Tiskové zprávy

Zpět

Na Bulovce vzniklo Centrum péče o ženu a dítě s podezřením na vrozenou vývojovou vadu

30. 03. 2023

Fakultní nemocnice Bulovka rozšiřuje spektrum poskytované prenatální péče rodičkám a následné postnatální péče o novorozence. Díky neustále se rozvíjející multioborové spolupráci je nyní Bulovka schopna nabídnout těhotným ženám a novorozencům komplexní péči od prenatální diagnostiky a komplexního poradenství v těhotenství přes vedení porodu až po novorozeneckou chirurgii vybraných vrozených vývojových vad, a to včetně operací předčasně narozených dětí. Garantem centra je Oddělení dětské chirurgie a traumatologie vedené primářem MUDr. Janem Škvařilem, Ph.D.

Centrum porodní asistence na Bulovce vytváří prostředí pro přirozené porody

30. 11. 2022

Počet porodů na Gynekologicko-porodnické klinice FNB (GPK FNB) vzrostl za poslední tři roky o více než 45 %, a to i díky vzniku Centra porodní asistence (CPA), kde je porod veden výhradně porodní asistentkou. Ve FNB v loňském roce rodilo zhruba 2 700 žen, zhruba 400 z nich podle principů Centra porodní asistence. 

JIP Neonatologického oddělení Bulovky slaví 15. narozeniny

06. 10. 2022

Letos v říjnu uplynulo přesně 15 let od chvíle, kdy při Neonatologickém oddělení na Bulovce vznikla Jednotka intenzivní péče pro novorozence. Každý rok zde vypiplají kolem 250 miminek, jejichž příchod na svět provázejí závažné komplikace. JIP Neonatologického oddělení disponuje špičkovým vybavením, ke kterému nově přibyl i neuromonitor ke sledování mozkové činnosti miminek. Narozeninový dárek věnoval Nadační fond LuckyBe a z rukou Lucie Borhyové jej převzal MUDr. Martin Čihař, primář Neonatologického oddělení Fakultní nemocnice Bulovka.

Bulovka získala statut Centra vysoce specializované onkourologické péče

09. 06. 2022

Fakultní nemocnice Bulovka získala v květnu 2022 oficiální statut Centra vysoce specializované onkourologické péče. Přidělením statutu byla nemocnici uznána špičková odbornost v této oblasti. Činnost Centra rozšíří fungování Komplexního onkologického centra, které poskytuje vysoce odbornou péči onkologickým pacientům už od roku 2007. 

Ztrátě vlasů při léčbě chemoterapií může zabránit chladicí čepice

02. 03. 2022

Na Bulovce mohou indikovaní onkologičtí pacienti využít terapii chlazení pokožky hlavy, která je prevencí ztráty vlasů během chemoterapeutické léčby. Ústav radiační onkologie FNB a 1. LF UK, jako jedno z mála zdravotnických pracovišť v České republice, disponuje takovým přístrojem v rámci svého Komplexního onkologického centra.

Po třech letech provozu Centra porodní asistence se na Bulovce zvýšil počet porodů o 45 %

22. 02. 2022

V loňském roce se na Gynekologicko-porodnické klinice FNB a 1. LF UK narodilo 2 713 dětí. Za nárůst počtu porodů vděčí Fakultní nemocnice Bulovka mimo jiné také Centru porodní asistence (CPA), které zde bylo otevřeno přesně před třemi roky. Počet budoucích maminek, které chtějí rodit na Bulovce značně převyšuje stávající kapacitu porodnice. Ve srovnání s rokem 2018, tedy s dobou před CPA, zde letos přišlo na svět o 850 dětí více. 

Klinika infekčních nemocí uvedla do provozu unikátní biobox

02. 02. 2022

Fakultní nemocnice Bulovka (FNB) zahájila provoz nově zrekonstruované jednotky intenzivní péče (JIP) na Klinice infekčních nemocí, jejíž součástí je nejmodernější izolační zařízení určené pro pacienty s vysoce nakažlivou nemocí, tzv. biobox. Bulovka se tak stala jedinou nemocnicí v České republice, která v civilním sektoru disponuje zcela unikátním izolačním prostorem vybaveným nejmodernějšími přístroji.

Bulovka bude mít asistenty onkologické péče

21. 10. 2021

Fakultní nemocnice Bulovka, která je provozovatelem největšího Komplexního onkologického centra v ČR, zahájila přípravu projektu asistentů onkologické péče. Pacientům by měli od jara příštího roku poskytovat veškerou potřebnou pomoc a podporu v celém procesu mnohdy náročné a zdlouhavé léčby.

Světový týden kostí a kloubů odstartoval 12. října

12. 10. 2021

Artritida, onemocnění páteře, úrazy nebo osteoporóza – nejčastější problémy trápící pohybový aparát, na které se snaží upozornit Světová zdravotnická organizace v rámci Světového týdne kostí a kloubů. Ortopedická klinika Fakultní nemocnice Bulovka, 1. LF UK a IPVZ se v letošním roce aktivně připojila k osvětě a rozhodla 

Nepodceňujte očkování proti chřipce

22. 09. 2021

Období chřipkové sezony nastává v České republice zpravidla mezi prosincem a březnem. Proti tomuto onemocnění, na které u nás každoročně umírá 1 000 až 1 500 lidí, se dá účinně bránit očkováním, jenž je zapotřebí absolvovat ještě před samotným nástupem chřipkové sezony.

Bulovka otevřela jednotku intenzivní péče na Urologickém oddělení

13. 09. 2021

Fakultní nemocnice Bulovka (FNB) dnes zahájila provoz jednotky intenzivní péče (JIP) Urologického oddělení. Celková kapacita tohoto specializovaného pracoviště je šest lůžek. Využívána bude především pro pacienty po náročných operačních výkonech. Nemocnice tak pokračuje v rozvoji svých klíčových oborů. 

Umělci poděkovali personálu Fakultní nemocnice Bulovka

13. 08. 2021

Ve čtvrtek 12. srpna 2021 proběhlo symbolické poděkování umělců z řad malířů, grafiků a ilustrátorů pracovníkům Fakultní nemocnice Bulovka (FNB) za jejich náročnou práci v období koronavirové pandemie. Do akce s pracovním názvem „Umělci proti covidu“ se zapojilo devatenáct výtvarníků, kteří vytvořili celkem 53 obrazů. Umělecká díla zájemcům společně předali spoluorganizátor akce MUDr. Martin Molitor Ph.D., přednosta Kliniky plastické chirurgie FNB a moderátor Marek Eben.

Fakultní nemocnice Bulovka slaví 90 let

21. 06. 2021

Před devadesáti lety byla uvedena do provozu jedna z pěti největších pražských nemocnic – Fakultní nemocnice Bulovka (FNB). Nemocnice v pražské Libni poskytuje svým pacientům zdravotní péči v širokém spektru lékařských oborů. V rámci jednoho areálu jsou pacientům ambulantní i lůžkové péče k dispozici specializované lékařské týmy, které se v případě potřeby dokáží spojit a poskytnout multioborovou zdravotní pomoc. 

Bulovka spustila interní tísňovou linku

17. 06. 2021

Od června letošního roku funguje v rámci celého areálu Fakultní nemocnice Bulovka (FNB) interní tísňová linka. V případě ohrožení života či náhlého vzniku selhání základních životních funkcí může kdokoli v rámci areálu nemocnice vytočit interní tísňovou linku 2222 (z ostatních telefonů celé číslo 26608 2222) a spojit se s proškoleným zdravotnickým personálem, který na místo události okamžitě vyšle resuscitační tým. Jedná se o zcela inovativní přístup v poskytování zdravotní péče v nemocničním zařízení inspirovaný fungujícím systémem telefonické podpory na běžně používané lince 155 zdravotnické záchranné služby.

Na Bulovce byl podán nový inovativní lék proti HIV

10. 06. 2021

V HIV centru Fakultní nemocnice Bulovka byl podán nový inovativní lék. U HIV pozitivního pacienta s multirezistencí na obvykle používané léky má výborné výsledky – zapříčinil výrazný útlum množení viru v těle. Jedná se o vůbec prvního pacienta, kterému byl tento lék v Evropě podán mimo klinické studie. Zásluhu na tom mají pracovníci HIV centra na Bulovce, kteří podání léku pacientovi vyjednali s britským výrobcem.

Bulovka hledá sestry a radiologické asistenty

22. 04. 2021

Fakultní nemocnice Bulovka posiluje své náborové aktivity zaměřené na nelékařský zdravotnický personál. Na sociálních sítích se aktuálně objevil první z řady náborových videospotů, kde stávající lékaři a sestry „hrají“ sami sebe. Přirozenou formou tak představují kliniky a oddělení, na kterých je nedostatek personálu nejcitelnější. Mnohdy se jedná o pracoviště, která jsou s ohledem na poskytovanou zdravotnickou péči v rámci ČR unikátní. Jak říká v úvodním videu primář Ústavu radiační onkologie FNB a 1. LF UK MUDr. Miloslav Pála, Ph.D., MBA: „Personál je alfou a omegou naší práce“.

Porodní apartmány v Nemocnici Na Bulovce: další krok ke komfortnímu a respektujícímu porodnictví

19. 11. 2020

Nemocnice Na Bulovce zásadně rozšiřuje péči o těhotné a rodící ženy a také o nově narozená miminka. Ve středu 24. června byly za účasti premiéra Andreje Babiše a ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha otevřeny dva nové porodní apartmány. Zároveň byla představena moderní neonatologická ambulance. 

Bulovka je provozovatelem zdravotnického zařízení v pražských Letňanech

22. 10. 2020

Nemocnice bude mít v případě zahájení provozu charakter zdravotnického zařízení následné péče, nebude se tedy jednat o místo primárního příjmu pacientů s nákazou covid-19. V případě jejího otevření do ni budou postupně umisťováni pacienti na doléčení a ti, kteří ještě budou v karanténním opatření.

Bulovka otevírá specializované Očkovací centrum

22. 09. 2020

Nové Očkovací centrum v pražské Nemocnici Na Bulovce vzniklo při Klinice infekčních, tropických a parazitárních nemocí. Svoji činnosti zahájilo 22. září a nabízí individuální přístup k očkování.

S testováním na COVID-19 pomáhá na Bulovce robot Pipeťák

16. 04. 2020

Laboratoř klinické mikrobiologie Nemocnice Na Bulovce od 6. března pracuje v pohotovostním režimu, testuje vzorky lidí s podezřením na nemoc COVID-19. Do dnešního dne laboratoř otestovala 9 006 vzorků z jednotlivých oddělení nemocnice a třídicího místa přímo v areálu Nemocnice Na Bulovce, z domácích odběrů ZZS Praha a z některých nemocnic Střed

Pacienti s COVID-19 aneb jak se žije sestřičkám a zdravotním bratrům v době covidové

16. 04. 2020

Práce na Anesteziologicko-resuscitačním oddělení (ARO), Urgentním příjmu či na JIP Infekční kliniky je náročná sama o sobě. Na těchto pracovištích jsou pacienti nesoběstační, v kritickém stavu…

Umělá inteligence může pomoci v prevenci dekubitů

18. 07. 2019

Dekubity, známé také jako proleženiny, představují pro oblast zdravotnictví významný problém. Společnost GoodAI a Nemocnice Na Bulovce provedly pilotní testy, které ukazují, že analýzu snímků na bázi umělé inteligence lze využít na pomoc právě při prevenci dekubitů. K vývoji dané technologie je zapotřebí další výzkum.

Potřebujete navštívit nemocnici?

Stáhnout PDF mapu

Adresa nemocnice

Budínova 67/2

Praha 8 - Libeň

180 81

Email: info@bulovka.cz

Datová schránka: n9hiezm

IČO: 00064211

DIČ: CZ00064211

Číslo účtu: 16231081/0710