Vjezd do areálu nemocnice 

Provoz na pozemních komunikacích v areálu Fakultní nemocnice Bulovka, se řídí zákonem č. 361/2000 Sb, „O provozu na pozemních komunikacích“, v platném znění.

 • Vjezd – vozidlo zastaví před závorou, systém přečte SPZ vozidla a vjezd je umožněn po vytištění a odejmutí vjezdového lístku s čárovým kódem, datem, příjezdovým časem a SPZ.
 • Výjezd – bude umožněn vždy až po zaplacení zpoplatněného vjezdu, na základě rozpoznání SPZ nebo po přiložení lístku s čárovým kódem ke snímači.

Poplatek za vjezd je možné uhradit u automatické pokladny umístěné v areálu FN Bulovka (pavilon č. 1 a 6) nebo přímo u výjezdu z areálu u obsluhy automatického systému. Obsluha automatického závorového systému je povinna na vyžádání vystavit daňový doklad.

Poplatek za vjezd (platný od 1. 9. 2021)

Poplatek je možné uhradit:

 • v hotovosti při odjezdu hlavním vjezdem u budovy 1
 • bezhotovostně i v hotovosti automatu na úhradu poplatků u budov 1, 6 a uvnitř budov 2, 10 a 13 (jejich umístění je vyznačeno na mapě viz níže).

Poplatek za vjezd do FNB s výjezdem do 30 minut – ZDARMA

 • Poplatky v době od 5.00 do 22.00:
  za první, druhou a třetí započatou hodinu +50 Kč
  za čtvrtou a každou další následující započatou hodinu +100 Kč
 • Poplatky v době od 22.00 do 5.00:
  za první, druhou, třetí a čtvrtou započatou hodinu +20 Kč
  za pátou a každou další následující započatou hodinu +100 Kč

Poplatek za ztrátu vjezdového lístku je 1000 Kč.

 

Výjimku pro pacienty pro bezplatný vjezd tvoří:

 • pacienti s průkazem ZTP, kteří musí předložit originál průkazu (jmenovitě na osobu) při výjezdu z areálu nemocnice
 • další výjimky se nepovolují
   

Bezplatný vjezd a výjezd z areálu nemocnice kteroukoliv branou mají tato vozidla:

 • Zdravotnická záchranná služba (ZZS)
 • Policie ČR (PČR) a Městské policie (MP)
 • Vozidla IZS při plnění úkolů
 • Havarijní služba
 • Ministerstvo zdravotnictví ČR, Magistrát hl. m. Prahy, Hygienická stanice hl. m. Prahy, Státní zdravotní ústav
 • Zásobování

Kompletní ceník zdravotních a nezdravotních služeb naleznete ZDE.