Pomoc nemocnici

Vaší pomoci si moc vážíme! 

V posledních týdnech se nám dostává mnoho nabídek materiální i finanční pomoci. V případě, že se také chcete zapojit, pište prosím na e-mail: pomoc@bulovka.cz.

Případné finanční dary zasílejte na zřízený bankovní účet u ČNB 123-16231081/0710, jako variabilní symbol uveďte 19, a do zprávy pro příjemce zadejte heslo DAR + Vaše jméno a kontaktní údaje pro zaslání poděkování a darovací smlouvy.

Vážíme si podpory, kterou nám tímto vyjadřujete. 

Moc děkujeme!

Tým Fakultní nemocnice Bulovka