Aktuální informace pro pacienty a návštěvníky nemocnice

29.01.2022

Přečtěte si platná opatření týkající se testování hospitalizovaných pacientů, podmínky návštěv a přítomnosti u porodu.

Testování hospitalizovaných pacientů na onemocnění covid-19

Plošné testování hospitalizovaných pacientů není dle aktuálních podmínek MZČR nařízeno. Výjimku však tvoří pacienti hospitalizovaní na lůžkových odděleních těchto pracovišť:
 

 • Anesteziologicko-resuscitační oddělení.
 • Klinika infekčních nemocí.
 • Oddělení následné péče.
 • Ústav radiační onkologie.

Na výše uvedených pracovištích jsou hospitalizovaní pacienti testováni 1x za 7 dní formou RAT testu. Pokud má pacient dokončené očkování, případně nemoc prodělal (před méně než 30 dny), testování se neprovádí. 

Na všech lůžkových odděleních jsou testováni pacienti s klinickými příznaky, případně na žádost ošetřujícího lékaře.
 

Před plánovaným výkonem/operací

Před plánovaným výkonem Vám doporučujeme podstoupit PCR, případně RAT test. S předstihem prosím kontaktujete personál příjmové ambulance a domluvte si, zda test na covid-19 absolvujete v rámci příjmu na lůžkovém oddělení nebo si potvrzení o negativním výsledku testu přinesete s sebou: negativní PCR test (ne starší než 72 hodin) nebo negativní antigenní RAT test (ne starší než 24 hodin).
 

Návštěvy hospitalizovaných pacientů

Ve FNB aktuálně platí zákaz návštěv na všech lůžkových odděleních s těmito výjimkami:
 

 • Návštěva nezletilého pacienta.
 • Návštěva pacienta s omezenou svéprávností.
 • Návštěva pacienta v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.
 • Návštěvu pacienta povolí ošetřující lékař, a to na základě předchozí dohody. V takovém případě musí dotyčná osoba splňovat alespoň jednu z níže uvedených podmínek:
 1. Negativní PCR test (ne starší než 72 hodin).
 2. Negativní antigenní RAT test (ne starší než 24 hodin). Test musí být provedený zdravotnickým pracovníkem, samotest nelze uznat.
 3. Doložení prodělaného onemocnění covid-19 (ne více než 30 dní od potvrzené pozitivity).
 4. Dokončené očkování (doložené certifikátem).

Před návštěvou vždy použijte dezinfekční prostředek na ruce. V průběhu návštěvy mějte pečlivě nasazený respirátor. V případě návštěvy pacienta imobilní osobou je povolena druhá osoba jako doprovod.
 

Přítomnost u porodu

Na přítomnost u porodu se vztahují stejné podmínky jako u návštěv hospitalizovaných pacientů. Přítomnost u porodu je umožněna pouze jedné doprovázející osobě, která musí splňovat alespoň jednu z následujících podmínek:
 

 • Negativní PCR test (ne starší než 72 hodin).
 • Negativní antigenní RAT test (ne starší než 24 hodin). Test musí být provedený zdravotnickým pracovníkem, samotest nelze uznat.
 • Doložení prodělaného onemocnění covid-19 (ne více než 30 dní od potvrzené pozitivity).
 • Dokončené očkování (doložené certifikátem).

 

Následující článek

Klinika infekčních nemocí uvedla do provozu unikátní biobox
2. 2. 2022

Přečtěte si platná opatření týkající se testování hospitalizovaných pacientů, podmínky návštěv a přítomnosti u porodu.

Číst dále