Ceník

Poplatek za provedení očkování je 250 Kč. Platba se preferuje bezhotovostní, kartou na místě.

O příspěvek na očkování je možné požádat zdravotní pojišťovnu, dle nabídky v rámci preventivních bonusových programů. Od ledna 2022 jsou nově hrazena ze zdravotního pojištění některá očkování, například proti klíšťové meningoencefalitidě u lidí starších 50 let či proti meningokokům u dětí mezi 14.–15. rokem věku.
 

AKTUÁLNĚ PLATNÝ CENÍK VAKCÍN (od. 1. 6. 2022)

Ceník služeb pro samoplátce (ceny s DPH, k 1. 5. 2022)

Služba Cena
Minimální poplatek za konzultační a poradenskou činnost 280,00 Kč
1 hod. odborné činnosti (konzultace a poradenství) 460,00 Kč
Každá další započatá ¼ hodina odborné činnosti 180,00 Kč
Cílené vyšetření klienta a odběr anamnézy 530,00 Kč
Očkování (aplikace vakcíny, neobsahuje cenu vakcíny) 250,00 Kč
Vystavení mezinárodního očkovacího průkazu 250,00 Kč
Výpis z dokumentace do mezinárodního očkovacího průkazu 250,00 Kč
Vystavení receptu s antimalarickou profylaxí 120,00 Kč
Komplexní fyzikální vyšetření a posouzení zdravotního stavu na vyžádání před dlouhodobým či pracovním pobytem v epidemiologicky rizikové oblasti 900,00 Kč
Kontrolní fyzikální vyšetření na vyžádání 270,00 Kč
Odběr krve včetně materiálu, separace séra 91,00 Kč
Potvrzení na vlastní žádost pacienta (potvrzení o provedeném vyšetření pro zaměstnavatele, komerční pojišťovnu) 350,00 Kč