Traumatologické oddělení

Nepřetržitý provoz
Ambulance: +420 26608 2873
Lůžková část: +420 26608 2816

Oddělení traumatologie zajišťuje příjem převážně úrazových stavů – tedy kompletní spektrum pacientů s traumaty skeletu a měkkých tkání končetin a osového skeletu. Tradičně sloužíme jako konziliární traumatologické pracoviště, zejména v oblasti ošetření subakutních závažných poranění či pro případy problematického hojení zlomenin. Drtivá většina pacientů je léčena operačně. Nejčetnější skupinou traumatologických pacientů jsou ti s  frakturami proximálního femuru – tzn. každoročně cca 500 pacientů s touto diagnózou. Další nejčastěji operačně léčené zlomeniny na dolní končetině jsou fraktury hlezna, přibývá pacientů s periprotetickými zlomeninami, jejichž ošetření vyžaduje komplexní přístup se zvládnutím problematiky endoprotetické I traumatologické. Na horní končetině jsou nejčastěji operovány zlomeniny proximálního humeru a distálního radia.

Vzdělávání

Oddělení traumatologie se podílí na vzdělávání mediků I postgraduálním vzdělávání. Medici 1. LF UK absolvují praktickou část výuky s výkladem v rámci vizity na oddělení, na kterou navazují odborné přednášky. Vzdělávání lékařů probíhá především v rámci postgraduální výuky při IPVZ a 1. LF UK. Lékaři  oddělení se pravidelně účastní jako lektoři doškolovacích kurzů. Stejně tak na oddělení probíhá praxe vyššího (bakaláři), středního a nižšího zdravotnického personálu a fyzioterapeutů. Oddělení pořádá pravidelné interní semináře jak lékařů i sester. Personál kliniky často přednáší na významných českých kongresech. Součástí práce je také posudková činnost - vypracováváme znalecké posudky v oboru traumatologie v rámci IPVZ či jako ústavní znalecké posudky.


Kontakty a provozní dobu našich ambulancí naleznete ZDE.