FIFA Medical Centre of Excellence na Ortopedické klinice FNB, 1. LF UK a IPVZ

V roce 2010 byl Ortopedické klinice 1. LF UK a Fakultní nemocnice Bulovka ve spolupráci s Katedrou tělovýchovného lékařství a Kardiologií II. Interní kliniky a Kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF UK přiznán statut FIFA Medical Centre of Excellence.

Ortopedická klinika se tak stala v pořadí 18. centrem na světě (první v bývalé východní Evropě) z celkového dosavadního počtu 49 center. Jedná se o neziskovou organizaci, jejíž chod po stránce zajištění zdravotní péče je zajištěn z prostředků všeobecného zdravotního pojištění hráčů. Další činnosti budou dále realizovány s podporou firemních partnerů a sponzorů.

Cíle FIFA Medical Centre of Excellence jsou následující:

prevence zranění, zlepšení fyzického a mentálního zdraví a celkové pohody fotbalistů.

Tyto cíle v sobě zahrnují čtyři části:

 • Zdravotní péči
 • Prevenci úrazů
 • Pedagogickou činnost
 • Vědeckou činnost

 

Úkoly centra:

 1. Poskytování medicínské péče fotbalistům na všech urovních, bez rozdílu věku a pohlaví na základě nejvyšších dosažených poznatků a technických vymožeností. 
  Tato péče zahrnuje: 

  A) testování obecné tělesné a kardiovaskulární kondice hráčů, 
  B) Moderní diagnostiku problémů pohybového ústrojí, 
  C) nechirurgické léčení akutních i chronických problémů spojených s fotbalem, 
  D) chirugické léčení akutních i chronických problémů spojených s fotbalem, 
  E) doléčení (rehabilitace) po zraněních na nejvyšší úrovni. Od počátku působení centra již probíhá léčení fotbalistů všech věkových kategorií a úrovní. 

  Registrovaní hráči se objednávají k vyšetření a léčení přímo telefonicky přes kartotéku ortopedické kliniky (tel.: 26608 2984) a jsou přiděleni specialistům v sportovní traumatologii a ortopedii. Vyšetření a léčení je hrazeno z prostředků všeobecného zdravotního pojištění.
   
 2. Prevence úrazů ve fotbale a zavádění nových poznatků a výzkumu a vývoje v rámci strategie FIFA.  Postupně se rozšiřuje mezinárodně přijatý program rozcvičení FIFA 11+ na všech úrovních fotbalu v ČR. Při spolupráci s Fotbalovou asociací ČR (FAČR) jsou postupně proškolováni trenéři především v nižších soutěžích. Tento program byl zařazen i do kurzů profesionálních trenérů fotbalu, kde už počáteční školení proběhla. Program byl v plném znění umístěn na internetové stránky FAČR a byl publikován v časopise Fotbal a trenér (4/2014). V centru jsou zdarma k dispozici výukové materiály k programu – plakáty, brožury a DVD. Centrum se v sezónách 2012/2013 a 2013/2014 zapojilo do prestižní studie sledování incidence úrazů u fotbalistů ve věku 7-12 let. Tato studie proběhla pouze ve Švýcarsku (sídlo FIFA) a v České republice. Na základě výsledků jsme se potom podíleli na vytvoření preventivního programu rozcvičení s názvem „FIFA 11+děti“, který byl v sezóně 2013/2014 testován ve dvou fotbalových velmocích: Německu a Nizozemsku a dále ve Švýcarsku a České republice. Naše centrum organizuje tuto studii v České republice společně s FAČR.
   
 3. Pedagogická činnost se zaměřuje jak na odborná sdělení na mezinárodní úrovni a jednak na vystoupení v rámci školení lékařů národních týmu a ligových týmů. V rámci prevence negativních vlivů ve fotbale budou pořádány kurzy antidopingové strategie FIFA, které budou určeny vybraným trenérům a lékařům fotbalových klubů. Jsou naplánovány kurzy a přednášky pro týmové lékaře a trenéry o incidenci a prevenci úrazů ve fotbale na základě nejnovějších poznatků. Tyto kurzy budou přístupné lékařům a trenérům všech úrovní fotbalu.
   
 4. Vědecká činnost. Centrum se zapojilo do vědeckých studií na poli fotbalové medicíny. Nosným tématem je především mládežnický a dětský fotbal. FIFA v roce 2014 schválila multicentrickou studii o juvenilní osteochondrosis dissecans kolenního kloubu, která proběhla pod vedením pražského centra. V rámci spolupráce s dalšími centry po celém světě se podílíme na sledování infekčních komplikací po plastice předního zkříženého vazu a dále na studii řešení defektů chrupavky kolenního kloubu. Výsledky studií jsou publikovány v prestižních odborných časopisech a vždy je s nimi seznámena i česká fotbalová veřejnost.

Organizační zajištění centra:

Prof. MUDr. Jiří Chomiak, CSc.
přednosta Ortopedické kliniky FNB, 1.LF UK a IPVZ a člen lékařské komise FIFA a FAČR
e-mail: jiri.chomiak@bulovka.cz

Prof. MUDr. Jiří Chomiak, CSc.