Ztrátě vlasů při léčbě chemoterapii může zabránit chladicí čepice

02.03.2022

Na Bulovce mohou indikovaní onkologičtí pacienti využít terapii chlazení pokožky hlavy, která je prevencí ztráty vlasů během chemoterapeutické léčby. Ústav radiační onkologie FNB a 1. LF UK, jako jedno z mála zdravotnických pracovišť v České republice, disponuje takovým přístrojem v rámci svého Komplexního onkologického centra.

Při předepsané chemoterapeutické léčbě postihuje alopecie (vypadávání vlasů) více než 75 procent onkologických pacientů.Chlazení pokožky hlavy představuje pro pacienty s rakovinou jedinou možnou obranu proti tomuto nežádoucímu vedlejšímu účinku chemoterapie. Ztráta vlasů je zejména u žen jedním z nejvíce traumatizujících vedlejších účinků spojených s léčbou rakoviny a může mít na pacienty významný emocionální dopad. „Ztráta vlasů patří mezi pacienty k nejobávanějším vedlejším účinkům chemoterapie. Onkologické onemocnění se už tak silně podepisuje na jejich psychice, takže každá možnost zmírnění problémů souvisejících s léčbou je vítána. Při správném používání lze zabránit ztrátě vlasů až o 80 procent, vlasy navíc dorůstají mnohem rychleji i během samotné léčby,“ říká MUDr. Lucie Reifová, vedoucí lékařka ambulantního oddělení Ústavu radiační onkologie FNB a 1. LF UK. 

Terapie chlazení pokožky hlavy Paxman Scalp Cooling System, tzv. terapie chladicí čepicí, se úspěšně používá v 60 zemích světa. „Pro využití chladicích čepic jsou indikováni pacienti, kteří se u nás léčí ambulantně a je u nich velká pravděpodobnost ztráty vlasů (např. léčba antracykliny nebo taxany). Chladicí čepice Paxman mají velmi dobré výsledky u pacientek léčených s karcinomem prsu,“ dodává MUDr. Reifová. Tato metoda nicméně není vhodná pro všechny onkologické pacienty. U některých se mohou vyskytnout nežádoucí účinky jako jsou bolesti hlavy, migrény nebo nepříjemný pocit chladu. Jednoznačnou kontraindikací jsou onkologická onemocnění typu leukemie a lymfomy. 

Jelikož použití chladicí čepice není hrazeno ze zdravotního pojištění, je určeno pouze pro samoplátce. Cena za použití přístroje činí 500 Kč za hodinu. 

 

Chladicí čepice – jak to funguje

Chemoterapie působí na všechny buňky v těle, tedy i na vlasové kořínky, které v důsledku toho oslabují a vlasy se od nich odlamují. Ochlazení pokožky hlavy však výrazně snižuje průtok krve kůží a cytostatikum se pak dostane do vlasového folikulu jen velmi omezeně. V důsledku chladu se rovněž zpomalí metabolická aktivita vlasového folikulu.

Aby byla metoda opravdu účinná, je zapotřebí udržet pokožku hlavy v chladu v době, kdy je koncentrace chemoterapie v krevním oběhu nejvyšší. Chlazení za pomoci chladicích čepic tedy probíhá hodinu před samotnou aplikací chemoterapie, po celou dobu, kdy probíhá, a také zhruba hodinu po jejím ukončení. Speciální chladicí čepice udržuje během terapie teplotu pokožky hlavy na zhruba 5 °C. Velmi důležité je, aby čepice přesně kopírovala tvar hlavy a byla správně nasazena.

 

Komplexní onkologické centrum FNB

Nejčastější primární léčebnou terapii nádorových onemocnění představuje chirurgie. Komplexní onkologické centrum disponuje onkochirurgickými pracovišti se zaměřením na chirurgii břišní, hrudní, prsní, urologickou, gynekologickou, plastickou i chirurgii hlavy a krku.

Centrum má dostatečnou lůžkovou i ambulantní kapacitu, je vybaveno nejmodernějšími přístroji a má špičkové odborníky napříč obory. Díky tomuto spojení centrum dosahuje vynikajících výsledků v léčbě. U některých diagnóz dosahuje statisticky významně delšího přežití pacientů, než je mediánová hodnota České republiky.

Pracoviště Radioterapeutického oddělení je vybaveno nejmodernější ozařovací technikou a poskytuje vysoce specializovanou léčbu zářením. Jde například o metodu „respiratory gating“, což je technika umožňující sledovat změny polohy ozařovaného objemu v závislosti na dechovém cyklu pacienta s cílem snížit dávku na zdravé tkáně. Tato metoda se nejvíce využívá při ozařování nádorů prsu v tzv. hlubokém nádechu, pro vynikající efekt šetření plicní a srdeční tkáně.

Následující článek

Základní informace pro občany Ukrajiny v oblasti poskytování zdravotních služeb
7. 3. 2022

Na Bulovce mohou indikovaní onkologičtí pacienti využít terapii chlazení pokožky hlavy, která je prevencí ztráty vlasů během chemoterapeutické léčby.

Číst dále