Vjezd do areálu nemocnice 

Provoz na pozemních komunikacích v areálu Fakultní nemocnice Bulovka, se řídí zákonem č. 361/2000 Sb, „O provozu na pozemních komunikacích“, v platném znění.

 • Vjezd – vozidlo zastaví před závorou, systém přečte SPZ vozidla a vjezd je umožněn po vytištění a odejmutí vjezdového lístku s čárovým kódem, datem, příjezdovým časem a SPZ.
 • Výjezd – bude umožněn vždy až po zaplacení zpoplatněného vjezdu, na základě rozpoznání SPZ nebo po přiložení lístku s čárovým kódem ke snímači.

Poplatek za vjezd je možné uhradit u automatické pokladny umístěné v areálu FN Bulovka (pavilon č. 1 a 6) nebo přímo u výjezdu z areálu u obsluhy automatického systému. Obsluha automatického závorového systému je povinna na vyžádání vystavit daňový doklad.

Aktuální upozornění pro návštěvníky nemocnice:

Vzhledem k opravám povrchu komunikací v areálu FBN doporučujeme všem návštěvníkům, aby pro cestu do nemocnice raději zvolili městskou hromadnou dopravu, případně parkovali mimo areál.

Děkujeme za pochopení!

 

Poplatek za vjezd (platný od 1. 9. 2021)

Poplatek za vjezd do FNB s výjezdem do 30 minut – ZDARMA

 • Poplatky v době od 5.00 do 22.00:
  za první, druhou a třetí započatou hodinu +50 Kč
  za čtvrtou a každou další následující započatou hodinu +100 Kč
 • Poplatky v době od 22.00 do 5.00:
  za první, druhou, třetí a čtvrtou započatou hodinu +20 Kč
  za pátou a každou další následující započatou hodinu +100 Kč

Poplatek za ztrátu vjezdového lístku je 1000 Kč.

Výjimku pro pacienty pro bezplatný vjezd tvoří:

 • pacienti s průkazem ZTP, kteří musí předložit originál průkazu (jmenovitě na osobu) při výjezdu z areálu nemocnice
 • další výjimky se nepovolují

Bezplatný vjezd a výjezd z areálu nemocnice kteroukoliv branou mají tato vozidla:

 • Zdravotnická záchranná služba (ZZS)
 • Policie ČR (PČR) a Městské policie (MP)
 • Vozidla IZS při plnění úkolů
 • Havarijní služba
 • Ministerstvo zdravotnictví ČR, Magistrát hl. m. Prahy, Hygienická stanice hl. m. Prahy, Státní zdravotní ústav
 • Zásobování