Základní informace

Oddělení vzdělávání zajišťuje a metodicky řídí systém vzdělávání ve Fakultní nemocnici Bulovka ve vztahu k zaměstnancům FNB, jiným zdravotnickým zařízením, institucím, organizacím a školám. Zejména:

  • specializační vzdělávání lékařů, farmaceutů i nelékařských zdravotnických pracovníků
  • odborné praxe v rámci praktické části aprobační zkoušky – lékaři
  • odborné praxe studentů středních, vyšších odborných a vysokých škol zdravotnických i nezdravotnických profesí
  • výzkumná šetřeni ve FNB
  • vzdělávací akce pro zaměstnance FNB i externí zájemce
  • proces akreditace specializačního vzdělávání, certifikovaných a kvalifikačních kurzů
  • dotační program rezidenčních míst
  • smluvní zajištění v oblasti vzdělávání
  • poradenskou a metodickou činnost

 

Akreditované obory FNB