Bulovka získala statut Centra vysoce specializované onkourologické péče

09.06.2022

Fakultní nemocnice Bulovka získala v květnu 2022 oficiální statut Centra vysoce specializované onkourologické péče. Přidělením statutu byla nemocnici uznána špičková odbornost v této oblasti. Činnost Centra rozšíří fungování Komplexního onkologického centra, které poskytuje vysoce odbornou péči onkologickým pacientům už od roku 2007. 

„Přidělení statutu předcházely zásadní investice do našeho Urologického oddělení,“ říká Mgr. Jan Kvaček, ředitel FNB. „Obnovili jsme přístrojovou techniku, některé přístroje byly modernizovány, jiné dokoupeny. Oddělení jsme personálně posílili tak, aby odbornost i počet lékařů a nelékařského zdravotnického personálu odpovídal všem požadavkům na vysoce specializované centrum. Urologie je jedním z klíčových oborů Bulovky, toto oddělení v současné chvíli disponuje plným vybavením a špičkovou lékařskou péčí,“ dodává ředitel Kvaček. 

Centrum vysoce specializované onkourologické péče funguje na bázi mezioborové spolupráce a spadá pod Komplexní onkologické centrum (KOC). „K náročnějším uroonkologickým výkonům jsou pacienti přijímáni na základě doporučení uroonkologického konzilia KOC. Lékaři z Urologie například velmi úzce spolupracují s Ústavem radiační onkologie, ale i s dalšími odděleními či klinikami napříč celou nemocnicí tak, aby byla našim pacientům poskytnuta komplexní lékařská péče v celé své šíři,“ říká primář Urologického oddělení FNB MUDr. Otakar Mareš.

Součástí Centra je Jednotka intenzivní péče (JIP), která byla zprovozněna v loňském roce a disponuje šesti lůžky. Je využívána pro pacienty po náročných uroonkologických nebo rekonstrukčních výkonech, s vážným poraněním uroaparátu nebo v případě ohrožení života (např. urosepsí). 

Jen za rok 2021 bylo zachyceno 321 pacientů s prokázaným zhoubným urologickým nádorem nebo podezřením na něj, provedeno bylo 118 radikálních operací. Pacienti mají k dispozici šest lůžek v JIP režimu, 25 lůžek ve standardním režimu a 17 špičkových přístrojů. Vedoucí funkci Centra specializované onkourologické péče zastává MUDr. Otakar Mareš, který je zároveň primářem Urologického oddělení. 

Dalším krokem k úspěšnému rozvoji urologického oboru ve FNB je pořízení operačního robota, jehož nákup prozatím schválila přístrojová komise ministerstva zdravotnictví. V případě, že vše půjde podle plánu, bude operační robot lékařům k dispozici v průběhu příštího roku.
 

Urologické oddělení FNB poskytuje pacientům operační léčbu pro onemocnění močových cest v plném rozsahu:

 • operace pro urolitiázu – operace kamenů v močových cestách je prováděna endoskopicky a perkutánně, miniinvazivně, bez chirurgických řezů na těle;
 • operace pro nezhoubné onemocnění prostaty (tzv. hyperplázie prostaty) – ve většině případů je prováděna rovněž miniinvazivně, endoskopicky, z přístupu přes močovou trubici;
 • operace na ledvině pro nádorová onemocnění – způsob této operace je řešen v první řadě laparoskopicky, pouze pokročilé nádory ledvin je stále zapotřebí operovat z chirurgického řezu na břiše;
 • radikální prostatektomie pro karcinom (nádor) prostaty s dobrým výsledkem onkologickým i funkčním;
 • plastické operace předkožky – cirkucise a další operace na mužském genitálu;
 • vasektomie – je zajišťována na žádost pacientů;
 • nádory močového měchýře – jsou ošetřovány endoskopicky, u pokročilých nádorů s nutností odstranění měchýře se pak provádí operace s náhradou močového měchýře.
   

Počty pacientů a výkonů Urologického oddělení FNB v roce 2021

 • Počet nových pacientů s podezřením nebo záchytem urologického zhoubného nádoru: 321
 • Počet radikálních operací: 118
 • Počet lůžek – JIP (monitorovaná lůžka): 6
 • Počet lůžek – standardní (Urologické oddělení): 25
   

Provoz Urologického oddělení FNB v roce 2021

 • Provedené operace: 1559
 • Hospitalizovaní pacienti: 1523
 • Ambulantní ošetření: 6609

Následující článek

Bulovka zrekonstruovala jednotku intenzivní péče na Ortopedické klinice
29. 6. 2022

Fakultní nemocnice Bulovka získala v květnu 2022 oficiální statut Centra vysoce specializované onkourologické péče. Přidělením statutu byla nemocnici uznána špičková odbornost v této oblasti. Činnost Centra rozšíří fungování Komplexního onkologického centra, které poskytuje vysoce odbornou péči onkologickým pacientům už od roku 2019.

Číst dále