Očkovací centrum

Informace o očkování proti COVID-19 naleznete ZDE.

Omlouváme se, naše Očkovací centrum má z důvodu očkování proti COVID-19 OMEZENÝ PROVOZ. 

Každý čtvrtek, od 8.00–14.00 h, očkujeme až do odvolání pouze tyto skupiny:  

 1. dospělé rizikové pacienty (nemocní s imunodeficitem, na imunosupresivní či biologické terapii, splenektomování / pacienti po odstranění sleziny, pacienti s nádory, poruchou krvetvorby nebo jiným významným přidruženým onemocněním);
 2. cestovatele (děti a dospělé);
 3. samoplátce – očkování vakcínami komerčně dostupnými na českém trhu (děti a dospělé).

Na očkování je třeba se objednat. V případě zájmu o očkování nám prosím napište na e-mailovou adresu ockovacicentrum@bulovka.cz, viz kapitola Objednání.

Neočkujeme děti povinným pravidelným očkováním a těhotné ženy.  

Historie Očkovacího centra

Očkovací centrum Fakultní nemocnice Bulovka vzniklo v září 2020 s cílem koncentrovat očkovací služby do jednoho místa a posílit je především v oblasti konzultací a očkování pro rizikové dětské i dospělé pacienty.

Očkování je podle Světové zdravotnické organizace (WHO) nejúčinnějším preventivním opatřením, které je schopno zabránit rozvoji řady infekčních nemocí. Každý rok očkování zachrání život milionům lidí po celém světě. V kontextu současné epidemiologické situace význam vakcinace jako nástroje veřejného zdraví výrazně stoupá.

Vývoj oboru infektologie má ve Fakultní nemocnici Bulovka dlouhou tradici, historicky sahající až ke konci druhé světové války ke vzniku Infekční kliniky, dnes Kliniky infekčních, tropických a parazitárních nemocí. Díky tomu nemocnice disponuje celou řadou špičkových lékařů a odborníků, kteří se této problematice dlouhodobě věnují.

Nabízené služby

Očkovací centrum nabízí širokou škálu očkování pro všechny věkové skupiny a komplexní poradenské služby související s očkováním dětí či rizikových pacientů. Individuální přístup ke každému pacientovi umožňuje racionální doporučení nezbytných očkování a jejich optimální načasování či kombinaci s ohledem na posouzení potenciálních rizik.

Standardní služby centra zahrnují klasické cestovní očkování a předvýjezdové poradenství včetně řešení případných potíží po návratu z rizikových zemí, dále tuzemská a komerční očkování proti klíšťové meningoencefalitidě, virovým žloutenkám, meningokokům, chřipce, pneumokokům, HPV, planým neštovicím, rotavirovým onemocněním, pásovému oparu, povinná dětská očkování atd.

Očkovací centrum FN Bulovka se však zaměřuje nejen na komerční očkování, ale zejména na vakcinaci rizikových skupin chronicky nemocných osob, pacientů se sníženou imunitou, silných alergiků, seniorů a podobně. V takových případech centrum poskytuje konzultace pacientům či jejich ošetřujícím lékařům, zajistí samotnou vakcinaci a případně i související hospitalizaci.

Hlavní benefity Očkovacího centra

 • vysoká profesionalita a odborné kvality lékařů;
 • propojenost s ostatními odděleními a klinikami Fakultní nemocnice Bulovka;
 • moderní zázemí Kliniky infekčních, tropických a parazitárních nemocí pro řešení potenciálních zdravotních obtíží po návratu z ciziny;
 • možnost očkování rizikových skupin pacientů – dětí i dospělých;
 • poradenství a odborné konzultace k problematice očkování;
 • doporučení optimální kombinace a načasování očkování;
 • očkování vakcín hrazených z veřejného pojištění.

Omlouváme se, naše Očkovací centrum má z důvodu očkování proti COVID-19 OMEZENÝ PROVOZ.

Každý čtvrtek, od 8.00–14.00 h, očkujeme až do odvolání pouze tyto skupiny:  

 1. dospělé rizikové pacienty (nemocní s imunodeficitem, na imunosupresivní či biologické terapii, splenektomování / pacienti po odstranění sleziny, pacienti s nádory, poruchou krvetvorby nebo jiným významným přidruženým onemocněním);
 2. cestovatele (děti a dospělé);
 3. samoplátce – očkování vakcínami komerčně dostupnými na českém trhu (děti a dospělé).

Na očkování je třeba se objednat. V případě zájmu o očkování nám prosím napište na e-mailovou adresu ockovacicentrum@bulovka.cz, viz kapitola Objednání.

Neočkujeme děti povinným pravidelným očkováním a těhotné ženy.  

Očkování rizikových skupin dětských pacientů

Očkovací centrum je určeno dětem, jejichž předchozí reakce na očkování, či jejich celkový zdravotní stav, nedovoluje očkovat je cestou ošetřujícího pediatra dle řádného schématu očkovacího kalendáře ČR. Jde tedy jak o alergické a jiné nežádoucí reakce, tak o chronická onemocnění, jako například poruchy imunity a autoimunitní onemocnění, onkologická onemocnění, neurologická onemocnění, dlouhodobé užívání některých léků, o pacienty s poruchou funkce sleziny a podobně. Především v takových případech individuálně poskytujeme konzultační činnost pediatrům v ambulantní praxi nebo v indikovaných případech provádíme i vakcinaci těchto dětí. V nutných případech je možná i hospitalizace dětského pacienta k zajištění hladkého průběhu očkování kvůli možným nežádoucím účinkům.

Předvýjezdové cestovní poradenství

Očkovací centrum FN Bulovka poskytuje komplexní služby pro děti cestující do rizikových zemí celého světa. Mezi ně patří nejen samotné očkování, ale především konzultace možných rizik spojených s cestováním, zajištění ochrany před malárií, základní hygienická doporučení a vystavení mezinárodního očkovacího průkazu.

Tuzemské a komerční očkování

Očkovací centrum poskytuje pro dětské pacienty také možnost očkování vakcínami komerčně dostupnými na českém trhu – tedy mimo povinného pravidelného očkování dětí také očkování proti klíšťové meningoencefalitidě, virovým žloutenkám, meningokokům, chřipce, pneumokokům, HPV, planým neštovicím, rotavirovým onemocněním.

Omlouváme se, naše Očkovací centrum má z důvodu očkování proti COVID-19 OMEZENÝ PROVOZ.

Každý čtvrtek, od 8.00–14.00 h, očkujeme až do odvolání pouze tyto skupiny:  

 1. dospělé rizikové pacienty (nemocní s imunodeficitem, na imunosupresivní či biologické terapii, splenektomování / pacienti po odstranění sleziny, pacienti s nádory, poruchou krvetvorby nebo jiným významným přidruženým onemocněním);
 2. cestovatele (děti a dospělé);
 3. samoplátce – očkování vakcínami komerčně dostupnými na českém trhu (děti a dospělé).

Na očkování je třeba se objednat. V případě zájmu o očkování nám prosím napište na e-mailovou adresu ockovacicentrum@bulovka.cz, viz kapitola Objednání.

Neočkujeme děti povinným pravidelným očkováním a těhotné ženy.  

Očkování rizikových skupin pacientů

Očkovací centrum nabízí také komplexní služby pro očkování rizikových pacientů trpících chronickým onemocněním, které může zvyšovat riziko infekcí nebo které vyžaduje zvláštní přístup k očkování. Mezi nejčastější stavy patří alergická onemocnění, poruchy imunity, autoimunitní či zánětlivá onemocnění, diabetes, nádorová a neurologická onemocnění a jiná významná chronická onemocnění. Častým důvodem konzultace je terapie léky potlačujícími imunitní odpověď (imunosupresivní terapií) či biologická léčba. Při konzultacích spolupracujeme s předními odborníky ze souvisejících oborů (alergologie, imunologie, revmatologie, neurologie a další). Naše centrum zajišťuje očkování u vybraných rizikových skupin pacientů, které je plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění (pacienti po transplantaci kostní dřeně či orgánové transplantaci, imunodeficientní, nemocní po prodělaném invazivním pneumokokovém a meningokokovém onemocnění, pacienti, kteří nemají slezinu). Očkovací centrum zajišťuje také konzultační činnost pro rizikové pacienty s alergickou či jinou reakcí po očkování v minulosti.

Předvýjezdové cestovní poradenství

Nabízíme komplexní poradenství před výjezdem do zahraničí, které zahrnuje zhodnocení možných zdravotních rizik spojených s cestováním, očkování, vystavení mezinárodního očkovacího průkazu, zajištění antimalarické profylaxe, doporučení pro vybavení cestovní lékárničky a konzultaci neinfekčních rizik. Naše centrum disponuje dlouholetou zkušeností nejen s preventivní péčí o pacienty před odjezdem, ale i s konzultací zdravotních obtíží po návratu. Při předvýjezdovém poradenství vycházíme z platných mezinárodních doporučení a respektujeme zásadu, že nabízené očkování musí mít opodstatnění podle míry rizika v cílové destinaci.

Tuzemské a komerční očkování

Poskytujeme očkování běžnými komerčně dostupnými vakcínami pro jednotlivce či firemní klientelu, především očkování proti klíšťové meningoencefalitidě, virovým žloutenkám, chřipce, lidskému papilomaviru (HPV), meningokokům, pneumokokům, planým neštovicím nebo pásovému oparu.

Omlouváme se, naše Očkovací centrum má z důvodu očkování proti COVID-19 OMEZENÝ PROVOZ.

Každý čtvrtek, od 8.00–14.00 h, očkujeme až do odvolání pouze tyto skupiny:  

 1. dospělé rizikové pacienty (nemocní s imunodeficitem, na imunosupresivní či biologické terapii, splenektomování / pacienti po odstranění sleziny, pacienti s nádory, poruchou krvetvorby nebo jiným významným přidruženým onemocněním);
 2. cestovatele (děti a dospělé);
 3. samoplátce – očkování vakcínami komerčně dostupnými na českém trhu (děti a dospělé).

Na očkování je třeba se objednat. V případě zájmu o očkování nám prosím napište na e-mailovou adresu ockovacicentrum@bulovka.cz, viz kapitola Objednání.

Neočkujeme děti povinným pravidelným očkováním a těhotné ženy.  

Senioři představují z hlediska očkování důležitou skupinu, neboť spolu s narůstajícím věkem se snižuje schopnost organismu bojovat s infekcemi. Proto se v našem centru cíleně věnujeme i osobám vyššího věku, kterým nabízíme komplexní zhodnocení všech potenciálních rizik a následné sestavení optimálního očkovacího programu. Při doporučení očkování vycházíme především z nabídky vakcín, které jsou plně hrazeny z veřejného pojištění, avšak v případě zájmu zajišťujeme i očkování komerčně dostupnými vakcínami.

Omlouváme se, naše Očkovací centrum má z důvodu očkování proti COVID-19 OMEZENÝ PROVOZ.

Každý čtvrtek, od 8.00–14.00 h, očkujeme až do odvolání pouze tyto skupiny:  

 1. dospělé rizikové pacienty (nemocní s imunodeficitem, na imunosupresivní či biologické terapii, splenektomování / pacienti po odstranění sleziny, pacienti s nádory, poruchou krvetvorby nebo jiným významným přidruženým onemocněním);
 2. cestovatele (děti a dospělé);
 3. samoplátce – očkování vakcínami komerčně dostupnými na českém trhu (děti a dospělé).

Na očkování je třeba se objednat. V případě zájmu o očkování nám prosím napište na e-mailovou adresu ockovacicentrum@bulovka.cz, viz kapitola Objednání.

Neočkujeme děti povinným pravidelným očkováním a těhotné ženy.  

Co si mám přinést s sebou do očkovacího centra?

Kartičku pojištěnce, občanský průkaz (nebo jiný průkaz totožnosti), očkovací průkaz, případně doporučení od praktického lékaře.

Jakým způsobem mohu platit?

Hotovostí nebo platební kartou.

Máte přístup do centrální evidence očkování?

Žádný centralizovaný systém evidence očkování zatím neexistuje. Máme přístup pouze k očkováním provedeným v našem centru. Proto je velmi důležité, abyste si hlídali svoji zdravotní dokumentaci a případně přinesli s sebou očkovací průkaz a všechnu relevantní dokumentaci.

Mohu přijít bez objednání?

Vzhledem k velkému zájmu o očkování v našem centru v současné době očkujeme pouze objednané pacienty. Objednat se můžete telefonicky či prostřednictvím emailu.

Jak si ověřím dostupnost vakcíny?

Obraťte se na nás telefonicky či prostřednictvím emailu.

Chci si koupit vakcínu a aplikovat si ji u jiného lékaře nebo sám…

Očkování může být ve velmi vzácných případech spojeno tzv. anafylaktickou reakcí. Jedná se o velmi vzácný časný alergický projev na podání cizorodé látky do organismu, jehož nelze předpovědět. V podmínkách zdravotnického zařízení je však tento stav poměrně jednoduše řešitelný. Proto je zcela nezbytné, aby očkovaný jedinec zůstal pod dohledem lékaře nejméně 30 minut po podání očkovací látky a v žádném případě není možná samostatná aplikace.

Jaká jsou omezení očkování?

Očkování neprovádíme v době probíhajícího infekčního onemocnění nebo při zhoršení projevů základního chronického onemocnění včetně onemocnění srdečních a cévních, plicních, neurologických či jiných. V těchto případech je vhodné provést očkování až po “zaléčení” akutního onemocnění.

V den očkování doporučujeme omezit fyzicky i psychicky náročnou činnost (např. vynechat tréninky či jiné pravidelné sportovní aktivity), dále nepít alkohol.

Některé vakcíny nelze kombinovat či aplikovat v krátkém časovém intervalu od podání jiné očkovací látky. Podrobněji se můžete informovat na našich stránkách či u svého praktického lékaře. Obecně lze doporučit odstup nejméně 14 dní po posledním očkování.

Specifická omezení se vztahují na pacienty s poruchami imunity. V tomto případě je většinou zapotřebí sestavit individuální plán očkování i výběr vakcín.

Jaká jsou rizika očkování?

Nejčastějším nežádoucím účinkem je bolest v místě aplikace a jeho bezprostředním okolí, dále zarudnutí či mírný otok.

24 až 78 hodin po očkování můžete někdy pociťovat lehké “chřipkovité příznaky” včetně únavy, malátnosti, bolesti svalů či kloubů nebo zvýšené teploty. Tyto projevy se ovšem vyskytují v menšině případů a zpravidla nevyžadují lékařskou pozornost. Většina našich pacientů zvládne většinu vakcín zcela bez problémů.

Skutečně závažné nežádoucí reakce po očkování jsou naštěstí mimořádně vzácné. Nejnebezpečnější jsou závažné systémové alergické reakce, které se rozvíjejí v průběhu několika minut po kontaktu organismu s neznámou látkou. Tyto tzv. anafylaktické reakce se vyskytují v jednom až dvou případech z milionu. Nicméně i na tak málo pravděpodobné situace jsme řádně připraveni a právě proto Vás požadujeme, abyste zůstali pod naším dohledem dohledem nejméně 30 minut po podání očkovací látky.

Jsem alergik, mohu se nechat očkovat?

Běžná alergická onemocnění jako senná rýma, atopický ekzém či bronchiální astma nejsou kontraindikací očkování. Pokud máte alergie na specifické látky či potraviny, informujte se prosím o složení vakcín na našich webových stránkách či telefonicky u našich lékařů.

Jsem těhotná – mohu se nechat očkovat?

Ano! Doporučujeme zejména očkování proti chřipce, jelikož toto onemocnění představuje v poměrně vysoké riziko jak pro těhotnou ženu, tak pro její plod. Díky přenosu protilátek přes placentu, lze očkováním proti černému kašli (ev. jako součást kombinované vakcíny proti černému kašli, záškrtu a tetanu) chránit novorozence proti tomuto vysoce závažnému onemocnění.

Během těhotenství se obecně doporučuje, pokud je to možné, se vyhnout cestování do exotických zemí. V případě, že cestu do zahraničí nejde odložit, naši lékaři jsou ochotni poskytnout individuální doporučení očkování na základě pečlivého zhodnocení rizik a výhod konkrétních očkovacích látek dle příslušné destinace a dle stadia těhotenství.

Jak je to s očkováním a kojením?

I zde platí, že je nutné každý případ hodnotit individuálně. Pro naprostou většinu očkovacích látek však platí, že nejsou u kojících matek kontraindikovány.

Jsem očkovaný proti klíšťové encefalitidě a našel jsem klíště – co mám dělat?

Postižené místo je vhodné odezinfikovat, klíště opatrně odstranit kývavým pohybem (např. pomocí pinzety), místo zákusu omýt vodou s mýdlem znovu dezinfikovat alkoholovým dezinfekčním prostředkem. V následujících dnes je vhodné sledovat místo zákusu a svůj celkový zdravotní stav. V případě rozvoje místní reakce (bolest, zarudnutí, otok apod.), vyrážky či celkových chřipkových obtíží (zvýšená teplota, bolesti hlavy, svalů, kloubů apod.) navštivte svého praktického lékaře.

Potvrdí mi lékař propustku do zaměstnání?

Ano.

Je možné se očkovat více vakcínami v jeden den?

Ano, v jeden den lze ve většině případů aplikovat 2 vakcíny na 2 různé aplikační místa, většinou pravá a levá paže. Vakcíny lze kombinovat více způsoby dle příslušných doporučených postupů.

Mohu před nebo po očkování darovat krev?

Očkování se nedoporučuje tentýž den po dárcovství krve či plazmy. Po odběru většího množství krve je Váš organismus do jisté míry oslaben a jste tak vystavení vyššímu riziku toho, že po očkování se nebudete cítit zcela ve své kůži.

Většina odběrových středisek vyžaduje alespoň měsíční pauzu mezi posledním očkováním a odběrem krve či plazmy. Ne všechny vakcíny jsou si však rovny. Doporučujeme se proto v každém individuálním případě informovat v příslušném dárcovském středisku či u našich lékařů.

Jsem nemocný a nemohu dorazit – co mám dělat?

Termín očkování můžete zrušit emailem na adresu ockovacicentrum@bulovka.cz, případně telefonicky na tel.

Mám při očkování nárok na příspěvek od zdravotní pojišťovny?

Zdravotní pojišťovny zpravidla přispívají pojištěncům na komerční očkování minimálně jednou za rok. Výše příspěvku se může lišit dle podmínek jednotlivých zdravotních pojišťoven, doporučujeme se proto informovat podrobněji na internetových stránkách Vaší zdravotní pojišťovny. Náš personál Vám poskytne daňový doklad, potvrzení o aplikací očkovací látky a ev. i další doklady, které jsou zapotřebí pro uplatnění nároku na příspěvek od zdravotní pojišťovny.

Jak poznám, do kdy mi platí očkování?

Při očkování v našem centru vždy dostanete lékařskou zprávu, kde budou uvedeny veškeré informace jako o době platnosti očkování, tak o případných navazujících dávkách či potřebě přeočkování. Za speciální poplatek jsme schopni vystavit i očkovací průkaz. Pokud svůj očkovací již máte, nezapomeňte ho přinést s sebou. Naši lékaři Vám s ochotou poradí s otázkou, do kdy jsou vaše očkování platná. Doporučujeme také před návštěvou našeho centra kontaktovat Vaši praktickou lékařku

Mohu se nechat naočkovat proti tetanu?

Ano. Očkování proti tetanu je hrazeno zdravotními pojišťovnami. U jedinců do 60 let se provádí přeočkování posilovací dávkou každých 15 let, u osob ve věku nad 60 let v intervalu 10 let.

Lze očkovat proti tetanu i kombinovanou vakcínou která chrání i proti záškrtu a černému kašli, toto očkování si ale pacient hradí sám. Cena vakcíny se pohybuje mezi 700-800 Kč.

Může očkování způsobovat autismus?

Na základě výsledků celé řady klinických studií může s jistotou konstatovat, že mezi současně používanými očkovacími látkami (ani pomocnými látkami v nich obsaženými) a poruchami autistického spektra neexistuje žádná spojitost.

Omlouváme se, naše Očkovací centrum má z důvodu očkování proti COVID-19 OMEZENÝ PROVOZ.

Každý čtvrtek, od 8.00–14.00 h, očkujeme až do odvolání pouze tyto skupiny:  

   1. dospělé rizikové pacienty (nemocní s imunodeficitem, na imunosupresivní či biologické terapii, splenektomování / pacienti po odstranění sleziny, pacienti s nádory, poruchou krvetvorby nebo jiným významným přidruženým onemocněním);
   2. cestovatele (děti a dospělé);
   3. samoplátce – očkování vakcínami komerčně dostupnými na českém trhu (děti a dospělé). Není možné objednat se na očkování proti chřipce a není možná ani rezervace očkovací vakcíny.

Na očkování je třeba se objednat. V případě zájmu o očkování nám prosím napište na e-mailovou adresu ockovacicentrum@bulovka.cz nebo volejte na mob. telefon +420 603 380 938, denně 7.00–10.00 hod. (doporučujeme volat mezi 7.00 a 8.00 hod.). Omlouváme se, v současné době NENÍ MOŽNÉ OBJEDNAT SE NA OČKOVÁNÍ PROTI CHŘIPCE a není možná ani rezervace očkovací vakcíny.

Neočkujeme děti povinným pravidelným očkováním a těhotné ženy.  

Očkovací centrum Fakultní nemocnice Bulovka
Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí
Budova č. 7, 2. patro (modře vymalovaný průchod)
Budínova 67/2
180 81 Praha 8

e-mail: ockovacicentrum@bulovka.cz
tel.: +420 603 380 938, denně 7.00–10.00 h (doporučujeme volat mezi 7.00 a 8.00 h)

DĚTI: Běžné pravidelné očkování dětí provádí pediatr, očkování rizikových dětí v Očkovacím centru FN Bulovka je možné pouze na základě objednání přímo pediatrem na e-mail: ockovanideti@bulovka.cz

Lékaři:

MUDr. Zuzana Blechová, Ph.D.
zuzana.blechova@bulovka.cz

MUDr. Jitka Bolchová
jitka.bolchova@bulovka.cz

MUDr. Vyacheslav Grebenyuk
vyacheslav.grebenyuk@bulovka.cz

MUDr. Zuzana Semešová
zuzana.semesova@bulovka.cz

MUDr. Milan Trojánek, Ph.D.
milan.trojanek@bulovka.cz