Bulovka spustila interní tísňovou linku

17.06.2021

Od června letošního roku funguje v rámci celého areálu Fakultní nemocnice Bulovka (FNB) interní tísňová linka. FNB je jednou z prvních fakultních nemocnic v ČR, která převedla metodické doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR do praxe a implementovala interní telefonní linku 2222 jako jednotné číslo tísňového volání v nemocničním zařízení. 

V případě ohrožení života či náhlého vzniku selhání základních životních funkcí může kdokoli v rámci areálu nemocnice vytočit interní tísňovou linku 2222 (z ostatních telefonů celé číslo 26608 2222) a spojit se s proškoleným zdravotnickým personálem, který na místo události okamžitě vyšle resuscitační tým. Operátor této linky je i po vyslání týmu ve spojení s volajícím a může mu poskytnout asistovanou resuscitaci nebo asistovanou první pomoc až do příjezdu samotného týmu na ohlášené místo. Jedná se o zcela inovativní přístup v poskytování zdravotní péče v nemocničním zařízení inspirovaný fungujícím systémem telefonické podpory na běžně používané lince 155 zdravotnické záchranné služby.

Touto možností chceme podpořit naše zdravotníky, kteří se běžně nesetkávají s případy akutní resuscitace. Zároveň tím zvyšujeme kvalitu péče a bezpečí našich pacientů,“ řekl u příležitosti spuštění tísňové linky primář Anesteziologicko-resuscitačního oddělení (ARO) a Oddělení urgentního příjmu FNB, MUDr. Jakub Bala. „Personál, který je zainteresován do služby tísňové linky, je pravidelně školen v poskytování resuscitační a neodkladné péče. Školení poskytují instruktoři s certifikátem Evropské resuscitační rady,“ dodává primář Bala. Resuscitační tým je tvořen anesteziologem, který je odborníkem v poskytování neodkladné péče, sestrou pro intenzivní péči nebo zdravotnickým záchranářem – zaměstnancem ARO či Oddělení urgentního příjmu FNB. K dispozici mají moderní přístroje potřebné pro resuscitaci a elektromobil pro rychlejší přesun po rozlehlém areálu nemocnice.

Resuscitační tým už má za sebou první výjezdy. „Prvním ošetřovaným byl senior, který omdlel u hlavního vstupu do nemocnice. Personál zavolal na tísňovou linku, operátor linky poskytoval telefonicky asistovanou první pomoc. Resuscitační tým na místo dorazil do dvou minut. Pacienta jsme ošetřili na Oddělení urgentního příjmu a po stabilizaci jeho zdravotního stavu jsme jej propustili do domácího ošetřování,” popisuje první zásah resuscitačního týmu Bc. Svatopluk Žáček, vedoucí nelékařského zdravotnického personálu Oddělení urgentního příjmu.

Resuscitační tým dále pomohl pacientovi s dechovou nedostatečností a náhlým zhoršením zdravotního stavu. K dalším zásahům patřil například pacient se zástavou oběhu. Také v tomto případě byl tým na místě do dvou minut, ihned byla zahájena resuscitace a přibližně za sedm minut došlo ke spontánnímu obnovení oběhu. Pacient byl následně převezen na ARO FNB. 

Linka pro řešení hrozícího nebo náhle vzniklého selhání životních funkcí

Indikační kritéria:

  • Náhlá zástava oběhu (NZO)
  • Masivní krvácení
  • Náhle vzniklá nebo přetrvávající porucha vědomí
  • Hrozící selhání krevního oběhu
  • Hrozící selhání dýchání
  • Zhoršení průchodnosti dýchacích cest nebo dušení

Následující článek

Fakultní nemocnice Bulovka slaví 90 let
24. 6. 2021

Od června letošního roku funguje v rámci celého areálu Fakultní nemocnice Bulovka (FNB) interní tísňová linka. FNB je jednou z prvních fakultních nemocnic v ČR, která převedla metodické doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR do praxe a implementovala interní telefonní linku 2222 jako jednotné číslo tísňového volání v nemocničním zařízení. 

Číst dále