Dobrovolníkem na Bulovce

30.03.2023

Dobrovolnický program ve Fakultní nemocnici Bulovka (FNB) funguje od roku 2018. Ve spolupráci s neziskovou organizací Amelie, z. s., docházeli dobrovolníci nejprve do Ústavu radiační onkologie FNB a 1. LF UK, pak přibylo Oddělení následné péče a nově také Interní oddělení. Od zavedení programu navštívili dobrovolníci více než 3 500 pacientů. Do dobrovolnického programu se mohou zapojit lidé všech věkových skupin, od studentů až po důchodce. Věk, vzdělání ani společenské postavení totiž v dobrovolnictví nehrají roli. Důležité je mít chuť věnovat trochu svého volného času pro dobrou věc a mít srdce na správném místě. 

Dobrovolníkem se může stát každý, komu záleží na druhých, chce pomáhat a být užitečný bez nároku na finanční odměnu. Dobrovolníci, kteří v rámci programu na Bulovce působí, v žádném případě nenahrazují práci zdravotnického personálu, ale pomáhají hospitalizovaným pacientům tím, že jsou jim ochotni naslouchat, promluvit si o tématech, která je zajímají nebo jim zpestřují dlouhé chvíle strávené v nemocnici nabídkou vhodných volnočasových aktivit (luštění křížovek, hraní společenských her či drobné výtvarné práce). 

Dobrovolníci nemusí mít žádné zdravotnické, psychoterapeutické, sociální ani fyzioterapeutické vzdělání, přesto jsou schopni poskytnout kontakt a podporu lidem, kteří jsou v dané chvíli odkázáni na péči ve zdravotnickém zařízení. Jejich činnost je tedy doplňkovou službou při poskytování zdravotnické péče a podpory. Dobrovolníkem ve FNB se může stát každý, kdo je plnoletý a je ochotný věnovat svůj čas, energii a schopnosti dlouhodobě hospitalizovaným pacientům a pomáhat tak dobré věci. 

Oddělení následné péče
Zde jsou hospitalizováni převážně pacienti po ortopedických či chirurgických zákrocích a také pacienti po akutních interních onemocněních, kteří rehabilitují či nacvičují soběstačnost v denních činnostech (senioři). Dobrovolnická činnost tedy probíhá většinou přímo u lůžka pacienta. Komunikace se seniory je součástí vstupního školení dobrovolníka. Dobrovolnická činnost zde probíhá ve všední dny od 13 do 17 hodin, o víkendech a svátcích od 9 do 17 hodin. 

Ústav radiační onkologie
Dobrovolnická činnost se týká převážně dlouhodobě hospitalizovaných pacientů, jejichž léčba trvá více týdnů. Dobrovolníci dochází k dospělým pacientům, kteří zde podstupují onkologickou léčbu (ozařování, chemoterapii, hormonální léčbu apod.). Dobrovolnické návštěvy zde probíhají každý všední den od 13 do 18 hodin, o víkendech a svátcích od 9 do 18 hodin.

Interní oddělení
Dobrovolníci dochází za pacienty, kterým je poskytována akutní standardní nemocniční péče prakticky v celém rozsahu oboru vnitřního lékařství. Dobrovolnické návštěvy zde probíhají každý všední den od 13 do 18 hodin, o víkendech a svátcích od 9 do 18 hodin.

Dobrovolnické aktivity
„Snahu zapojit se do naší dobrovolnické činnosti vždy velmi vítáme. Způsobů, jak začít spolupracovat a stát se dobrovolníkem v naší nemocnici je hned několik,“ říká Mgr. Soňa Mendlová, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči a garant dobrovolnické činnosti ve FNB. „Dobrovolníkem se u nás může stát každý, kdo dovršil 18 let, je trestně bezúhonný, spolehlivý a ochotný věnovat této činnosti trochu svého volného času, ve kterém poskytuje pacientům podporu prostřednictvím individuálního kontaktu,“ dodává Mendlová. Dobrovolníci vedou s pacienty rozhovory, čtou knihy a časopisy, hrají společenské hry nebo luští křížovky. Věnují se také jednorázovým akcím, které pořádáme v rámci svátků a významných mezinárodních dnů, jako jsou Velikonoce, Vánoce, Mezinárodní den seniorů apod. 

„Dobrovolník je důležitou součástí týmu, svou činností pomáhá nejen pacientům, ale také zdravotnickému personálu. Svou přítomností vyplňuje volný čas pacienta a vytrhne jej ze stereotypu nemocniční péče. Návštěvy, které se konají minimálně 1x za 14 dní, si může dobrovolník po dohodě s koordinátorem plánovat podle vlastních časových možností,“ říká k dobrovolnickému programu jeho koordinátorka Mgr. Věra Čermáková, vrchní sestra Ústavu radiační onkologie FNB a 1. LF UK.

„Dobrovolnictví se věnuji už skoro půl roku. Snažím se, aby pacienti alespoň na chvíli zapomněli, že leží v nemocnici. Za tu dobu jsem slyšel opravdu inspirativní příběhy, ale byl jsem svědkem i smutných momentů. Nicméně tuto činnost dělám velmi rád a rozhodně s tím nechci přestat. Moc mě těší, když slyším, jak má přítomnost daným pacientům pomohla. Tyto momenty mě motivují v programu pokračovat a byl bych moc rád, kdyby se v něm angažovalo více mladých lidí. Myslím, že by jim to mohlo přinést velkou pokoru a porozumění,“ dodává k fungování programu dobrovolník Petr Navrátil, devatenáctiletý student pražského gymnázia.

                                                                                              

KONTAKT v případě zájmu o dobrovolnickou činnost ve FNB:
Mgr. Věra Čermáková
email: vera.cermakova@bulovka.cz
tel: +420 775 972 369

Následující článek

Den pracovních příležitostí ve Fakultní nemocnici Bulovka – pátek, 21. dubna
30. 3. 2023

Dobrovolnický program ve Fakultní nemocnici Bulovka (FNB) funguje od roku 2018. Ve spolupráci s neziskovou organizací Amelie, z. s., docházeli dobrovolníci nejprve do Ústavu radiační onkologie FNB a 1. LF UK, pak přibylo Oddělení následné péče a nově také Interní oddělení. Od zavedení programu navštívili dobrovolníci více než 3 500 pacientů. Do dobrovolnického programu se mohou zapojit lidé všech věkových skupin, od studentů až po důchodce. Věk, vzdělání ani společenské postavení totiž v dobrovolnictví nehrají roli. Důležité je mít chuť věnovat trochu svého volného času pro dobrou věc a mít srdce na správném místě.

Číst dále