Novou přednostkou Ústavu radiační onkologie je profesorka Tesařová

06.01.2023

Ve středu 4. ledna proběhlo ve Fakultní nemocnici Bulovka slavnostní jmenování nové přednostky Ústavu radiační onkologie. Na práci prof. MUDr. Luboše Petruželky, CSc., který ve funkci přednosty končí po dlouhých 22 letech, naváže nová přednostka prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc. 

V úvodu setkání promluvil ředitel nemocnice Mgr. Jan Kvaček, který zdůraznil klíčový význam Ústavu radiační onkologie pro celou Bulovku. „Jedná se o unikátní pracoviště, do kterého jako nemocnice výrazně investujeme. A výsledky jsou výborné. Bohužel se dlouhodobě potýkáme s nedostatkem akademicky činných a habilitovaných onkologů. Otázku nového přednosty jsme řešili poměrně dlouho a nástupce jsme hledali společně s panem profesorem Petruželkou. Jsem rád, že se nám to podařilo, a doufám, že s paní profesorkou Tesařovou se v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání dokážeme posunout.“ 

Paní profesorka převzala jmenovací dekret z rukou děkana 1. LF UK prof. MUDr. Martina Vokurky, CSc. „Jsem velmi rád, že se ve spolupráci s vedením snažíme fakultní ráz nemocnice budovat nejen v rovině klinické, ale i v té akademické. Jedním z našich cílů je, aby nemocnice byla do akademické sféry v budoucnu začleněna ještě výrazněji.“ Pan děkan také poděkoval celému týmu za práci pro fakultu a ocenil výukovou část v oblasti radiační onkologie. „Je pro nás velmi důležité, aby budoucí absolventi získali také praktickou orientaci. Pracoviště je to významné, průkopnické v oblasti onkologie už od doby předválečného Československa. Je zde opravdu na co navazovat a co rozvíjet.“ 

Odcházející přednosta popřál své následovnici mnoho zdaru a ta na oplátku zdůraznila, že hodlá dál pokračovat v nastaveném trendu, protože právě pod dohledem pana profesora Petruželky se „vyučila“ a kontinuita je tedy jasná. Ústav radiační onkologie je pracoviště s dlouhou tradicí a výbornými léčebnými výsledky, a je lídrem komplexního onkologického centra. Věřím, že se nám společně podaří vychovat nové  absolventy postgraduálního studia připravené k habilitaci a  zlepšíme publikační aktivitu pracoviště,“ uvedla prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc., nová přednostka Ústavu radiační onkologie FNB.

Následující článek

Onkologičtí pacienti v péči specializovaných center mají větší šanci na úspěšnou léčbu
3. 2. 2023

Ve středu 4. ledna proběhlo ve Fakultní nemocnici Bulovka slavnostní jmenování nové přednostky Ústavu radiační onkologie. Na práci prof. MUDr. Luboše Petruželky, CSc., který ve funkci přednosty končí po dlouhých 22 letech, naváže nová přednostka prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Číst dále