Bulovka zrekonstruovala jednotku intenzivní péče na Ortopedické klinice

29.06.2022

Fakultní nemocnice Bulovka (FNB) zahájila provoz na nově zrekonstruované jednotce intenzivní péče (JIP) Ortopedické kliniky FNB, 1. LF UK a IPVZ. Prostory poskytují kapacitu osmi lůžek pro pacienty po náročných operačních výkonech. Nemocnice tak pokračuje v postupné rekonstrukci dlouhodobě podinvestovaného areálu.

„Pacienti naší kliniky podstupují složité operace, které samozřejmě vyžadují bezprostředně po výkonu krátkodobou intenzivní péči. Původní prostory JIP již nevyhovovaly standardům špičkově vybaveného zdravotnického zařízení. Při rekonstrukci byly modernizovány prostory JIP, včetně požadovaného zázemí tak, abychom mohli našim pacientům poskytnou komplexní odbornou péči a splnit tak vysoké nároky na pooperační léčení a rekonvalescenci,“ řekl k zahájení provozu JIP prof. MUDr. Jiří Chomiak, CSc., přednosta Ortopedické kliniky.

Na zrekonstruované JIP bude její personál pracovat s novou zdravotnickou technikou. K dispozici bude mít dvanáctikanálové EKG kardiografy EDAN, špičkové monitory vitálních funkcí, nejnovější infuzní pumpy s integrovanou databází léků, nové tonometry či pulsní a prstové oxymetry. V rámci modernizace proběhla také rekonstrukce rampy medicinálních plynů a návěsného modulu medicinálních plynů tak, aby zařízení odpovídalo nejnovější legislativě a rekonstrukce zázemí pro ošetřující personál. Celkové náklady (bez medicínského vybavení a interiérových prací) činily 5 mil Kč bez DPH.

Následující článek

Při návštěvě nemocnice doporučujeme použít respirátor
21. 7. 2022

Fakultní nemocnice Bulovka (FNB) zahájila provoz na nově zrekonstruované jednotce intenzivní péče (JIP) Ortopedické kliniky FNB, 1. LF UK a IPVZ.

Číst dále