Bulovka hledá sestry a radiologické asistenty

29.04.2021

Nemocnice aktivně hledá nové posily v prostředí sociálních sítí

Fakultní nemocnice Bulovka posiluje své náborové aktivity zaměřené na nelékařský zdravotnický personál. Na sociálních sítích se aktuálně objevil první z řady náborových videospotů, kde stávající lékaři a sestry „hrají“ sami sebe. Přirozenou formou tak představují kliniky a oddělení, na kterých je nedostatek personálu nejcitelnější. Mnohdy se jedná o pracoviště, která jsou s ohledem na poskytovanou zdravotnickou péči v rámci ČR unikátní. Jak říká v úvodním videu primář Ústavu radiační onkologie FNB a 1. LF UK MUDr. Miloslav Pála, Ph.D., MBA: „Personál je alfou a omegou naší práce“. 

„Nedostatek kvalifikovaných sester či radiologických asistentů na trhu práce je dlouhodobý problém, který se netýká pouze naší nemocnice. Nechceme se ale s touto skutečností jen pasivně smířit, chceme být aktivní a pro získání nových zaměstnanců udělat maximum. Neustále proto zlepšujeme pracovní podmínky, modernizujeme vybavení nemocnice, rekonstruujeme zázemí pro personál apod. Videospoty jsou v této naší snaze dalším nástrojem, jak na Bulovku přivést nové zaměstnance se zájmem o obor – a personální situaci tak zlepšit,“ popisuje plány nemocnice v oblasti náboru zaměstnanců ředitel Mgr. Jan Kvaček. Fakultní nemocnici Bulovka v současnosti chybí zhruba stovka zdravotních sester, nejvíce na Chirurgické, Infekční a Ortopedické klinice a dále na Interním oddělení. „Pokud pomineme nynější pandemii, na těchto pracovištích jsou v důsledku absence personálu často dlouhodobě uzavřena některá lůžková oddělen, a to chceme změnit,“ doplňuje Kvaček. První uveřejněný videospot, který se zrodil interně ze spolupráce zdejších lékařů a sester s oddělením PR a komunikace, představuje práci radiologických asistentů v Ústavu radiační onkologie Fakultní nemocnice Bulovka. Toto pracoviště je součástí největšího komplexního onkologického centra v ČR a disponuje špičkovým přístrojovým vybavením pro screening, diagnostiku a terapii zhoubných nádorů.

Dalším pracovištěm, které Fakultní nemocnice Bulovka v rámci náborové kampaně představí, bude Ortopedická klinika FNB, 1. LF UK a IPVZ. 

Náborové aktivity nemocnice 

Série nových videospotů doplňuje nynější náborové aktivity, které zahrnují on-line inzerci, distribuci letáků či plakátů např. do čekáren, motivaci pro získání nových kolegů přímo stávajícími zaměstnanci a v neposlední řadě také intenzivní spolupráci se zdravotnickými školami – středními, vyššími odbornými i vysokými. „V komunikaci se školami se nejvíce osvědčil osobní kontakt, proto každý rok jezdím studentům zdravotnických škol po celé ČR prezentovat naši nemocnici, povídám si s nimi, zjišťuji co je zajímá, co je pro ně důležité a jaký je jejich způsob uvažování v souvislosti s uplatněním v oboru,“ popisuje náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FNB Mgr. Soňa Mendlová. „Kromě distribuce náborových materiálů do škol organizujeme pro studenty hromadné či individuální exkurze na vybraná pracoviště a zajímavá místa v naší nemocnici. Z mnoha zdravotnických škol u nás studenti také absolvují odbornou praxi a není výjimkou, že u nás po dokončení studia už zůstanou. Každý rok k nám po studiu nastupují do zaměstnaneckého poměru desítky vystudovaných zdravotníků a další u nás pracují jako brigádníci v průběhu letního období,“ doplňuje Mendlová. 

Pro školní rok 2021/2022 Fakultní nemocnice Bulovka také vypsala stipendijní programy pro následující studijní obory: 

 • zdravotnický asistent (praktická sestra) – ve čtvrtém ročníku prezenčního studia SZŠ (5.000 Kč měsíčně),
 • všeobecná sestra – ve druhém a vyšším ročníku vyšší odborné nebo vysoké školy prezenčního studia (10.000 Kč měsíčně),
 • dětská sestra – ve druhém a vyšším ročníku vyšší odborné nebo vysoké školy prezenčního studia (10.000 Kč měsíčně),
 • fyzioterapeut – ve druhém a vyšším ročníku vysoké školy prezenčního studia (10.000 Kč měsíčně),
 • radiologický asistent - ve druhém a vyšším ročníku vysoké školy prezenčního studia (10.000 Kč měsíčně).

Ne/zájem o práci ve zdravotnictví 

Mladí lidé bohužel nemají dostatečnou motivaci spojit svůj profesní život se zdravotnictvím, tedy ne v dostatečném počtu. A když už studium na zdravotnických školách zahájí a úspěšně ho i dokončí, často jejich další kroky nevedou do nemocnic či ordinací, ale raději si zvolí uplatnění v jiném oboru. „Pandemie dost možná tento stav změní,“ věří ředitel Jan Kvaček a dodává: „Vnímání práce zdravotníků ze strany veřejnosti je jiné než před pandemií. Všichni nyní vidí, jak je tato skvělá práce, která je svým způsobem spíše posláním, pro společnost potřebná a těší se tak i většímu respektu. Ve srovnání s ostatními obory jde navíc o práci, která v současnosti nabízí jistotu a perspektivu. Věřím, že tyto benefity obecně zvýší zájem mladých lidí o práci ve zdravotnictví.“ Práce všeobecných a praktických sester je velmi náročná, nicméně na rozdíl od mnohých jiných profesí je skutečně smysluplná a obohacující. „Přitom už zdaleka neplatí, že se jedná o práci nedostatečně ohodnocenou,“ vysvětluje náměstek pro personalistiku FNB Ing. Miloslav Vrána. „Platy našich sester patří, ve srovnání s ostatními přímo řízenými nemocnicemi, k nejvyšším a jsou konkurenceschopné i s finančním ohodnocením v komerční sféře. Nabízíme také celou řadu zaměstnaneckých benefitů, na jejichž rozšiřování stále pracujeme,“ popisuje náměstek Vrána pracovní podmínky a ohodnocení sester. 

Zaměstnanecké benefity Fakultní nemocnice Bulovka:

 • motivační odměny pro nové zaměstnance,
 • příspěvek na stravování, • příspěvek na penzijní připojištění,
 • možnost ubytování (byt či ubytovna),
 • 5 týdnů dovolené, 3 dny zdravotního volna (tzv. sick days),
 • slevy na volně prodejné léky a kosmetiku v nemocničních lékárnách,
 • slevy na vybrané kulturní akce,
 • slevy u vybraných obchodních partnerů.

Následující článek

Nový režim návštěv v nemocnici
8. 6. 2021

Fakultní nemocnice Bulovka posiluje své náborové aktivity zaměřené na nelékařský zdravotnický personál. Na sociálních sítích se aktuálně objevil první z řady náborových videospotů, kde stávající lékaři a sestry „hrají“ sami sebe. Přirozenou formou tak představují kliniky a oddělení, na kterých je nedostatek personálu nejcitelnější. Mnohdy se jedná o pracoviště, která jsou s ohledem na poskytovanou zdravotnickou péči v rámci ČR unikátní. Jak říká v úvodním videu primář Ústavu radiační onkologie FNB a 1. LF UK MUDr. Miloslav Pála, Ph.D., MBA: „Personál je alfou a omegou naší práce“.

Číst dále