Základní informace pro občany Ukrajiny v oblasti poskytování zdravotních služeb

07.03.2022

S ohledem na aktuální situaci na Ukrajině zveřejňujeme několik základních informací týkajících se zdravotní péče o ukrajinské občany postižené současným konfliktem.

»  UA POINT 

Fakultní nemocnice Bulovka zajišťuje primární péči pro osoby z Ukrajiny v nově zřízených ambulancích označených jako UA POINT. Osoby z Ukrajiny, které projdou registračním procesem, mají zajištěnou účast v systému veřejného zdravotního pojištění jako státní pojištěnci a mají plný nárok na poskytování hrazených zdravotních služeb jako jiní pojištěnci zdravotních pojišťoven v ČR. 

Клінічна лікарня Буловка надає первинну допомогу людям з України у новостворених амбулаторіях під назвою UA POINT. Особи з України, які пройдуть процедуру реєстрації, мають гарантовану участь у системі державного медичного страхування як державні застраховані особи та мають повне право на надання медичних послуг, оплачуваних за рахунок медичного страхування, так само, як інші особи, застраховані у медичних страхових компаніях Чеської Республіки. 

 

»  Informace pro občany / Інформація для громадян України 

Na území ČR musí každý poskytovatel zdravotních služeb poskytnout neodkladnou péči kdykoliv a komukoliv, bez ohledu na pojištění nebo pobytový statut. Bude za to však pravděpodobně požadovat úhradu.

Ukrajinci, kteří do Česka dorazili kvůli ruské invazi v jejich zemi, by se měli dle doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR nejdříve spojit s tuzemským Ministerstvem vnitra. Konkrétně s odborem azylové a migrační politiky. Jeho pracovníci Ukrajincům na žádost udělí vízum za účelem takzvaného strpění. Okamžikem udělení víza za účelem strpění se osoba stává účastníkem systému veřejného zdravotního pojištění s přístupem ke zdravotní péči v plném rozsahu.
 

»  Důležité odkazy pro migrační a azylové otázky / важливі посилання для питань міграції та притулку 

S vízem anebo s dokumentem, jenž potvrzuje udělení zmiňovaného víza, mohou ukrajinští občané navštívit jakékoli Klientské pracoviště VZP ČR (případně jiné zdravotní pojišťovny). Jeho pracovníci jim pak vystaví dokument, kterým se budou prokazovat ve zdravotnických zařízeních. Ten se nazývá „Náhradní průkaz pojištěnce“. Po jeho předložení jim zdravotníci zajistí zdravotní péči v plném rozsahu veřejného zdravotního pojištění.

Občan Ukrajiny, který přicestuje na území ČR, může v ČR též pobývat až 90 dní jako turista, bez nutností sjednávat si vízum. Po dobu turistického pobytu však musí mít sjednáno komerční cestovní pojištění.

Jste-li pojištěn v systému veřejného zdravotního pojištění, máte-li komerční pojištění nebo si můžete péči zaplatit sami, můžete navštívit v zásadě kteréhokoli poskytovatele zdravotních služeb. Pokud nemáte žádné zdravotní pojištění a péči si nemůžete zaplatit sami, můžete pro poskytnutí neodkladné (a jiné) péče vyhledat v nejbližší nemocnici, nejlépe pak v nemocnici státní.

Informační linka 1221 – volba 8 

Informační linka poskytuje základní informace o zdravotní péči v ČR pro občany Ukrajiny. Slouží také českým poskytovatelům zdravotní péče, kteří potřebují asistenci při komunikaci s ukrajinskými pacienty, a v neposlední řadě poskytuje také psychologickou podporu.

Zdroj: SÚKL a MZČR

Následující článek

Aktuální informace pro pacienty a návštěvníky nemocnice
14. 3. 2022

S ohledem na aktuální situaci na Ukrajině zveřejňujeme několik základních informací týkajících se zdravotní péče o ukrajinské občany postižené současným konfliktem.

Číst dále