Bulovka se mění. Od nového roku je opět fakultní nemocnicí.

Nemocnice Na Bulovce je s platností od 1. ledna 2021 opět fakultní nemocnicí. Společně s fakultním statusem se mění také její název na Fakultní nemocnice Bulovka. Veškeré tyto změny jsou promítnuty do modernějšího logotypu nemocnice.

Podle slov ředitele nemocnice Jana Kvačka nemocnice plní všechny hlavní úkoly kladené na fakultní nemocnice: „Poskytujeme široké spektrum zdravotní péče, rozvíjíme centra vysoce specializované zdravotní péče, vytváříme podmínky pro výuku a praxi studentů lékařských fakult a stejně tak i podmínky pro výzkum a vývoj,“ popisuje ředitel Kvaček.

Nemocnice provozuje společná pracoviště s 1., 2. a 3. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy, ve kterých je realizována výuková a výzkumná činnost. „Pro lékařské fakulty poskytujeme kvalitní výukové zázemí, ať už se jedná o vzdělávání lékařů, pracovníků v nelékařských zdravotnických oborech či specializační vzdělávání.“

Děkani jednotlivých lékařských fakult potvrdili úroveň dosavadní spolupráce, která ve významné míře obsahuje také základní a klinický výzkum, a to včetně zavádění a ověřování nových léčebných metod, jehož nedílnou součástí je i provádění klinického hodnocení léčivých přípravků.

Přehled společných pracovišť s lékařskými fakultami Univerzity Karlovy:

 1. LF UK 
 • Gynekologicko-porodnická klinika;
 • Chirurgická klinika;
 • Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí;
 • Klinika plastické chirurgie;
 • Ortopedická klinika;
 • Ústav radiační onkologie.
 1. LF UK
 • Dermatovenerologická klinika;
 • Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí;
 • Ústav soudního lékařství.
 1. LF UK
 • Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí;
 • Klinika pneumologie.

Fakultní nemocnice Bulovka dlouhodobě poskytuje ve vybraných odbornostech (vysoce nakažlivé nemoci, ortopedie) specializovanou a superspecializovanou péči pro celou Českou republiku, a to bez ohledu na to, že v minulosti (v roce 2011) jí byl opatřením zřizovatele odejmut přídomek „fakultní“ z názvu, a to v situaci, kdy toto opatření nebylo podloženo změnou rozsahu ani zaměření činnosti nemocnice.

Přehled specializované a vysoce specializované zdravotní péče:

 • Centrum vysoce specializované zdravotní péče v onkogynekologii;
 • Centrum vysoce specializované onkologické péče pro dospělé (Komplexní onkologické centrum);
 • Centrum vysoce specializované péče pro izolaci pacientů s podezřením na vysoce nakažlivou nemoc;
 • Probíhá řízení o udělení statusu centra vysoce specializované onkourologické péče;
 • Nemocnice poskytuje zdravotní služby na špičkové úrovni v Národním centru pro HIV/AIDS a v Centru komplexní chirurgické péče o ženy s onemocněním prsu při Klinice plastické chirurgie, které jsou jedinými centry svého druhu v České republice.
 • Nemocnice poskytuje špičkové zdravotní služby v Centru pro mamografický screening.

Nový logotyp nemocnice: