřováni na pooperačním pokoji.

Telefonní čísla na Urologické oddělení:
Pracovna sester +420 26608 2073, 2072

Urologické oddělení poskytuje léčebně preventivní a ošetřovatelskou péči v celém rozsahu urologie dospělých. Naším cílem je Vaše spokojenost. Ke splnění tohoto cíle nám pomůžete i Vy tím, že budete dodržovat naše pokyny.
Po celou dobu Vašeho pobytu o Vás pečuje ošetřující lékař, ošetřovatelskou péči zajišťují všeobecné sestry a pomocný ošetřovatelský personál. Více informací naleznete v našem Domácím řádu níže.


Domácí řád

Více informací

Vážení pacienti,

urologické oddělení poskytuje léčebně preventivní a ošetřovatelskou péči v celém rozsahu urologie dospělých. Naším cílem je Vaše spokojenost. Ke splnění tohoto cíle nám pomůžete i Vy tím, že budete dodržovat naše pokyny.
Po celou dobu Vašeho pobytu o Vás pečuje ošetřující lékař, ošetřovatelskou péči zajišťují všeobecné sestry a pomocný ošetřovatelský personál.

 • Zahájení ranních prací na oddělení v 6.00.
 • Vizita ošetřujícího lékaře probíhá od 7.00 do 7.20.
 • Vizita primáře a staniční sestry probíhá ve všední dny mimo úterý od 7.15 do 7.30.
 • Velká vizita probíhá v úterý od 8.10 do 8.30.
 • Plánovaný operační program začíná v 8.00 hod na endoskopickém i operačním sále.
 • Odpolední krátká vizita ošetřujícího lékaře probíhá mezi 15.00 a 15.30.
 • Během celého dne realizuje ošetřovatelskou péči ošetřující personál, proto Vás žádáme, abyste bez vědomí personálu neopouštěli oddělení.
   

Podávání léků

 • ráno 8.30 – 9.00
 • poledne 12.30 – 13.00
 • večer 17.30 – 18.00.
   

Strava a dieta

Stravu a dietu Vám určuje lékař. Donesené potraviny lze uchovávat v lednici tomu určené. Potraviny musí být v originálním balení a označené jménem. Strava na oddělení je podávána v těchto časech: snídaně od 7.30, oběd od 11.30, večeře od 17.30. Jídelní lístek je k dispozici na nástěnce u pracovny sester.
 

Návštěvní hodiny

Návštěvní hodiny na lůžkovém oddělení jsou povoleny denně od 15.00 do 17.00.
 

Noční klid

Noční klid je od 22.00 do 6.00. Žádáme o jeho dodržování, abyste nerušili ostatní.
 

Naše doporučení

K hospitalizaci nedoporučujeme brát si cennosti, větší finanční hotovost – personál za tyto věci nenese odpovědnost.
Na oddělení je omezený přístup v zájmu zajištění bezpečnosti pacientů.
Kouření a pití alkoholických nápojů a požívání návykových látek je zakázáno v celém areálu nemocnice.

S připomínkami k provozu se obracejte na staniční sestru.
Chcete-li přispět na konto darů našeho oddělení sponzorským příspěvkem, obraťte se na vrchní sestru.
 

Děkujeme za důvěru, kterou jste nám projevili a přejeme brzké uzdravení.