Oddělení spondylochirurgie

Spondylochirurgická ambulance: ÚT 9.00–12.30
Kontakt: +420 26608 2984 (kartotéka, PO–PÁ 7.00–14.30)

Na oddělení spondylochirurgie je zajišťována komplexní operační a konzervativní péče v celém spektru onemocnění páteře, s výjimkou intradurální patologie. Jsou zde operováni pacienti s degenerativním, úrazovým, nádorovým a infekčním onemocněním v celém rozsahu krční, hrudní a bederní páteře. 

V rámci spolupráce s Oddělením dětské ortopedie je zajišťována péče o pacienty s vrozenou, vývojovou nebo neuromuskulární deformitou páteře. Úzce také spolupracujeme s Onkologickým oddělením, resp. s Komplexním centrem léčby nádorů pohybového aparátu, a to v léčbě primárních a sekundárních nádorů páteře. 

Ve spolupráci s urgentním příjmem naší nemocnice jsou ošetřovány úrazy páteře z celé spádové oblasti FNB, ale probíhá zde i léčení poúrazových stavů pacientů z jiných regionů. Z indikace degenerativního onemocnění jsou na zdejším pracovišti operováni pacienti s převahou složitých instrumentovaných výkonů. Speciálním programem je léčba páteřních onemocnění u pacientů s metabolickým onemocněním kostí nebo osteoporózou, zejména pak léčba osteoporotických zlomenin. Ve spolupráci s Infekční klinikou FNB zajišťuje Oddělení spondylochirurgie léčbu závažných infekčních onemocnění páteře.
 

Oddělení septické ortopedie

Oddělení septické ortopedie zajišťuje léčbu primárních infekčních onemocnění pohybového aparátu dětí a dospělých, ale také léčbu infekčních komplikací spojených s ortopedickými a spondylochirurgickými výkony. Z primárních onemocnění jsou zde léčeny závažné stavy novorozeneckých a dětských artritid a osteomyelitid s následným sledováním a léčením následků těchto komplikovaných infekčních stavů. U dospělých je v současnosti nosným programem léčba periprotetických infekcí totálních endoprotéz a infekčních komplikací úrazové chirurgie pohybového aparátu. Zcela unikátním programem je operační léčba primárních specifických a nespecifických zánětů páteře a pánve. V rámci léčby je navázána úzká spolupráce s Infekční klinikou FNB, která vytváří jedinečné podmínky pro řešení i těch nejtěžších komplexních stavů. Díky specializovanému oddělení je možné pacienty s nebezpečnými patogeny izolovat a následně i operovat. 

Video - Světový týden kostí a kloubů 12.-20. října 2021 - Onemocnění páteře