Světový týden kostí a kloubů odstartoval 12. října

12.10.2021

Artritida, onemocnění páteře, úrazy nebo osteoporóza – nejčastější problémy trápící pohybový aparát, na které se snaží upozornit Světová zdravotnická organizace v rámci Světového týdne kostí a kloubů. Ortopedická klinika Fakultní nemocnice Bulovka, 1. LF UK a IPVZ se v letošním roce aktivně připojila k osvětě a rozhodla se upozornit na problematiku diagnózy těchto onemocnění, účinnou léčbu a prevenci. 

Ortopedická klinika FNB, 1. LF UK a IPVZ (dále jen Ortopedická klinika FNB) poskytuje svým pacientům rozsáhlou oblast konzervativních i operačních výkonů, které se zabývají jak samotným pohybovým ústrojím, tak všemi dalšími oblastmi, které s jeho léčbou souvisí. Mezioborová spolupráce zahrnuje neurochirurgii, plastickou chirurgii, cévní chirurgii, revmatologii, onkologii či pediatrii. „Naše klinika je unikátní tím, že pokrývá kompletní spektrum ortopedické operativy,“ říká její přednosta prof. MUDr. Jiří Chomiak, CSc. „Při léčbě pacientů používáme jak osvědčené lékařské postupy, tak moderní trendy, které výrazně zvyšují úspěšnost léčby,“ doplnil přednosta Chomiak.

Změny ve funkci pohybového aparátu či samotné onemocnění některou ze jmenovaných nemocí trápí v současnosti stále více lidí. Výjimkou nejsou ani velmi mladí pacienti, kteří navštěvují ordinace ortopedických lékařů s akutními problémy pohybového ústrojí, ať už způsobenými úrazem, nesprávnými pohybovými návyky či nevhodnou životosprávou. V České republice je onemocnění pohybového aparátu dospělých druhou nejčastější příčinou dlouhodobých pracovních neschopností. Průměrná ošetřovací doba při hospitalizaci navíc patří k těm nejdelším (Zdroj: SZÚ). Příčiny je zapotřebí hledat již v dětství v nesprávném zatížení pohybového aparátu a nesprávné životosprávě. V poslední době je enormní nárůst diagnóz spojován také se změnou životního stylu a jednostranností moderního způsobu života.
 

12. října: Artritida – onemocnění, které se nevyhýbá ani mladším pacientům

> spustit VIDEO

Artritida, lidově řečeno revma, je autoimunitní onemocnění, které vyvolává zánět kloubů. „Nejčastějšími příznaky je otok, bolest a ztuhlost kloubů. Většinou přichází pacienti s bolestivostí malých kloubů na rukou, ale výjimkou nejsou ani problémy s velkými klouby, jakými jsou kyčle, kolena a též páteř,“ upřesňuje MUDr. Michal Burian, Ph.D., lékař Ortopedické kliniky FNB. Toto onemocnění se nejčastěji vyskytuje u pacientů ve středním věku. „Artritidu diagnostikujeme klasickými zobrazovacími metodami, nejčastěji rentgenem či laboratorním vyšetřením krve,“ říká MUDr. Burian. „Včasným odhalením nemoci zabráníme pokročilé destrukci kloubů. Prevenci lze těžko zaměřit, jelikož příčina tohoto autoimunitního onemocnění dosud není známá, nicméně následky onemocnění můžeme zmírnit zdravým životním stylem,“ dodává Burian. V případě, že je nemoc odhalena včas, spočívá léčba v podání biologických léků. V opačném případě dochází k operativním zákrokům, kdy je nutné postižený kloub ošetřit tzv. měkkotkáňovou plastikou či výměnou celého kloubu.

 

16. října: Páteř – jedna z nejdůležitějších a nejpružnějších částí těla

> spustit VIDEO

Diagnostikou a léčbou postižení či poranění páteře v celé své délce se nazývá obor zvaný spondylochirurgie. Oddělení spondylochirurgie Ortopedické kliniky FNB zajišťuje komplexní operační a konzervativní péči v celém spektru onemocnění páteře. Jsou zde operováni pacienti s degenerativním, úrazovým, nádorovým a infekčním onemocněním v celém rozsahu krční, hrudní i bederní páteře. I zde skvěle funguje mezioborová spolupráce. „Spolupracujeme s oddělením dětské ortopedie, zajišťujeme péči o pacienty s vrozenou, vývojovou nebo neuromuskulární deformitou páteře,“ říká doc. MUDr. Josef Včelák, Ph.D., lékař Ortopedické kliniky FNB. „V současnosti je ve spolupráci s Onko-ortopedickým oddělením budováno Centrum léčby nádorů pohybového aparátu včetně léčby primárních a sekundárních nádorů páteře. Ve spolupráci s urgentním příjmem naší nemocnice jsou ošetřovány úrazy páteře v rámci spádové oblasti nemocnice, ale probíhá zde i léčení poúrazových stavů pacientů z jiných regionů,“ dodává Včelák.

Speciálním programem je léčba páteřních onemocnění u pacientů s metabolickým onemocněním kostí nebo osteoporózou. Ve spolupráci s Klinikou infekčních nemocí FNB je zajišťována léčba závažných infekčních onemocnění páteře.
 

17. října: Úrazy – nejčastější diagnózou je poranění stehenní kosti

Existuje celá škála úrazů pohybového aparátu. V rámci Ortopedické kliniky FNB se však nejčastěji setkáváme s úrazy horní části stehenní kosti. Jedná se o poranění, které postihuje spíše starší populaci. „Na naší klinice operujeme zhruba 500 pacientů ročně s touto diagnózou,“ řekl MUDr. Marek Majerníček, lékař Ortopedické kliniky FNB. „Původ těchto úrazů je opravdu pestrý. Končí u nás lidé po autonehodách, pracovních úrazech, ale také ti, kteří si přivodili svá zranění nešťastným pádem,“ dodal Majerníček. Velmi důležitým aspektem je správná a důsledná rehabilitace. Skvěle zde funguje mezioborová spolupráce v rámci FNB, kdy Ortopedická klinika úzce spolupracuje s Oddělením fyziatrie a léčebné rehabilitace. Díky tomu dochází za pacienty bezprostředně po operaci fyzioterapeut, který s nimi vede od samého začátku aktivní fyzioterapii a edukaci, jak ve správných technikách cvičení pokračovat i po opuštění z nemocničního prostředí.

> spustit VIDEO
 

20. října: Osteoporóza – jedno z nejčastějších onemocnění kostí

Osteoporóza je chronické onemocnění, které má za následek postupné řídnutí kostní tkáně a poruchy její struktury. Kosti se tak ztenčují, jsou křehčí, a tím také náchylnější ke zlomeninám. Nemoc zpočátku působí velmi nenápadně, později se však mohou dostavit silné bolesti zad, dojde ke ztrátě tělesné výšky či snížení celkové pohyblivosti páteře. „Množství kostní hmoty je ze 70 % dáno geneticky,“ říká MUDr. Jan Vaculík, Ph.D., lékař Ortopedické kliniky FNB. V tomto případě víc, než kdy jindy platí, že tomuto onemocnění můžeme předcházet správnou životosprávou, pohybem a vyváženou stravou s dostatečným přísunem vápníku a vitamínu D. „Od pětadvacátého roku života prokazatelně dochází k pozvolnému ubývání kostní hmoty. Na tomto úbytku se podepisuje například kouření, konzumace alkoholu a používání kortikoidů či některých druhů psychofarmak,“ dodává MUDr. Vaculík. U žen dochází k úbytku kostní tkáně v souvislosti s menopauzou.

Osteoporóza ohrožuje pacienty nepříjemnými zlomeninami. Mezi hlavní zlomeniny, které může onemocnění osteoporózou způsobit, jsou zlomeniny v oblasti páteře, kyčelního kloubu a zlomeniny v oblasti zápěstí. Chirurgický zásah si nejčastěji vyžadují zlomeniny v oblasti kyčle.

> spustit VIDEO

 

Následující článek

Bulovka bude mít asistenty onkologické péče
21. 10. 2021

Artritida, onemocnění páteře, úrazy nebo osteoporóza – nejčastější problémy trápící pohybový aparát, na které se snaží upozornit Světová zdravotnická organizace v rámci Světového týdne kostí a kloubů. Ortopedická klinika Fakultní nemocnice Bulovka, 1. LF UK a IPVZ se v letošním roce aktivně připojila k osvětě a rozhodla se upozornit na problematiku diagnózy těchto onemocnění, účinnou léčbu a prevenci.

Číst dále