Anesteziologicko-resuscitační oddělení (ARO)

Anesteziologicko-resuscitační oddělení FNB poskytuje na svých třech úsecích péči v plné šíři oboru Anesteziologie a intenzivní medicína.

Anesteziologické oddělení zahrnuje podávání celkové a svodné anestezie pro operační výkony, ale i z důvodů diagnostických a léčebných, jak pro dospělé, tak pro dětské pacienty již od narození. Ročně je našem oddělení podáno přibližně 16000 anestezií. Součástí oddělení je i Anesteziologická ambulance, která slouží k provedení předanestetického vyšetření u pacientek a pacientů podstupujících ve FNB plánovaný operační výkon nebo vyšetření za přítomnosti anesteziologa.

Resuscitační oddělení zajišťuje příjem pacientů se selháváním základních životních funkcí, kteří vyžadují neodkladnou resuscitační péči. Oddělení disponuje 15 ventilovanými lůžky s moderním přístrojovým vybavením, včetně kontinuálních eliminačních technik, plazmaferézy a mimotělní membránové oxygenace (ECMO). 

Oddělení urgentního příjmu je přičleněným pracovištěm zajišťujícím poskytování akutní péče pacientům ohroženým selháním základních životních funkcí. Stránky oddělení naleznete ⇢ ZDE.

Ambulance léčby bolesti se věnuje pacientům s chronickou bolestí různého původu a je pod ARO FNB začleněna od roku 2011. Ambulance se nachází v přízemí pavilonu č. 9. Více informací ⇢ ZDE
 

Specifické činnosti oddělení

ARO Fakultní nemocnice Bulovka se historicky jako jedno z prvních začalo intenzivně zabývat praktickou aplikací regionálních anestézií všech druhů. Poskytujeme rutinně anestezii pro hrudní chirurgické plicní výkony se selektivní ventilací. Ve spolupráci s Ortopedickou klinikou FNB, 1. LF UK a IPVZ naše oddělení rovněž zajišťujeme perioperační péči o pacienty podstupující komplexní ortopedické výkony, včetně onkologické operativy u dospělých i dětských pacientů. 
 

Anesteziologická péče v souvislosti s porodem

Ve spolupráci s Gynekologicko-porodnické kliniky FNB a 1. LF UK poskytujeme anestezii u plánovaných i akutních císařských řezů a dalších výkonů na porodnici. Rodičky mají rovněž dostupný 24hodinový servis anesteziologického týmu pro zavedení porodní epidurální analgezie.

Více informací pro rodičky naleznete ⇢ ZDE.
 

Vzdělávání a výzkum

Jsme akreditovaným pracovištěm II. typu pro postgraduální vzdělávání v oboru Anesteziologie a intenzivní medicína i Urgentní medicína. Stáže v rámci základních kmenů u nás absolvují lékaři nejen z FNB. 

V rámci vědy a výzkumu se zabýváme matematickým zpracováním biologických signálů pacientů v intenzivní péči a poruchami krevní srážlivosti v urgentních stavech. Výzkumné projekty realizujeme ve spolupráci s Fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT.
 

Praktické informace 

  • Anesteziologická ambulance se nachází v budově číslo 10 v přízemí.
  • Ordinační hodiny: PO–PÁ 8.00–14.00
Objednat na vyšetření

Do ambulance je nutné se objednat. Termín vyšetření musí být 7–10 dní před plánovaným operační výkonem. Další podrobnosti (místo, potřebná dokumentace, kontakty) naleznete v odkazu ⇢

Lůžkové resuscitačním oddělení je umístěno v budově 13. Návštěvy jsou možné dle individuální domluvy a bez omezení.

Telefonní číslo: +420 26608 2862

Vedení oddělení

primář

MUDr. Josef Škola, Ph.D., EDIC

josef.skola@bulovka.cz

Vrchní sestra

Mgr. Regina Gavlasová, DiS.

regina.gavlasova@bulovka.cz

Vedoucí lékař Resuscitačního oddělení

MUDr. Pavel Jánský, Ph.D.

pavel.jansky@bulovka.cz

Vedoucí lékařka Anesteziologického oddělení

MUDr. Kamila Rottová

kamila.rottova@bulovka.cz

Zástupkyně primáře pro vědu, výzkum a vzdělání

MUDr. Lenka Horáková, DESAIC

lenka.horakova@bulovka.cz

Vedoucí lékařka Oddělení urgentního příjmu

MUDr. Ivana Zýková, EDIC

ivana.zykova@bulovka.cz

Sekretariát oddělení

Kamila Dohnalová
Tel.: +420 26608 2860
kamila.dohnalova@bulovka.cz