Anesteziologicko-resuscitační oddělení (ARO)

Výpis běžné činnosti oddělení

Anesteziologické oddělení: podávání celkové a svodné anestézie pro operační výkony, ale i z důvodů diagnostických a léčebných. Řešení problematiky pre-, peri- a pooperační bolesti, dále léčba akutních bolestivých onemocnění.

Resuscitační oddělení: příjem, diagnostika a léčba život ohrožujících stavů, které reprezentují všechna náhle vzniklá onemocnění, ale i chronické případy selhávání a selhání základních životních funkcí, které vyžadují neodkladnou nebo dlouhodobou resuscitační péči.

Oddělení léčby bolesti: ambulance pro léčbu bolesti byla v únoru 2011 začleněna k ARO FN Bulovka. Ambulance se nachází v přízemí pavilonu č. 9. Druh a rozsah poskytování zdravotní péče: ambulantní péče o pacienty s chronickou bolestí jakéhokoli původu. Rozsah péče v jednosměnném provozu.

Výpis specifických činností

ARO Fakultní nemocnice Bulovka se jako jedno z prvních začalo intenzivně zabývat praktickou aplikací regionálních anestézií všech druhů. V současné době rutinně provádíme:

  • centrální blokády – tzn. epidurální a subarachnoidální, včetně kontinuálních
  • periferní blokády nervových pletení i jednotlivých nervů, včetně kontinuálních postupů pro pooperační analgezii
  • regionální anestézie u dětí

Od ledna 2013 ARO – anestézie zajišťuje zavádění implantabilních portů onkologickým pacientům. Výkon se provádí v liché týdny, v pátek na operačním sále chirurgické kliniky FN, po předchozím vyšetřeni na ambulanci bolesti.

Poměr celkových a regionálních anestézií odvedených ročně na našem pracovišti blíží standardům vyspělých evropských států. ARO Fakultní nemocnice Bulovka řadu let funguje jako školící středisko pro teoretickou i praktickou výuku regionálních anesteziologických postupů, včetně léčebných blokád a porodnické analgezie. V roce 2002 bylo u nás proškoleno 30 anesteziologů z celé ČR. Zájem o kurzy nadále trvá, s pokračováním počítáme i v příštím roce.  ARO Fakultní nemocnice Bulovka zajišťuje 24 hodinový „akutní pain-servis“. Jsme jedni z prvních v ČR, kteří tuto službu zavedli.

Lůžková část

Na resuscitační stanici jsou přijímaní akutně nemocní, kterým selhává jedna či více vitální funkce nebo jsou tímto selháním ohroženi. Každý přijímaný pacient by měl mít své osobní doklady a kartu pojištěnce.

Návštěvy na lůžkové části ARO jsou dle individuální domluvy.

Telefonní číslo: +420 26608 2862

Vedení oddělení

Primář

MUDr. Jakub Bala

+420 26608 4525 jakub.bala@bulovka.cz

Vrchní sestra

Mgr. Hana Kožmínová

+420 26608 2863 hana.kozminova@bulovka.cz

Sekretariát oddělení

Sekretariát

Ivona Charvátová

+420 26608 2860 ivona.charvatova@bulovka.cz