Diskuze o úpravách zelených ploch v areálu Bulovky přinesla konkrétní podněty

16.01.2024

Ve čtvrtek 11. ledna se uskutečnilo setkání se zaměstnanci i širokou veřejností nad plánovanými úpravami zeleně v areálu Fakultní nemocnice Bulovka. Cílem projektu je vytvoření přívětivého a příjemného veřejného prostoru.

Toto setkání bylo součástí připravovaného projektu úprav deseti vytipovaných ploch tak, aby byl co nejvíce využit jejich potenciál a zároveň aby úpravy odpovídaly umístění plochy ve vztahu k blízkým oddělením nemocnice. Mobiliář i složení zeleně bude uzpůsobeno například blízkosti dětského oddělení nebo potřebám starších pacientů, kteří volají po dostatečném množství vyšších laviček.

Z diskuze vyplynulo několik témat. Jde například o řešení pohybu chodců mezi jednotlivými plochami v areálu, který je významně zatížen automobilovou dopravou. Dále zazněly důležité postřehy týkající se využití odtokových vod pro závlahu zeleně, podoby mobiliáře či možnosti zakomponovat do projektu zastřešený altán nebo vodní prvek.

Výstupy ze setkání budou zpracovány a následně zohledněny v rámci připravované projektové dokumentace ve spolupráci se zpracovatelem studie, firmou ATREGIA. V případě přidělení dotace je předpokládané zahájení prací plánováno na podzim letošního roku. Úpravy, výsadba nových stromů, keřů i trvalkových záhonů, budou realizovány s ohledem na vegetační období tak, aby již v roce 2025 bylo možné využít zkultivovaný veřejný prostor nemocnice k odpočinku.

Více informací, prezentaci a aktualizované výkresy zpracovatele studie, firmy ATREGIA, ke stažení ZDE.

Následující článek

Za posledních pět let se na Bulovce narodilo tolik dětí, že by zaplnily nové okresní město
15. 1. 2024

Ve čtvrtek 11. ledna se uskutečnilo setkání se zaměstnanci i širokou veřejností nad plánovanými úpravami zeleně v areálu Fakultní nemocnice Bulovka.

Číst dále