Pregraduální a postgraduální výuka

Klinika je výukovou základnou 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Probíhá zde výuka oboru dermatovenerologie studentů medicíny 5. ročníku, a to v češtině a angličtině, dále výuka bakalářských oborů ošetřovatelství a dětské ošetřovatelství

Medikům navíc nabízíme povinně volitelné předmět: Korektivní dermatologie a základy plastické chirurgie

Klinika je akreditována Ministerstvem zdravotnictví pro postgraduální studium v oborech dermatovenerologie. Na klinice proto stážují lékaři v postgraduální přípravě před atestací. 

Atestační zkoušky z dermatovenerologie se konají na klinice jednou za tři roky. Na klinice pracují postgraduální studenti, kteří se věnují různým výzkumným grantovým projektům. 

Učitelé 2. LF UK

Učitel: Telefonní kontakt: e-mail:
Prof. MUDr. Jana Třešňák Hercogová, CSc., MHA +420 26608 2359 jana.hercogova@bulovka.cz
MUDr. Veronika Křížková, MBA +420 26608 2351 veronika.krizkova@bulovka.cz
MUDr. Filip Rob, Ph.D. +420 26608 2289 filip.rob@bulovka.cz
Prim. MUDr. Jaroslav Strejček, CSc. +420 26608 2359 dermatology@bulovka.cz
MUDr. Michaela Nováková +420 26608 2021 michaela.novakova@bulovka.cz
MUDr. Iva Obstová +420 26608 2359 dermatology@bulovka.cz

Postgraduální studenti

MUDr. Daniela Vaňousová – „Dermatologické projevy infekce Borrelia burgdorferi sensu lato a Anaplasma phagocytophilum“ – PhD titul obhájen
MUDr. Anna Jiráková – „Kvalita života u dětí s atopickým ekzémem a jejich rodin“ – PhD titul obhájen
MUDr. Zuzana Kružicová – „Historie dermatovenerologie na univerzitě Karlově“ – PhD titul obhájen
MUDr. Jana Votrubová (Stránská) – „Kardiovaskulární choroby asociované s psoriázou“ – PhD titul obhájen
MUDr. Kateřina Jůzlová – „Gastrointestinální choroby asociované s psoriázou“ – PhD titul obhájen
MUDr. Lucie Rajská – „Rizikové faktory vzniku melanomu“ – PhD titul obhájen
MUDr. Zuzana Sečníková – „Kožní nádory u pacientů po transplantaci srdce“ – PhD titul obhájen
MUDr. Martina Krásová – „Kožní nádory u pacientů po transplantaci ledviny“ – PhD titul obhájen
MUDr. Filip Rob – „Prevalence a shoda typů anogenitálních HPV v rizikové populaci“ – PhD titul obhájen
MUDr. Karolína Koblová – „Vedlejší účinky biologické léčby“ – MD
MUDr. Kristína Balko – „Kožní infekce u pacientů po transplantaci“ – 3. ročník
MUDr. Natália Vargová – „Nežádoucí účinky biologické léčby psoriázy“ – MD
MUDr. Barbora Grillová – „Charakteristika syfilis u rizikové populace HIV pozitivních pacientů se zaměřením na prevenci rozvoje komplikací“ - MD
MUDr. Beatrice Bížová – „Moderní prevence, účinná diagnostika a nové možnosti léčby onemocnění způsobených Neisseria gonorrhoeae“ – 1. ročník