Bulovka spustila portál pacienta eHealth

23.01.2024

Fakultní nemocnice Bulovka s novým rokem zahájila provoz portálu pacienta eHealth. Pro pacienty je tak přístup k jejich zdravotnickým informacím z Bulovky velmi snadný, přihlásit se mohou prostřednictvím Národní identitní autority (NIA) nebo bankovní identitou na internetových stránkách nemocnice po kliknutí na první položku v hlavním menu Portál pacienta eHealth. Možnost Bankovní identity nabízí Bulovka pacientům jako první státní nemocnice v ČR. 

ICT náměstek FNB Mgr. et Mgr. Jan Alexa. 

Nemocnice se spuštěním portálu pacienta významně přibližuje k jednomu ze základních bodů Národní strategie elektronického zdravotnictví. Jaké konkrétní benefity portál pacientům přináší a jaký je jeho další potenciál jsme se zeptali Mgr. et Mgr. Jana Alexy, ICT náměstka FNB.

Pro nezasvěcené bychom měli na úvod stručně vysvětlit, co je vlastně portál pacienta…

Portál pacienta je systém, jehož prostřednictvím může probíhat zabezpečená – což je klíčové slovo – komunikace mezi pacientem a nemocnicí. V současnosti nejdůležitější je stahování dat, respektive zdravotnických informací a zpráv. V těchto zprávách jsou přirozeně i výsledky relevantních vyšetření, které lékař zařadí do zprávy. Takové informace můžeme pacientům zpřístupnit jen díky tomu, že jde o zabezpečený systém, ve kterém je každý člověk tzv. autentizován. Buď přes NIA, nebo přes bankovní identitu. Takže v podstatě každý, kdo je plnoletý a má internetové bankovnictví u velké české banky může náš portál pacienta eHealth využít. S ohledem na mnohé právní otázky bohužel nelze alespoň v současné době portál pacienta zprovoznit pro dětské pacienty. 

Záleží na tom, jakou má pacient zdravotní pojišťovnu?

Nezáleží, to je v případě portálu eHealth úplně jedno, přihlásit se do něj může i samoplátce nebo dokonce i cizinci, pokud mají české internetové bankovnictví nebo NIA.

Jaké informace a dokumenty má pacient nyní v portálu k dispozici?

Jde zejména o propouštěcí či přijímací zprávy z nemocnice, ale také ambulantní zprávy. Tedy když je pacient na Bulovce hospitalizovaný nebo je u nás na ambulantním vyšetření, budou jeho zprávy ke stažení i elektronicky na portálu eHealth. Stručně řečeno jsou to dokumenty, které pacient standardně dostává do ruky vytištěné na papíře, když odchází od lékaře. Zprávy jsou na eHealth uloženy v PDF formátu a pacient si je může snadno stáhnout, uložit a samozřejmě vytisknout. Je potřeba zmínit, že mezi tvorbou zprávy a jejím zveřejněním na portálu může uplynout pár dní. To je dáno interními procesy a validací zpráv.

Jedná se pouze o dokumenty, které pacientovi vystavili lékaři Fakultní nemocnice Bulovka?

Ano, a to ani nikdy nemůže být jinak. Cílem tohoto portálu je pro pacienty zelektronizovat Bulovku. Zpřístupnění všech pacientských dat je předmětem celostátních projektů. 

Co dalšího se v rámci portálu chystá Bulovka rozvíjet a v jakém časovém horizontu?

Plánujeme spustit objednávkový systém, tedy možnost objednávání k lékaři a na vyšetření, která bude postupně nabíhat v nejbližších měsících. V dalším kroku, zhruba v ročním horizontu, dojde také k rozšiřování spektra zdravotnických informací, které pacient prostřednictvím eHealth získá. Půjde například o samostatné výsledky jednotlivých vyšetření, rentgenové snímky apod. 

V systému je mnoho citlivých osobních dat a informací, jak jsou chráněny proti zneužití?

Ochrana dat je zajištěna už samotnou autentizací každého uživatele systému, tedy již zmiňované přihlašování prostřednictvím NIA nebo bankovní identity. To je identická bezpečnostní úroveň jako u ostatních systémů státní správy, stejně se člověk přihlašuje například ke svým daňovým informacím apod. 

Jak složité je uživatelské rozhraní? Je dostatečně přívětivé i pro starší generaci, která v práci s počítačem není až tak zběhlá?

Portál funguje na bázi moderních webových stránek, eHealth je podobně uživatelsky přívětivý jako například internetové bankovnictví. To znamená, že kdo zvládne pracovat s běžnými elektronickými systémy, docela určitě zvládne i náš portál. 

Může pacient umožnit přístup do svého portálu i blízkým osobám, např. rodinnému příslušníkovi?

Ano, to je samozřejmě možné. Tuto funkcionalitu portál nabízí, v rámci pilotního provozu jsme ji zatím skryli, ale předpokládám, že v dohledné době ji plně zprovozníme. 

Do systému má automaticky přístup každý lékař, nebo jen lékaři z Bulovky?

Ostatní lékaři nemají ke zdravotnickým informacím na portálu automatický přístup. Pacient ale bude moci eHealth zpřístupnit i konkrétnímu lékaři mimo Bulovku, například svému praktikovi. Využije k tomu funkcionalitu, o které jsem mluvil v předchozí otázce. V této oblasti se hodně posuneme, až bude na celonárodní bázi fungovat tzv. registr poskytovatelů zdravotní péče, pak bude přístup zdravotníků více automatizován, neboť budou ztotožněni proti celostátnímu registru. 

Pokud se nyní přihlásím do systému, jak dlouhou historii tam naleznu?

Rámcově lze říci, že momentálně je v eHealth k dispozici zdravotní dokumentace zhruba za posledních deset let. 

Jistě jsou i pacienti, kteří nevyužívají počítače ani chytré telefony. Neznamená nový portál konec papírové dokumentace? 

Papírové dokumentaci rozhodně není konec. Portál eHealth neslouží a ani ze zákona nemůže sloužit k nahrazení zdravotní dokumentace ve fyzické podobě. Cílem portálu pacienta je zpřístupnění zdravotnických informací široké veřejnosti, jednoduše a elektronicky.  
 


Přihlášení do portálu pacienta pomocí bankovní identity je k 1. 1. 2024 možné u těchto osmi bank:
 

  • Air Bank
  • Banka CREDITAS
  • Česká spořitelna
  • ČSOB
  • Fio banka
  • Komerční banka
  • MONETA Money Bank
  • Raiffeisenbank  

Následující článek

Rehabilitace zásadně zlepšuje kvalitu života onkologických pacientů
4. 2. 2024

Fakultní nemocnice Bulovka s novým rokem zahájila provoz portálu pacienta eHealth. Pro pacienty je tak přístup k jejich zdravotnickým informacím z Bulovky velmi snadný, přihlásit se mohou prostřednictvím Národní identitní autority (NIA) nebo bankovní identitou.

Číst dále