Bulovka otevřela jednotku intenzivní péče na Urologickém oddělení

13.09.2021

Fakultní nemocnice Bulovka (FNB) dnes zahájila provoz jednotky intenzivní péče (JIP) Urologického oddělení. Celková kapacita tohoto specializovaného pracoviště je šest lůžek. Využívána bude především pro pacienty po náročných operačních výkonech. Nemocnice tak pokračuje v rozvoji svých klíčových oborů. 

„Naši pacienti na Urologickém oddělení často podstupují složité operace. Po modernizaci přístrojového vybavení a nedávné rekonstrukci nadstandardních pokojů je tak zřízení pracoviště poskytujícího intenzivní péči přímo na oddělení logickým krokem,“ řekl k zahájení provozu JIP ředitel FNB Jan Kvaček. „Modernizaci prostor Urologického oddělení si jistě zaslouží nejen naši pacienti, ale také zaměstnanci. Jsem přesvědčen, že jsme zde pro lékařský i nelékařský personál vytvořili skutečně atraktivní pracovní prostředí, které jim umožní další profesní růst,“ dodal ředitel nemocnice.

Nová, plně vybavená urologická jednotka intenzivní péče má celkovou kapacitu šest lůžek, z toho dvě lůžka mohou být od ostatních oddělena, pokud si to situace vyžádá. Může se jednat například o nutnost izolace od ostatních pacientů z důvodů septických komplikací apod. V rámci JIP bylo navíc vyčleněno jedno lůžko v samostatné místnosti pro případnou specializovanou péči. 

Na JIP Urologického oddělení budou umísťováni pacienti bezprostředně po náročných uroonkologických nebo rekonstrukčních výkonech, pacienti s vážným poraněním uroaparátu nebo v případě ohrožení života například tzv. urosepsí.

„K náročnějším uroonkologickým výkonům jsou pacienti přijímáni na základě doporučení uroonkologického konzilia, které v rámci mezioborové spolupráce spadá pod Komplexní onkologické centrum (KOC) Bulovky,“ říká primář Urologického oddělení FNB MUDr. Otakar Mareš. „Pacientům na JIP budou nepřetržitě monitorovány životní funkce, v rámci pooperační rekonvalescence jim bude podávána umělá výživa a prováděna intenzivní rehabilitace. V budoucnu plánujeme JIP rozšířit také o ventilované lůžko,“ popisuje primář Mareš a dodává: „Fungování JIP zcela jistě povede ke zkvalitnění úrovně námi poskytovaných zdravotnických služeb. Díky tomu se také naše oddělení vrací do systému plného pokrytí pohotovostní služby i pro ambulantní pacienty.“

Příjem prvního pacienta proběhne již 13. září 2021. Předpokládaná průměrná doba, kterou pacienti po plánovaných operacích na JIP stráví, bude od jednoho do tří dnů.

Přístrojové vybavení a personál JIP Urologického oddělení
Všech šest lůžek je vybaveno moderními přístroji, které zajišťují sledování fyziologických funkcí pacientů. Jedná se o infuzní pumpy, lineární dávkovače, ventilátory k plicní ventilaci, EKG, defibrilátor, zvlhčovače dýchacích cest, monitory a další.
Provoz JIP Urologického oddělení je zajištěn dvěma atestovanými urology, anesteziologem a čtrnácti zaměstnanci z řad nelékařského zdravotnického personálu. 

Urologie – jeden z nejvýznamnějších lékařských oborů FNB
Urologické oddělení na Bulovce bylo založeno jako vůbec první samostatné urologické pracoviště v ČR. Mimo jiné získalo akreditaci MZČR, díky které zde může být uskutečňován vzdělávací program k doplňující odborné praxi a k certifikovanému kurzu. 

Provoz Urologického oddělení FNB v číslech

  • Provedené operace: 1184 (2019), 1155 (2020).
  • Hospitalizovaní pacienti: 1055 (2019), 1051 (2020).
  • Ambulantní ošetření: 8410 (2019), 7362 (2020).

Urologické oddělení FNB poskytuje pacientům operační léčbu pro onemocnění močových cest v plném rozsahu

  • operace pro urolitiázu – operace kamenů v močových cestách je prováděna endoskopicky a perkutánně, miniinvazivně, bez chirurgických řezů na těle,
  • operace pro nezhoubné onemocnění prostaty (tzv. hyperplázie prostaty) – ve většině případů je prováděna rovněž miniinvazivně, endoskopicky, z přístupu přes močovou trubici,
  • operace na ledvině pro nádorová onemocnění – způsob této operace je řešen v první řadě laparoskopicky, pouze pokročilé nádory ledvin je stále zapotřebí operovat z chirurgického řezu na břiše,
  • radikální prostatektomie pro karcinom (nádor) prostaty s dobrým výsledkem onkologickým i funkčním,
  • plastické operace předkožky – cirkucise a další operace na mužském genitálu,
  • vasektomie – je zajišťována na žádost pacientů,
  • nádory močového měchýře – jsou ošetřovány endoskopicky; u pokročilých nádorů s nutností odstranění měchýře se pak provádí operace s náhradou močového měchýře.

Následující článek

Nadační fond La Vida Loca předal kufříky pro odložené děti na Neonatologické oddělení
16. 9. 2021

Fakultní nemocnice Bulovka dnes zahájila provoz jednotky intenzivní péče Urologického oddělení. Celková kapacita tohoto specializovaného pracoviště je šest lůžek. Využívána bude pro pacienty po náročných operačních výkonech.

Číst dále