Zahájili jsme provoz UA POINTu zajišťující primární péči pro osoby z Ukrajiny

18.03.2022

CZ
Fakultní nemocnice Bulovka zajišťuje primární péči pro osoby z Ukrajiny v nově zřízených ambulancích označených jako UA POINT. Osoby z Ukrajiny, které projdou registračním procesem, mají zajištěnou účast v systému veřejného zdravotního pojištění jako státní pojištěnci a mají plný nárok na poskytování hrazených zdravotních služeb jako jiní pojištěnci zdravotních pojišťoven v ČR. Ambulance UA POINT – DOSPĚLÍ se nachází v budově č. 3. Ambulance UA POINT – DĚTI se nachází v budově č. 15. Provozní doba: PO–PÁ 7.00–15.00. Mimo ordinační hodiny UA pointů navštivte příslušnou specializovanou ambulanci (v případě akutních zdravotních obtíží).

UA
Клінічна лікарня Буловка надає первинну допомогу людям з України у новостворених амбулаторіях під назвою UA POINT. Особи з України, які пройдуть процедуру реєстрації, мають гарантовану участь у системі державного медичного страхування як державні застраховані особи та мають повне право на надання медичних послуг, оплачуваних за рахунок медичного страхування, так само, як інші особи, застраховані у медичних страхових компаніях Чеської Республіки. Амбулаторія UA POINT – ДОРОСЛІ знаходиться в корпусі №3. Амбулаторія UA POINT – ДІТИ знаходиться в корпусі №15. Години роботи: ПН – ПТ 7.00–15.00.  У період, коли амбулаторія "UA point" не працює, звертайтеся у відповідну спеціалізовану амбулаторію (у разі гострих проблем зі здоров'ям).

RU
Университетская больница Буловка оказывает первичную медицинскую помощь людям из Украины в недавно созданных амбулаторных клиниках, обозначенных как UA POINT. Лица из Украины, прошедшие процедуру регистрации, имеют гарантированное участие в системе государственного медицинского страхования в качестве застрахованных государством лиц и имеют полное право на предоставление платных медицинских услуг, как и другие застрахованные лица медицинских страховых компаний в Чешской Республике. Амбулатория UA POINT – ВЗРОСЛЫЕ находится в здании №3. Амбулатория UA POINT – ДЕТИ находится в здании №15. Рабочее время: понедельник–пятница 7.00–15.00. В период, когда амбулатория "UA point" не работает, обращайтесь в специализированную амбулаторию (в случае острых проблем со здоровьем).

 

Informace o uznávání nelékařských zdravotnických pracovníků pro zaměstnavatele a cizince v návaznosti na konflikt na Ukrajině
 

Následující článek

Očkovací centrum spouští online rezervační systém
23. 3. 2022

Fakultní nemocnice Bulovka zajišťuje primární péči pro osoby z Ukrajiny v nově zřízených ambulancích označených jako UA POINT.

Číst dále