Očkování dospělých

Vybraná očkování (dospělí z rizikových skupin, zákonem nařízená očkování zaměstnanců) se objednávají na tel. č. +42026608 2753 a +4250 26608 2779 PO–PÁ 7.00–15.00h a očkování probíhá v prostorách chronických ambulancí ve 3. patře Kliniky infekčních nemocí FNB a 1., 2. a 3. LF UK.

 Online objednání   
Do poznámky prosím uveďte – proti jaké nemoci se chcete očkovat.

Očkování rizikových skupin pacientů

Očkovací centrum nabízí také komplexní služby pro očkování rizikových pacientů trpících chronickým onemocněním, které může zvyšovat riziko infekcí nebo které vyžaduje zvláštní přístup k očkování. Mezi nejčastější stavy patří alergická onemocnění, poruchy imunity, autoimunitní či zánětlivá onemocnění, diabetes, nádorová a neurologická onemocnění a jiná významná chronická onemocnění. Častým důvodem konzultace je terapie léky potlačujícími imunitní odpověď (imunosupresivní terapií) či biologická léčba. Při konzultacích spolupracujeme s předními odborníky ze souvisejících oborů (alergologie, imunologie, revmatologie, neurologie a další). Naše centrum zajišťuje očkování u vybraných rizikových skupin pacientů, které je plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění (pacienti po transplantaci kostní dřeně či orgánové transplantaci, imunodeficientní, nemocní po prodělaném invazivním pneumokokovém a meningokokovém onemocnění, pacienti, kteří nemají slezinu). Očkovací centrum zajišťuje také konzultační činnost pro rizikové pacienty s alergickou či jinou reakcí po očkování v minulosti.

Předvýjezdové cestovní poradenství

Nabízíme komplexní poradenství před výjezdem do zahraničí, které zahrnuje zhodnocení možných zdravotních rizik spojených s cestováním, očkování, vystavení mezinárodního očkovacího průkazu, zajištění antimalarické profylaxe, doporučení pro vybavení cestovní lékárničky a konzultaci neinfekčních rizik. Naše centrum disponuje dlouholetou zkušeností nejen s preventivní péčí o pacienty před odjezdem, ale i s konzultací zdravotních obtíží po návratu. Při předvýjezdovém poradenství vycházíme z platných mezinárodních doporučení a respektujeme zásadu, že nabízené očkování musí mít opodstatnění podle míry rizika v cílové destinaci.

 

Tuzemské a komerční očkování

Poskytujeme očkování běžnými komerčně dostupnými vakcínami pro jednotlivce či firemní klientelu, především očkování proti klíšťové meningoencefalitidě, virovým žloutenkám, chřipce, lidskému papilomaviru (HPV), meningokokům, pneumokokům nebo planým neštovicím.