MUDr. Milan Trojánek, Ph.D. získal cenu prezidenta ČLK

16.11.2021

Cenu prezidenta České lékařské komory za přínos v oblasti celoživotního vzdělávání lékařů získal MUDr. Milan Trojánek, Ph.D. z Kliniky infekčních nemocí FNB a 1., 2. a 3. LF UK.

Lékař Kliniky infekčních nemocí MUDr. Milan Trojánek, Ph.D., obdržel 4. listopadu prestižní Cenu prezidenta České lékařské komory (ČLK) za přínos v oblasti celoživotního vzdělávání lékařů. 

Pro komoru uspořádal mnoho úspěšných kurzů, webinářů a online vzdělávacích akcí. Mezi nejúspěšnější patří kurzy z oblasti cestovní medicíny a ty, které se zabývají problematikou očkování. Mimořádně úspěšný byl jeho kurz "Jak správně předepisovat ATB", kterého se dohromady zúčastnilo více než tisíc lékařů.

"Během epidemie jsme vytvářeli a průběžně aktualizovali vzdělávání lékařů ve formě volně dostupných webcastů, kde jsme kolegům nabízeli aktuální a odborně korektní informace o nemoci covid-19. V této činnosti nadále spolupracuji s ČLK a připravuji další aktualizované informace. Ve spolupráci s kanceláří Světové zdravotnické organizace (WHO) v ČR jsem se podílel na vzniku a organizaci webináře na téma Terapie onemocnění covid-19 pohledem EBM, který byl v podstatě největší vzdělávací akcí ČLK. Online se jí zúčastnily rekordní tři tisíce lékařů. Ocenění ČLK si velmi vážím," říká k získané Ceně prezidenta ČLK Milan Trojánek.

Následující článek

CHOPN na Bulovce léčíme všemi dostupnými postupy
17. 11. 2021

Cenu prezidenta České lékařské komory za přínos v oblasti celoživotního vzdělávání lékařů získal MUDr. Milan Trojánek, Ph.D. z Kliniky infekčních nemocí FNB a 1., 2. a 3. LF UK.

Číst dále