Radioterapeutické oddělení

Pracoviště je vybaveno nejmodernější ozařovací technikou a poskytuje vysoce specializovanou léčbu zářením s minimálními čekacími dobami na její zahájení. 

V úseku zevní radioterapie jsou pacientům k dispozici 4 lineární urychlovače, včetně nejmodernějšího přístroje TrueBeam od společnosti Varian Medical Systems, který je v plném klinickém provozu od roku 2023. Lineární urychlovače umožňují provádění vysoce konformních technik radioterapie 3D-CRT (3D-conformal radiotherapy), IMRT (intensity modulated radiotherapy = radioterapie s modulovanou intenzitou svazků), VMAT (volumetric modulated arc therapy), IGRT (image guided radiotherapy = radioterapie řízená obrazem), tedy technik zajišťujících účinnější a zároveň šetrnější léčbu zářením. Součástí radioterapeutického oddělení je vybavení pro přesné plánování léčby včetně plánovacího CT a plánovacích systémů pro přesný výpočet dávek záření.   

Moderní technické vybavení umožňuje provádění některých vysoce specializovaných technik radioterapie:  

 • stereotaktická radioterapie: technika umožňující velmi přesné dodání vysokých dávek záření v malém počtu frakcí u lokalizovaných nádorových ložisek.
 • respiratory gating: technika umožňující sledovat změny polohy ozařovaného objemu v závislosti na dechovém cyklu pacienta s cílem snížit dávku na zdravé tkáně; na našem pracovišti se tato metoda nejvíce využívá při ozařování nádorů prsu v tzv. hlubokém nádechu, pro vynikající efekt šetření plicní a srdeční tkáně.
 • celotělové ozáření pacientů s hematologickými malignitami.
 • hypertermie: v indikovaných případech slouží ke zvýšení účinnosti léčby zářením; naše pracoviště je jedním z mála pracovišť v České republice, které pacientům léčbu hypertermií nabízí.
 • Technika SGRT (surface guided radiation therapy), která využívá kontinuální optické skenování povrchu pacientů k přesnému polohování pacienta a zvýšení bezpečnosti radiační léčby.

 

Pracoviště se rovněž zabývá reiradiacemi (opakovaným ozářením nádorů, které se znovu objevily po předchozí léčbě zářením), aplikací alternativních frakcionačních režimů radioterapie a kombinacemi ozařování s dalšími modalitami protinádorové léčby (chemoterapie, cílená léčba, hormonální terapie a imunoterapie).

V úseku brachyradioterapie (vnitřní ozáření) se léčba provádí na moderním přístroji Flexitron s vysokým dávkovým příkonem (HDR) společnosti Elekta. Nejčastějšími indikacemi k brachyradioterapii na našem pracovišti jsou gynekologická nádorová onemocnění a karcinom prsu.

 

Radioterapeutické oddělení se nachází v pavilonu 16.

 

Kontakty:

 • Objednání ke vstupnímu vyšetření před radioterapií: +420 26608 4251
 • Plánovací oddělení radioterapie: +420 26608 4311, +420 26608 4312
 • CT –  simulátor: +420 26608 4661
 • Ozařovna 1: +420 26608 4321
 • Ozařovna 2: +420 26608 4322
 • Ozařovna 3: +420 26608 4323

 

Nenádorová (protizánětlivá) radioterapie

UPOZORNĚNÍ PRO PACIENTY:

  OBJEDNÁVÁNÍ K PROTIZÁNĚTLIVÉ RADIOTERAPII JE Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ DO ODVOLÁNÍ POZASTAVENO 

Na pracovišti je rovněž instalován terapeutický RTG ozařovač, který slouží k nenádorové (protizánětlivé) radioterapii. Jedná se o lékařské ozáření, které se provádí u vybraných zánětlivých a degenerativních onemocnění pohybového aparátu. Cílem nenádorového ozáření je úleva od obtíží. Nejčastěji se jedná o bolesti patní ostruhy, bolesti při pokročilých artrózách kloubů (např. kolenního, kyčelního a ramenního) nebo zánětech kloubů (např. tenisový loket). 

Při vstupním vyšetření lékařem je stanoven léčebný postup. Většinou se nenádorová terapie aplikuje v 6 frakcích, 2 x týdně po dobu 3 týdnů. 

 

K vyšetření je nutné přinést: 

 • žádanku na vyšetření (vystaví ortoped, rehabilitační lékař, chirurg)
 • rentgenový snímek oblasti, která má být léčena, s popisem, ne starší než 3 měsíce
 • pacienti, kteří již absolvovali nenádorovou terapii na jiném pracovišti, si s sebou navíc donesou kopii dokumentace, včetně informací o aplikovaných dávkách
 • tato léčba se neprovádí 6 - 8 týdnů po injekční léčbě kortikoidy do stejné oblasti

 

Kontakty: 

Umístění: Ústav radiační onkologie, pavilon 16, suterén, ozařovna č. 5 – Terapeutický RTG

Telefon pro objednání: +420 26608 4226 (PO–PÁ 7.30–15.00). Na první ozáření je vždy potřeba se předem telefonicky objednat.

Ordinační hodiny lékaře: ÚT a ČT 8.00–11.00

Aplikace ozáření: ÚT a ČT 7.30–10.00